Det blev en hektisk förmiddag med möten trångt inklämda både före och efter dagens rektorssammanträde. På eftermiddagen var det avfärd till Steningevik och den årliga rektorskonferens arrangerad av Högskoleverket. Kanske den sista, för HSV roll och uppdrag kommer att förändras i och med myndighetsreformen som är på gång.

Utbildningsminister Jan Björklund inledde med aktuella frågor kring högre utbildning och forskning. Mitt generella intryck: Inga stora nyheter, tidigare linje ligger fast. Forsknings- och Innovationsproppen kommer i höst, sept-okt, kvalitet i fokus. Ett budskap var: Mer medel ska fördelas efter kvalitet. Ett annat budskap: Inte stora nya tillskott, utan utbildningsminister vill dämpa förväntan.

Jan Björklund tog upp Flodis utredning, och tydliggjorde att han gärna ser samverkans indikator, (men det är svårt), bibliometri och externa medel som fördelningsnycklar. Tittar på om bibliometri räcker eller krävs även peer review? Är det värt det?

Ett annat område som lyftes i samband med  Forsknings- och Innovationsproppen var kompetens, och då lyftes:

  • Attraktiva villkor
  • Satsning på yngre forskare
  • Individer – inte bara miljöer

Han påpekade att 50 % av professorer är på det lärosäte de disputerade – tydligt att man vill ha större rörlighet. Utbildningsministern lyfte att lärosätena ser över anställningsformerna för doktorander.

Inom Medicinsk forskning kom Sci Life Lab upp, Life Gene och register.

När det gäller utbildning så sägs det att kvalitet är i fokus. Man vill utnyttja tillfället när sökande går ner att behålla pengarna i sektorn för att öka anslag per student.

Tydligt besked: Omfördelning fortsätter av platser enligt principerna:

  • Examenstillstånd
  • Studenternas efterfrågan
  • Arbetsmarknadens behov

Även intern omfördelning kan bli nödvändig och preciserade uppdrag kan komma inom lärosätets ram. Han poängterade nödvändigheten av strategi för utbildningsutbud. Björklund lyfter fram faktorer som ger sårbarhet för enskilda lärosäten: Demografi, Kvalitetsprövning, Omfördelning.