Denna vecka har besöksverksamheten – som är omfattande vid Uppsala universitet – börjat komma igång. Igår, tisdags tog prorektor Anders Malmberg emot en delegation från Pontifical University of Rio Grande do Sul, Brasilien. Vår besökskoordinator hade även arrangerat studiebesök vid Ångströmlaboratoriet på förmiddagen och Evolutionsbiologiskt centrum på eftermiddagen där de brasilianska gästerna fick möta några av våra framstående forskare – tack Jan-Åke Schweitz, Maria Strömme, Hans Ellegren och Per Ahlberg för att ni ställde upp.

Samma eftermiddag träffade jag den turkiska ambassadören, först enskilt och sedan vid middag på kvällen hos landshövdingen tillsammans med flera av våra medarbetare. Tidigare på dagen hade hon besökt Carolina Rediviva, Gustavianium, och Uppsala Innovation Centre. Frågor som togs  upp under samtalen var bland annat turkiska språket, vår nya lärarutbildning i turkiska, utgrävningarna i Turkiet, arkivforskning, teologi och islam. Förutom samtalen med ambassadören blev det här ett fint tillfälle för mig att lära mer om vår intressanta verksamhet och träffa engagerade medarbetare. Även konsekvenser av införandet avgifterna blev ett samtalsämne under kvällen. Det är viktigt att betona att det är på grund och avancerad nivå det har införts avgifter (bachelor och master), inte för forskarutbildning, samt att utbytesstudenter inte betalar avgifter. Det finns en del missuppfattningar kring detta.

Idag, när jag är i Arboga, tas en fransk delegation emot av prorektor Anders Malmberg. Det är många som kommer till oss från när och fjärran. Det gäller för oss att ta till vara de möjligheter som ges av kontakter och  nätverk som skapas.