I eftermiddags har prorektor Anders Malmberg och jag fått en genomgång med universitetsdirektör Ann Fust, Kay Svensson och Kerstin Jacobsson om universitetsförvaltningen, dess organisation och uppgifter. Vi har diskuterat årsredovisning, kommande remiss om resurstilldelning (Flodis utredning), anvisningar återrapportering.  Budgetunderlaget som ska in om några veckor till utbildningsdepartementen, vilka frågor är viktiga att lyfta? Ett nytt system för resursfördelning som ska tas fram. Hur ser processen ut med verksamhetsplanen, VP? Handlingsplan för samverkan som är på remiss hos områdena. Vi tittade även på strategiska internationaliseringsfrågor. Vi fick en genomgång av vilka nätverk som vi är med i: Coimbra, Sanord, U4 och Matariki. En fråga att fundera över är hur vi ska vi arbeta med nätverk på bästa sätt.  Vi gick igenom kommande besök och möten. Bland annat har vi besök från Brasilien och Turkiets ambassadör här nästa vecka.  

Bra och nyttig genomgång! Jag lärde mig mycket. Stort tack till Ann och hennes medarbetare för oändligt tålamod med alla mina frågor.