Mötet med rektors ledningsråd blev tidigt på morgonen idag för jag skulle in till Stockholm en sväng. Vi fortsatte våra diskussioner om Gotland.  Förslag på nya mål för jämställdhet gällande nyrekrytering av professorer är gång för 2012-2015 nationellt. Astra Zeneca togs även upp. Vidare tittade vi på siffrorna för hur många studenter som har betalt anmälningsavgift bland de sökande 15 januari. De har ökat med 26 % jämfört med samma tidpunkt förra året. Bra att det ökar men det finns mycket kvar att göra. Kay Svensson leder en arbetsgrupp som ska titta på utbudet. Frågor som arbetsgruppen ska bearbeta: områden där Uppsala universitet har en stark forskning men utbudet av framför allt program på masternivå saknas eller där befintliga utbildningar inte är nog synliga på grund av hur de beskrivs och benämns i vårt informationsmaterial. ”Joint programs” och ”joint degrees” samt sommarskolor.

Som sagt var så var jag en sväng i Stockholm idag på Högskoleverket. Högskoleverket utvärderas för att se om svensk extern kvalitetssäkring lever upp till europeisk standard enligt ENQA. De internationella bedömarna var bra pålästa och ställde väl insatta frågor om HSVs verksamhet. Tillbaka i Uppsala fick jag och Anders ett pass om lokaler av Lennart Ilke. Vi hade en genomgång förra veckan men här är många frågor så det behövs flera genomgångar.

 Dagens sista möte var kårfullmäktiges sammanträde. Jag var inbjuden att tala till studenterna, jag hoppas jag lyckades samtala med dem istället. Det blev många bra frågor från våra engagerade studenter, roligt!