På gårdagens möte om ”Klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap” var Jan Björklund inledningstalare. Han lyfte tre utmaningar:

  1. Kliniska forskningen – utrymmet för klinisk forskning har minskat
  2. Tillgången till patienter, prova ut läkemedel,
  3. Personalförsörjning, för få läkare och sjuksköterskor

Nyheter inför proppen: Han berättade att ALF medel på 2,5 miljarder kommer att villkoras. Hur detta ska ske kommer att utredas och kriterier ska tas fram. Sedan vill han lagskydda benämningen universitetssjukhus. Framgent måste man uppfylla vissa kriterier rörande forskning för att kalla sig universitetssjukhus.

Introduktionsprogrammet fortsätter: Idag ska vi få en genomgång av vårt kvalitetsarbete, Åsa Kettis står för den. En tjock bunt med material ligger framför mig på skrivbordet som vi ska gå igenom. Här görs många bra saker! Sedan är det byggnadsfrågor och lokalförsörjning, Lennart Ilke ska göra den genomgången med oss. Som ni ser har Anders och jag  mycket att sätta oss in i. Det är roligt och vi träffar många kompententa medarbetare.