Konsistoriet har fastställt i arbetsordningen att det ska finnas rektors ledningsråd med följande deltagare och uppgifter:
”Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Ledningsrådet består av rektor, prorektor, vicerektorerna, universitetsdirektören och tre representanter för universitetets studenter, varav en doktorand. Ledningsrådet fattar inte beslut. Det förutsätts dock att rektor samråder med ledningsrådet i viktigare principiella och strategiska frågor.”

Vi hade första mötet i idag, måndag, för ledningsrådet. Första punkten dagordningen var att diskutera arbetsformer. Vi kommer att träffas i den här konstellationen en gång i veckan. Fokus kommer att vara universitetsgemensamma och övergripande frågor.

Andra frågan på dagordningen var just en inledande diskussion om vilka frågor – på kort och lång sikt – som ledningsrådet ska prioritera. Vi utgick från Mål och strategier, de program och handlingsplaner som finns samt rektors programtal.

Vid rektorsskiftet fick jag och prorektor Anders Malmberg en önskelista från studentkårerna. Idag fick vi en första genomgång och diskussion om önskelistan med studenterna och vicerektorerna. Önskelistan från studenterna hittar du här:
http://www.uppsalastudentkar.se/sv/node/6443

En annan fråga som vi hade uppe idag var ”Lägesrapport med en första konsekvensanalys beträffande eventuellt samgående med Högskolan på Gotland.”