Igår var det ett debattinlägg i UNT om förslaget rörande den nya resursfördelningsmodellen från några av våra medarbetare inom Uppsala universitet. Ni som brukar läsa bloggen vet att jag har skrivit om modellen flera gånger tidigare och betonat att det inte ett faktiskt förslag till hur medel kommer att fördelas ut till områdena 2013. Vi är mitt uppe i diskussionen om fördelning är vi mitt uppe i nu med områdesdialoger. I eftermiddag träffar vi ledningen för Teknat. Läs gärna mina tidigare blogginlägg och vår kommentar till söndagens debattartikel.

Oavsett vad man tycker om modellen är det viktigt att reflektera över vår interna kommunikation och fora för intern debatt.  Jag uppskattar senaten mycket och den debatt som förs där. Senast var det en längre diskussion om OH och universitetsgemensamma kostnader. Den gångna veckans dekaninternat är en annan gränsöverskridande mötesplats för vår interna debatt. Gårdagens debattartikel kan det vara ett tecken på att de tillgängliga arenorna som vi har inte är tillräckliga. Förslag på nya arenor som redan har kommit upp i olika sammanhang är: utveckla debattsida i Universen, debattforum på hemsida, universitetsgemensamma seminarier kring aktuella debattfrågor, öppet möte på kommande områdesbesök och faculty club. Gränsöverskridande mötesplatser och samverkan är viktiga frågor för vårt stora, breda och mångfacetterade universitet. Vi i ledningen kommer att arbeta vidare med frågan. Men det är också en fråga för institutioner, fakultet och områden att fortsatt jobba med.