Vi letar efter intresserade att vara rektorsråd för ”kultur och traditioner” och ”lika villkor” för perioden 2012-04-01 — 2015-03-31. Rektorsråden ska med utgångspunkt i universitetets ”Mål och strategier”, program och handlingsplaner driva och utveckla det universitetsövergripande arbetet inom respektive fält: ”kultur och traditioner” och ”lika villkor”. Om detta känns intressant för dig så skicka in din intresseanmälan  senast 2012-03-20. En kortfattad intresseanmälan (max 2 sidor) samt meritförteckning ska ställas till Rektor och sändas elektroniskt till Irene Johansson (irene.johansson@uadm.uu.se) .  Vill du ha ytterligare upplysningar kan du kontkata prorektor Anders Malmberg (anders.malmberg@uu.se, 018-471 1902).

Mer information finns på insidan.