Ibland kan läsning av regelverket få en att dra på smilbandet. En diskussion på facebook gjorde mig uppmärksam på en av våra regler som rör ”Användning av rullskridskor eller liknande i universitetets lokaler” Regeln kan kännas lite tidstypisk och är en bra påminnelse att vi ständigt ska se över regler, program och handlingsplaner. De är lätt att de blir för många, motsägelsefulla och lite för mycket barn av sin tid som exemplet ovan.

För några år sedan gjordes en uppresning av dokumentet och vi fick strukturen med ”Mål och strategier” som övergripande dokument för all verksamhet och hela universitetet. Sedan finns det ett antal program och handlingsplaner som visar vilken väg vi tar för att nå våra övergripande mål. På rektors ledningsråd går vi igenom dessa dokument. Vi har tittat på ”Mål och strategier” och konstaterat att våra övergripande mål fortfarande håller för: Ett universitet för framstående forskning, Ett universitet för förstklassig utbildning, Ett universitet i samhället, En universitetsmiljö i utveckling. Men strategierna behöver ses över framgent. Bland annat så arbetar vi med infrastuktur på ett annat sätt nu med stora satsningar som inom SFO, SciLifeLab och MAX som exempel.

I måndags gick vi igenom Kvalitetsprogrammet och handlingsplanen för 2011 – 2013. Tack Åsa Kettis för en bra genomgång! Mycket är bra i programmet. Men handlingsplanen har sin tonvikt på 2011-2012 och lite på 2013. Kanske är tvååriga planer bättre? Vi lyfte särskilt vikten av att var öppna och bjuda in externa kollegor för dialog. Som det står i våra Mål och strategier: ”vara vidsynt och förändringsbenäget inom alla sina verksamheter”. Jag tycker att KoF07, KoF11 och KrUUt är bra exempel på detta. Vi bjuder in kollegor från olika delar av världen och har en kollegial diskussion om vår utveckling mot framtiden. Vårt kvalitetssamarbete med Lunds universitet och Göteborg universitet, är ett annat bra exempel hur vi på tillsammans med andra kan lära och utvecklas. Nästa möte med rektors ledningsråd är det Pedagogiskt programmet och KrUUt på dagordningen.

Men det där med rullskridskor tål att tänka på!