I Storbritannien finns Oxford och Cambridge. I Sverige finns Uppsala och Lund. Trots att termen ”Oxbridge” ofta används för att hänvisa till båda dessa framstående lärosäten har det, såvitt vi vet, aldrig funnits några planer på en sammanslagning.

Uppsala och Lund går ett steg längre. Vi tar med våra respektive lärosätens goda renommé, excellenta forskning och imponerande historia och bildar en fantastisk enhet för framtidens forskning och utbildning. Från att ha varit varandras närmsta konkurrenter ska vi nu bli ett.

Att tänka helt nytt måste vara det allra största!

Länk till artikeln