Nedläggningen av Astra Zenecas verksamhet i Södertälje oroar oss. Läkemedelsindustrin är en viktig del av vårt näringsliv. Det är inte bra för Sverige om stora delar av industrins forskning och utveckling hamnar utomlands. Det är en risk för förlust av kompetens för Sverige och  det är viktigt att vi tar ett nationellt ansvar för att så långt som möjligt bevara kompetens inom landet. Uppsala universitet har stark läkemedelsforskning och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet. Vi har erfarenhet  av nära samarbete i decennier med Astra. Några områden är inom SciLifeLab, toxicologi-läkemedelssäkerhet (drug safty) och smärtforskning. UU har Berzelii centrum (Vinnova projekt)  med inriktning på neuro och smärtforskning vidare  har vi stark forskning om läkemedelsformulering.

Jan Björklund har utsett Lars Leijonborg till samordnare för en arbetsgrupp som ska verka för att behålla kompetensen i Sverige. Reaktionen från Jan Björklund kan du läsa om här:

http://svt.se/1.2697678/jan_bjorklund_om_nedlaggningen

Kvalitetsbaserad resursfördelning för utbildning kommer att ingå i budgetpropositionen för 2013. Fördelningen grundar sig på utvärderingar som Högskoleverket har genomfört under 2011 och våren 2012. Som ni vet får utbildningarna som utvärderas av Högskoleverket betyg på en tregradig skala. De lärosäten som har utbildningar med det högsta omdömet får den kvalitetsbaserade tilldelningen. Högskoleverket skriver att grunden för att beräkna antalet helårsstudenter bör vara antalet utfärdade examina.  Läs mer om detta här.

Förmiddagen blir möten och förberedelsetid för nästa vecka. I eftermiddag åker jag till Stockholm för att träffa Tobias Krantz på Svenskt Näringsliv.

Sist, men inte minst, vill jag önska er alla en trevlig helg!