Månad: januari 2012 (sida 2 av 2)

God morgon!

Måndag morgon och en ny vecka! Jag tvekade i morse om jag skulle ta cykeln till jobbet. Men det gick bra att cykla trots det ymniga snövädret. Måndag är mötesdag. Vi börjar med genomgång av kalendern och inbjudningar. Det är många inbjudningar som kommer in. Roligt, men tyvärr kan jag inte tacka ja till alla. […]

Recentiorsmottagning

Idag fick jag nöjet att välkomna våra nya studenter på recentiorsmottagningen (lär mig nya ord varje dag).  Karin Nordlund och Erik Erlandsson höll fina tal och våra studenter blev även välkomnade av kommunfullmäktiges förste ordförande Agneta Simonsson. Några saker som jag lyfte var att vid Uppsala universitet kan ni möta världen. Vi är ett internationellt […]

Promotorslunch

En full dag med nya möten! På lunchen fick jag träffa de som ska vara promotorer den 27 januari vid doktorspromotionen. Under lunchen presenterade alla sig och berätta lite kort om sig själva och vilket område de arbetar inom. Vilken mångfald och rikedom vi har! Det var en stor spännvidd av discipliner och ämnen. Under […]

UU Innovation

Som ett led i vårt introduktionsprogram hade vi ett möte med Lars Jonsson i förmiddags. Vi fick en genomgång av verksamheten och UU Innovation samt UUAB Holding. Sedan 1997 har mer än 70 nya bolag skapats.  Vi fick höra om AIMday®, ett spännande koncept utvecklat i Uppsala som skapar kreativa mötesplatser för näringsliv och forskare. […]

Dagens genomgång

I eftermiddags har prorektor Anders Malmberg och jag fått en genomgång med universitetsdirektör Ann Fust, Kay Svensson och Kerstin Jacobsson om universitetsförvaltningen, dess organisation och uppgifter. Vi har diskuterat årsredovisning, kommande remiss om resurstilldelning (Flodis utredning), anvisningar återrapportering.  Budgetunderlaget som ska in om några veckor till utbildningsdepartementen, vilka frågor är viktiga att lyfta? Ett nytt system […]

Rektors Ledningsråd

Konsistoriet har fastställt i arbetsordningen att det ska finnas rektors ledningsråd med följande deltagare och uppgifter: ”Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Ledningsrådet består av rektor, prorektor, vicerektorerna, universitetsdirektören och tre representanter för universitetets studenter, varav en doktorand. Ledningsrådet fattar inte beslut. Det förutsätts dock att rektor samråder med ledningsrådet i viktigare […]

Första veckan på jobbet

Första arbetsveckan börjar gå mot sitt slut. Det är en kortvecka och allt har inte riktigt satt igång ännu. Det behövs en startsträcka för att komma igång och få saker och ting på plats. En hel del tid har gått åt till att försöka få ordning på telefon, dator, epost, iPad och kalender. Dels att […]

Gott Nytt År!

Jag vill önska Er alla ett Gott Nytt År så här några minuter efter tolvslaget i början på det nya året. Ett nytt år med förhoppningar och förväntningar. Några nyårslöften har jag inte avgett. Men som jag sa i mitt programtal kommer jag göra mitt bästa – och lite till – för att axla rollen […]

Nyare inlägg »