Till min stora förvåning var det inga ärenden till dagens rektorssammanträde. Helt plötsligt fick jag en ocean av tid!  Det gav mig möjlighet att på nytt läsa genom arbetsordningen och anställningsordningen. Det som står i dessa dokument får en annan betydelse nu när jag varit här en månad. Intressant.

På förmiddagen kommer vi att gå igenom ärenden till konsistorets möte den 17 februari. Tunga punkter på dagordningen är årsberättelse och budgetunderlag. Konsistoret kommer att få en lägesrapport om Högskolan på Gotland, och jag hoppas på att det kommer att vara gott om utrymme för en bra diskussion.

Efter lunch ska jag tillsammans med Anders Malmberg och Ann Fust avtacka Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg för gott samarbete genom åren. Sedan är det vidare till Stockholm och ett symposium om klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap. Behov av utbildningsplatser i kliniska miljöer, tillgång till patientdata är några av diskussionspunkterna.