En full dag med nya möten! På lunchen fick jag träffa de som ska vara promotorer den 27 januari vid doktorspromotionen. Under lunchen presenterade alla sig och berätta lite kort om sig själva och vilket område de arbetar inom. Vilken mångfald och rikedom vi har! Det var en stor spännvidd av discipliner och ämnen. Under samtalet lyftes behovet av mötesplatser, just att få träffas över områdesgränser och få spännande samtal, med lite oväntade kopplingar och vändningar. Hur kan vi skapa fler kreativa samtal och gränsöverskridande mötesplatser, utan att det blir ett nytt måste som läggs till. Något att fundera över.

Idag har alla medarbetare fått ett e-brev från mig. Tack för alla positiva och välkommande ord som jag har fått! Det värmer verkligen.

Imorgon forsätter introduktionsprogrammet, det är biblioteket som står på tur. Och så ska jag välkomna de nya studenterna på recentiorsmottagningen. Jag hoppas att de kommer att känna sig lika välkomna som jag har känt mig.