Flera har kommententerat Jan Björklunds debattartikel i DN i torsdags. Bland annat är det flera kommentarer om ett ensidigt fokus kring medicinsk forskning. Detta lyfte Kåre Bremer i sin blogg där han även kommenterat svaret som han har fått.

Per Eriksson med vicerektor Sven Strömqvist från Lunds universitet har ett debattinlägg  i dagens Sydsvenska och lyfter gränsöverskridande. En annan bloggare på detta tema är Christian Stråhlman.

Jag vill påminna er om Forskningsstrategier för Uppsala universitet 2013-2016 som har skickats in till utbildningsdepartementet i december 2011.

Där lyfter vi särskilt:
– realisera satsningen på Science for Life Laboratory,
– stärka svenska lärosätens villkor för att medverka i Europeiska institutet för innovation och teknik (EITs) storsatsning på kunskap, innovation och gemenskap (Knowledge & Innovation Community, KIC),
– försörja forskningen med adekvat infrastruktur,
– stödja bekämpningen av infektionssjukdomar och antibiotikaresistens samt
– öka satsningarna inom humaniora och samhällsvetenskap för att bidra till lösningar på framtidens stora samhällsutmaningar.