Vilken fantastisk soluppgång det var i morse! Jag hoppas att ni kunde njuta av det fina vädret i helgen. Själv tog jag en promenad i Gamla Uppsala i söndags.

Jag vill framföra ett stort tack till alla som på olika sätt bidrog till vår högtidliga promotion och prisceremoni i aulan och festligheterna på slottet senare på fredagskvällen.  Jag hörde många uppskattande ord från flera olika håll. Stort TACK!

Måndag förmiddag är mötestid. Först går vi igenom kalendern och de inbjudningar som kommit in. På rektors ledningsråd idag kommer vi att börja diskutera en ny modell för fördelning av anslagen för utbildning på grund och avancerad nivå. Håller tidplanen kommer förslaget ut på remiss till områdena i slutet av februari. Budgetunderlaget tas upp och vilka frågor som vi ska lyfta i samtal med utbildningsdepartementet. Höjt takbelopp och kvalitetsförstärkning till grundutbildningen står högt på listan. Årsredovisningen börjar närma sig slutversionen.  Både budgetunderlag och årsredovisningen ska upp på konsistoriets möte den 17 februari så det är inte mycket tid kvar till utskick.