Månad: mars 2012 (sida 2 av 2)

God morgon!

VP processen med verksamhetsplanering för 2013 och uppföljning av 2012 drar igång. Vi diskuterar upplägget på rektors ledningsråd idag. Som många av er vet är ett förslag på modell för resursfördelning (GU) ute på remiss. Jag vill betona att det är en modell som tydliggör hur vi fördelar medel, inte ett resursfördelningsförslag som är ute på […]

SUHF och framtidsanalys

SUHF har tillsatt en arbetsgrupp för framtidsanalys för högskolesektor med sikte på 2020. Jag ingår i styrgruppen tillsammans med: Anders Söderholm, Mittuniversitetet, ordförande Stefan Bengtsson, Malmö högskola, Bo-Erik Gyberg, Stockholms dramatiska högskola, Karin Röding, Mälardalens högskola, Camilla Georgsson SFS, Marianne Granfeldt, SUHF:s generalsekreterare. Vårt första möte var igår och blev ett kreativt och inspirerande möte.  Vi kommer […]

Lunch med rektorer

  Idag hade jag en lunch med mina företrädrare Martin H:son Holmdahl, Stig Strömholm, Bo Sundqvist, och Anders Hallberg tillsammans med Anders Malmberg och Ann Fust. Det var fascinerande att få förmånen att sitta och samtala med mina företrädare. För mig som inte har varit så länge vid Uppsala universitet är det extra viktigt att […]

Samverkansgruppen med studenter

 Igår var det mitt första mötet med samverkansgruppen tillsammans med våra studenter. Vi diskuterade en rad frågor under två timmar och inledde med studentsamverkansgruppens roll och arbete. En fråga som tog upp var missförstånd kring kursavgifter för doktorander. Utbildning på forskarnivå är avgiftsfri för alla studenter även från området utanför EU/EES och vi får inte ta ut […]

Intresserad av att vara Rektorsråd?

Vi letar efter intresserade att vara rektorsråd för ”kultur och traditioner” och ”lika villkor” för perioden 2012-04-01 — 2015-03-31. Rektorsråden ska med utgångspunkt i universitetets ”Mål och strategier”, program och handlingsplaner driva och utveckla det universitetsövergripande arbetet inom respektive fält: ”kultur och traditioner” och ”lika villkor”. Om detta känns intressant för dig så skicka in […]

En ny vecka

Vårsolen skiner in på arbetsrummet, skönt med ljus och sol! På dagen Ledningsråd kommer vi att ägna en hel del tid åt svaret på remissen ”Prestationsbaserad resurstilldelning”, detta är den nationella remissen som rör forskning (Flodis). Lätt att förväxla med vår interna som rör utbildning. En del frågor är områdena helt överens om men i […]

Områdesbesök i Engelska parken

Besök hos Humsam: Vi fick först en introduktion av vicerektor Margaretha Fahlgren. Sedan presenterades Teologiska fakulteten av dekanus Mikael Stenmark. Vi fick information om Karin Boye biblioteket. Historisk-filosofiska fakulteten presentades av dekanus Jan Lindegren och den Språkvetenskapliga fakulteten av prodekanus Anette Månsson tillsammans med flera medarbetare. Flera betonade samverkan och uttryckte en önskan om mer […]

Gäster från Polen

I morse deltog jag i JUSEKs frukostseminarium i Stockholm om kvalitet i högre utbildning. Min meddebattör och rektor för Högskolan på Gotland Jörgen Tholin fick till ett uttalande som hamnade direkt på twitter: ”Jag är ärkehumanist! När min bil går sönder läser jag en dikt.” Lunchen var möte om bostäder, viktigt fråga för oss nu […]

Nyare inlägg »