SUHF har tillsatt en arbetsgrupp för framtidsanalys för högskolesektor med sikte på 2020. Jag ingår i styrgruppen tillsammans med: Anders Söderholm, Mittuniversitetet, ordförande
Stefan Bengtsson, Malmö högskola, Bo-Erik Gyberg, Stockholms dramatiska högskola, Karin Röding, Mälardalens högskola, Camilla Georgsson SFS, Marianne Granfeldt, SUHF:s generalsekreterare. Vårt första möte var igår och blev ett kreativt och inspirerande möte.  Vi kommer att ha intervjuer med ledande företrädare och studenter om framtidsfrågor, kreativa seminarier med avnämare, forskare  och framtidsanalytiker. Om du är på almedalsveckan, boka in onsdagen 12:30 – ca 15 för SUHF framtidsscenarier. Deltag i gruppens arbete på twitter genom att använda #UoH2030. (Vi utökade uppdraget självsvåldigt tio år)

Nu på morgonen blir det planering av nästa möte med senaten.  Lars Leijonborg kommer hit idag och tillsammans med företrädare för områdena kommer vi att ha en fortsatt diskussion kring AZ och vad Uppsala universitet bidra med på ett konstruktivt sätt. Vicerektor Britt Skogseid och jag kommer att åka till Södertälje på torsdag i nästa vecka.

Jag hade möjligheten träffa några av våra nya skyddsombud vid avslutningen av deras kurs igår och tacka dem för deras viktiga arbete för arbetsmiljön. Vi har många engagerade medarbetare som bidrar till högsta kvalitet i utbildning och forskning på olika sätt; som lärare, forskare och professionellt, effektivt stöd.

Helt plötsligt var det fredag igen. Ytterligare en spännande och givande vecka har gått. Jag hoppas ni alla får en fin helg!