Det har varit en eftermiddag fylld av livliga diskussioner med senatorerna. Först var det ett pass om overheadkostnader vid Uppsala universitet. Hur ser det ut? Har vi högre kostnader för stödverksamhet än andra universitet? Det var först en genomgång som rätade ut en hel del frågetecken. Men många nya frågor lyftes under debatten. Det hördes både röster för att stödverksamheten var för liten och andra som ansåg att den vara för stor. Vilket stöd behöver utbildning och forskning för att hålla högsta kvalitet? Både för mycket och för lite kommer att sänka kvalitén. Det är en delikat balans och många övervägande på flera nivåer för att ständigt sträva efter den optimala användningen av våra resurser.

Prorektor Anders Malmberg och jag tog upp några frågor som är på gång under rektors dialog med senatorerna. Vi lyfte särskilt internationalisering: Hur får vi det universitetsgemensamma arbetet att hänga samman med verksamhetens prioriteringar? Vilka regioner och länder ska vi satsa på? Strategier för betalstudenter.

Vi lyfte även gränsöverskridande som tema för dialogen  Hur kan vi bli ännu bättre på att utnyttja det breda universitetet? Idéer om nya/utvecklade arenor för gränsöverskridande forskning och utbildning. Hinder för gränsöverskridande: praktiska, administrativa, mentala.

Sista passet för idag handlade om behovet av språkstöd. Att behovet finns blev mycket tydligt, både bland studenter och personal. Sammantagit var det en stimulerande och givande eftermiddag. Det var många bra idéer och synpunkter som kom fram. Vi behöver träffas från olika discpliner inom vårt universitetet. Jag uppskattar att det högt i tak och fint samtalsklimat oavsett vilken fråga som diskuteras.