Igår var det mitt första mötet med samverkansgruppen tillsammans med våra studenter. Vi diskuterade en rad frågor under två timmar och inledde med studentsamverkansgruppens roll och arbete. En fråga som tog upp var missförstånd kring kursavgifter för doktorander. Utbildning på forskarnivå är avgiftsfri för alla studenter även från området utanför EU/EES och vi får inte ta ut avgifter för kurser som ingår i forskarutbildning.  Ett annat ämne: Visum för olika grupper och ifall vi kan agera tillsammans mer kraftfullt i frågan. Praktik, fusk och plagiat, framtidens bibliotek var ytterlagare några av samtalsämnena under vårt möte. Vi kommer att träffas ca 2 gånger per termin för att diskutera och stämma av universitetsövergripande frågor.  Framgent kommer vi att ha mötena på olika campusområden på vårt universitet som ett led i att lära mer om varandra.