VP processen med verksamhetsplanering för 2013 och uppföljning av 2012 drar igång. Vi diskuterar upplägget på rektors ledningsråd idag. Som många av er vet är ett förslag på modell för resursfördelning (GU) ute på remiss. Jag vill betona att det är en modell som tydliggör hur vi fördelar medel, inte ett resursfördelningsförslag som är ute på remiss. Jag har förstått genom samtal att många blandar ihop dessa saker.

Det blir mycket AstraZeneca. Vi träffade Lars Leijonborg igen i fredags, nästa möte blir om några veckor. Egentligen inte så mycket nytt men det är bra att vi för en dialog kring hur UU kan bidra på olika sätt. På onsdag åker jag till Mölndal för att träffa David Brennan, Chief Executive Officer  AstraZeneca, och hans Senior Executive Team (SET) och som jag skrivit tidigare åker jag och vicerektor Britt Skogseid till AZ i Södertälje på torsdag.

Vad händer mer i veckan? Prorektor Anders Malmberg är några dagar i Dublin på möte med styrelsen för European University Centre, Peking University. Jag har mitt första möte med STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. FESTA har kick off i Uppsala, FESTA står för Female Empowerment in Science and Technology Academia och är ett EU projekt som vi driver tillsammans med Siauliu Universitetas Litauen, Syddanske Universitet Danmark, RWTH Aachen Universität Tyskland, University of Limerick Irland, Fondazione Bruno Kessler Italy och Istanbul Teknik Universitesi Turkiet.

Gå gärna på Steven Pinkers förläsning på torsdag. Föreläsningens titel: The Better Angels of Our Nature. Why Violence Has Declined.
Tid och plats: Universitetsaulan, 15/3 kl. 10:00-12:00