Alla förstod att gårdagens inlägg var ett aprilskämt. Ett uppskattat sådant om jag ska tolka twitter- kommentarerna, dessa finns bland annat med hashtag  #Upplund.

It frågor står i fokus på dagens ledningsråd. Lägesrapport om KIWI, Kommunikation Information Web Interaktivitet, ett projekt som pågår över flera år här vid Uppsala universitet. Sedan går vi igenom program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet. Lägesrapport om Gotland är också på dagordningen, vi har denna punkt varje möte. På nästa konsistoriesammaträde i april förväntas beslut om att hemställan skickas till regeringen om samgående mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. I eftermiddag har vi ett extra insatt ledningsråd för att gå igenom förutsättningar för verksamhetsplanering 2013. Flera saker kommer att påverka vårt takbelopp och vår dimensionering av grundutbildningen. Neddragning pga nollpoängare och sänkning av takbelopp pga införande av avgifter kommer år 2013. Tillfälliga platser togs bort redan i år men vi har använt anslagssparande för Humsam och Teknat under 2012 som snart kommer att ta slut. Det finns plus också, som ökning av den nationella prislappen för HSJT  helårstudenter vilket totalt ger ca 53 miljoner till UU samt de avgifter som kommer från internationella studenter och stipendier.