Idag var jag på presskonferensen i Stockholm där utbildningsminister Jan Björklund presenterade satsningar på Sweden SciLifeLab.  Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Astra Zeneca går nu in med satsningar. Det är vårt arbete inom Uppsala universitet tillsammans med KTH, KI och Stockholm universitet möjliggör denna satsning och utveckling. Det innebär att de strategiska forskningssatsningarna som gjorts inom SciLife Lab Uppsala och SciLife Lab Stockholm kan utvecklas till nationella resurser av hög internationell klass.  I forskningsproppen i höst kommer besked om hur regeringen kommer att vidare satsa på SciLife. Vi väntar spänt på detta besked.

Vi gläds åt satsningarna men det är också ett ansvar och ett förtroende som vi får. Vi måste fortsätta arbetet med att stärka samarbeten och öka de externa kontakterna så att vi kan välkomna forskare nationellt och internationellt.

Som jag uttalade mig i vårt pressmeddelande:

” – Det är glädjande att SciLifeLab får möjlighet att utvecklas till en nationell resurs som är internationellt slagkraftig. Detta möjliggörs genom samarbete mellan våra lärosäten. Vi bygger det här tillsammans. Satsningen handlar både om infrastruktur och om kompetens. Forskningen handlar om våra stora framtidsfrågor och är på många sätt gränsöverskridande. Det handlar om sjukdomar och hälsa, utveckling av både sjukvård och nya läkemedel, antibiotikaresistens, miljö och energi. ”

Jag vill också passa på att gratulera professor Ulf Gyllensten (utrustning för genomsekvensering) och professor Siv Andersson (stöd till bioinformatik) till stora forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Detta sker i samverkan med forskare på universitet inom SciLife Lab, på KTH och på Stockholms universitet.