Planeringsmöte på morgonen. Sedan iväg till KVA och möte med Nationalkommittén för kemi. Kul att få vara kemist ibland! 2011 var Kemins år med massor av spännande aktiviteter i Sverige och i hela världen. Utmaningen nu är att hålla kvar entusiasmen och fortsätta även kommande år med samma engagemang. I eftermiddag, när jag tagit mig tillbaka från Stockholm och KVA så snabbt som möjligt är det styrelsemöte med Akademiförvaltningen.

Remisser på gång just nu:
”Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet”. I korta drag så handlar den om att tre myndigheter Högskoleverket (HSV), Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) ska göras om till två myndigheter. Den ena blir servicemyndighet med tydlig service- och samordningskaraktär. Delar av den verksamhet som i dag bedrivs vid Högskoleverket ska renodlas i en ny granskningsmyndighet med ansvar för kvalitetssäkring och tillsyn. Prorektor Anders Malmberg leder en grupp som tar fram vårt remissvar. Min egen fundering här gäller omvärldsanalys. Kommer denna verksamhet förvagas eller läggas ut på lärosätena? I dagen föränderligare värld är snarare detta ett område som borde stärkas.
Remissen finns här:
http://regeringen.se/sb/d/15654/a/184020?setEnableCookies=true

Den andra remissen gäller ”Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor” som Anders Flodström gjort på uppdrag av utbildningsdepartementet. Med remissen har departementet skickat ett antal frågor och förhållande som vi ombedes att särskilt beakta. Denna remiss är ute på områdena nu och era svar ska vara inne senast den 15 februari.

Stort grattis till våra forskare som har fått ECR anslag från Europeiska forskningsrådet! Totalt beviljades nio anslag till svenska projekt varav fem är till våra forskare.  Läs mer:

http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1686&area=2,12,16&typ=artikel&na=&lang=sv

 Ps. Tack för alla trevliga kommentarer om bloggen!