Idag var vi (jag, Ann Fust och Kerstin Jacobsson) på dialogmöte på utbildningsdepartementet och pratade med bland anaat Peter Honeth. Vårt samtal hade sina utgångpunkter i våra sedan tidigare inskickade budgetunderlag och forskningsstrategi.  De hade tagit fram ett antal indikatorer för jämförelse mellan lärosätena som tex söktryck, inaktiva studenter, registrerade i relation till antagna, prestationsgrad, regional rekrytering.

Vi lyfte behovet av  dimensioneringsökning och kvalitetsförstärkning inom utbildning. Det tydliga beskedet är att det inte kommer nya pengar till utbildning utan det blir omfördelningar i första hand baserat på söktryck. Samgående med Högskolan på Gotland togs kort upp, även ScilifeLab och forskningsprioriteringar.

Sedan hade jag möte på Svenska Institutet, jag är ledamot i deras insynsråd. Ett roligt uppdrag som hjälper mig med att få en utblick och omvärldsanalys. Men jag blir beklämd när jag ser att den totala budgeten för att marknadsföra Sverige och högre utbildning är 4 miljoner.

Nu är det helg och jag har provat tjänsteluvan med röd tofs som jag ska ha på bandyn i helgen. Som vädret utvecklar sig kan det bli svettigt med luva på. Hoppas ni alla får en fin helg och får njuta av det vackra vårvädret!