En händelserik och omväxlande vecka! Det har varit älgförvaltning, middag hos talmannen, SciLife Sweden, ALF medel och senat under veckan.

SUHFs förbundsförsamling valde in vår universitetsdirektör i styrelsen nu i veckan. Grattis Ann! Det togs reviderade rekommendationer för redovisning av lokalkostnader och  beslutades om utökning av HeLP-programmet (ledarskapsprogram). Vi hade också en diskussion om Akademiska Hus – avkastningskrav och inflytande. På förseminariet togs frågan om läraranställningar vid svenska universitet och högskolor upp.  På de flesta lärosätena finns möjlighet till befordran, enbart KI och Dans- och cirkushögskolan har avstått.  Vid de allra flesta lärosätena gäller samma kriterier för befordran som vid nyanställning. Bra att vi gör avstämningar hur detta hanteras.

Ikväll har jag hälsat studenter välkomna till det internordiska studentmötet. Drygt 100 studenter har samlats här i Uppsala under helgen. Det finns en lång tradition av samverkan: I Uppsala hölls det första internationella studentmötet 1843.

Nu är det fredag kväll och jag hoppas att ni alla får en fin och avkopplande helg. Själv sitter jag kvar en stund på jobbet och skriver i väntan på att dottern ska komma att hälsa på under helgen.