Bolognaexpertgruppen ordnade ett Bolognaseminarium i Uppsala idag med temat ”Vad händer med den avancerade nivån?”. Hörsalen var full och 300 personer deltog. Det är rätt tid att börja på allvar fundera över vad som hände – och inte hände – vid reformen 2007. Jag kom dit efter mötet med rektorerna var slut på Steningevik. I slutet var den en debatt med temat ”Vad vill vi med den avancerade nivån?”. Debatten lyfte inte fram en önskan utan gav snarare en splittrad bild av den avancerade nivån och master. Men, det är inte länge sedan vi införde tre nivåer och ny masterexamen. De studenter som började hösten 2007, kommer kunna vara de första som tar en masterexemen till våren och ha gått igenom sin högre utbildning helt i det nya systemet.  Bra att Bolognaexpertgruppen ger oss mötesplatser för att diskutera.

På Steningevik var det universitetskansler Lars Haikola som pratade kring aktuella frågor i förmiddags. Självklart var kvalitetssäkringssystemet i fokus. Vi är många som är nyfikna på hur utfallet blir, om HSV lyckas med likvärdighet i bedömningarna. I mars kommer resultat från omgång ett. Utvärdering av forskarutbildningen dröjer, nu lät det som 2014. Myndighetsöversynen diskuterades. Det är inte bra att analyskapacitet splittras och minskas. Tvärtom, vi behöver mer omvärldsanalys, både nationellt och internationellt. Det här kan bli en betydande förslust och det var många rektorer som reagerade. Dan Brändström var inbjuden för att tala om Strukturella förändringar i högskolan. Vi fick en fin vägledning genom de senaste högskolereformerna. Sammanslagningar togs upp. Dan Brändström poängterade att detta inte är vägen fram för alla och att fler former för närmare samverkan borde utvecklas. Finland med federationer lyftes fram. Detta var sista rektorsmötet i HSVs regi, men SUHF tar över  och möte är redan inbokat för 2013.

Ikväll hade jag förmånen att hälsa några av våra nya internationella studenter välkomna till oss. Det var spännande att få möjlighet att få tala med några av dem. De kommer från hela världen och ser mycket fram emot att studera hos oss, de har stora förväntningar och är verkligen glada över att vara här. (Fast det var några som frös och tyckte det är kallt.) Ta väl hand om våra internationella studenter!