Historisk Professorsinstallation

Idag installerade vi 45 nya professorer under högtidliga former. Den pampiga ceremonin i Domkyrkan var kulmen på en vecka då de nya professorerna uppmärksammats. Installationsföreläsningar har hållits i Gustavianums Auditorium Minus. Ämnenas spännvidd har varit stor och publiken har fått ett spännande axplock från många delar av vårt mångfacetterade universitet.

Läs om professorerna och deras forskning.

En professorsinstallation är alltid historisk. Men värt att notera är att kvinnorna var i majoritet för första gången sedan vi började med kollektiva professorsinstallationer, år 2000. Förhållandet var 23 kvinnor och 22 män. Utvecklingen mot ett jämställt universitet går i rätt riktning!

Högtiden i dômen inleddes med musik av Akademiska kapellet. Sen höll jag traditionsenligt rektors installationstal där jag uppmärksammade några principer våra nya professorer måste förhålla sig till. Jag tog också upp problem som regeringen måste lösa om vi ska kunna vara det universitet Sverige så väl behöver.

Läs talet här.

Programmet under installationen var digert. Installationsföreläsningar hölls av:

 • Per Andrén: Hjärnans sjukdomar – och nya möjligheter att förstå dem
 • Charlotte Platzer Björkman: Från solljus till elektricitet med nya material
 • Dag Blanck: Är USA annorlunda

Dessutom uppmärksammade vi några av våra skickliga pedagoger som fick ta emot det pedagogiska priset. Årets pristagare är:

 • Universitetslektor Sina Tezel vid institutionen för lingvistik och filologi
 • Universitetslektor Per Engström vid nationalekonomiska institutionen
 • Universitetsadjunkt Per Holmfeldt vid institutionen för medicinsk cellbiologi
 • Universitetsadjunkt Johan Larsson vid institutionen för fysik och astronomi
 • Universitetslektor David Black-Schaffer vid institutionen för informationsteknologi

Läs motiveringarna här.

Priset Hjärnäpplet som ges till forskare eller forskarstuderande för framstående överföring av kunskap från akademien som resulterat i en innovation delades också ut. I år tilldelades det Maria Strömme – professor i nanoteknologi.

Läs motiveringen här

Jag vill tacka alla som medverkade och alla som bidrog till att göra dagen till en fin manifestation av universitet och vår verksamhet. Ni gör mig stolt och imponerad.

Tågluff genom Europa under helgen

Groningen, Göttingen och Zürich är min resrutt fredag till måndag. Under fredagen och lördagen var en delegation på ett tiotal personer från Uppsala universitet i Groningen, det var det nionde rektorsmötet inom U4 nätverket. U4 är ett relativt litet universitetnätverk som består av Uppsala, Groningen, Ghent och Göttingen. Vi samverkar inom fyra cluster: (ansvarigt lärosäte inom parantes)

 • Humanities (Ghent)
 • Social Sciences (Göttingen)
 • Medicine and pharmacy (Groningen)
 • Science and Technology (Uppsala)

img_3897

Därutöver finns även Institutional Management. Flera uppskattade initiativ pågår, bland annat ett ledarskapsprogram som avslutar andra omgången, den tredje börjar under hösten 2017. Vi har samverkat framgångsrikt tillsammans i många EU projekt, i synnerhet Erasmus mobilitetsprojekt i Afrika och Asien. Under mötet diskuterades double/joint degrees för doktorander, sommarskolor, och andra sätt att samverka kring forskarutbildning. Olika peer –review övningar har genomförts, den som rapporterades på mötet handlade om Hållbarhet. Green Offices är något som Uppsala universitet har inspirerats av och gärna vill pröva på framöver. Nya områden som vi vill jobba med ihop framöver är hantering av post docs och karriärvägar för unga akademiker. Inom U4 lyfter vi fram goda exempel och lär av varandra. Sammantaget blev jag imponerad av alla cluster denna gång och hur samverkan nu ger resultat. Det tar några år att få ett nätverk att fungera och det ska vi komma ihåg nu när vi snart ska börja arbeta inom Guilden där alla fyra U4 universiteten kommer att ingå.

img_3896

Under söndagen passade jag på att besöka Göttingen, och rektor Ulrike Beisiegel gav mig en genomgång av deras satsning inför det tyska excellens initiativet och en campusvisning samt så fick jag besöka några av deras museer. Vidare med tåg söderut på söndag eftermiddag. Och det finns inställda och försenade tåg i Tyskland också. Klagomål på dåligt underhåll hördes när det försenade tåget stoppades halvvägs och vi fick tränga oss på ett redan överfullt tåg i Frankfurt. Nu sitter jag på väg till Zürich några timmar senare än planerat men med hopp om att nå målet före midnatt. Imorgon måndag deltar jag i en konferens om ”Women and Leadership in Academia” och ska försöka säga något klokt i den paneldebatt som jag ska delta i.

Tisdag förmiddag är jag åter på plats i Uppsala och jag ser fram emot fredagens installation av 45 nya professorer i domkyrkan. Passa på att lyssna på deras föreläsningar nu i veckan!

Dialog om UKÄ-utvärderingar

På fredagen hade UKÄ kallat till dialogseminarium i Stockholm. I fokus stod UKÄ:s förslag till ”Vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete”, som i första hand ska styra de pilotutvärderingar som genomförs under 2017 men som naturligtvis också kan bli vägledande för det nya utvärderingssystemet generellt. Från Uppsala deltog undertecknad prorektor tillsammans Åsa Kettis (som bidragit med en del av underlaget till denna blogg) och Maria Wollters från Avdelningen för kvalitetsutveckling.

unknown

Det nya nationella kvalitetssystemet är i grunden bra. Det ger ett större ägarskap till lärosätena när det gäller kvalitetssäkring av enskilda utbildningar och medger ett helhetsperspektiv på utbildningskvalitet (dvs omfattar såväl förutsättningar och process som resultat). Det ger bättre förutsättningar för kvalitetsutveckling och gör det möjligt att göra utvärderingen så ändamålsenlig som möjligt för varje utbildning. I och med denna förändring får Sverige ett system som liknar det i de flesta andra länder, t ex i våra grannländer och i Storbritannien. UU har redan tagit bollen och inleder nu implementeringen av sin egen utbildningsutvärderingsmodell i enlighet med rektorsbeslut – en modell som har utformats i ett omfattande förankringsarbete inom universitetet.

unknown-1

I det nya nationella systemet ska UKÄ bland annat granska att lärosätenas kvalitetssystem fungerar, och det var modellen för dessa lärosätesgranskningar som stod i fokus vid fredagens möte. UKÄ-modellen fokuserar på fyra så kallade ”aspektområden”:
• styrning och organisation
• miljö, resurser och område
• utformning, genomförande och resultat
• uppföljning, åtgärder och återkoppling.

Dessa analyseras i sin tur utifrån tre ”perspektiv”:
• studenter och doktorander
• arbetslivet
• jämställdhet.

För varje aspektområde finns ett antal aspekter och för varje aspekt anges ett antal bedömningsgrunder. Även om många av bedömningsgrunderna är rimliga och utgår och ifrån svensk lag och förordning och/eller European Standards and Guidelines (ESG) så blir helheltsbilden snårig. Till detta bidrar också terminologin. För de flesta av oss är aspekter och perspektiv helt synonyma begrepp, och därmed blir det inte tydligt vad som skiljer det ena från det andra.

Annars är det framförallt på en central punkt tycker vi att UKÄ hamnat fel i sitt förslag. I det nya nationella systemet kan lärosätena initiera egna utbildningsutvärderingar med extern granskning om de finner det lämpligt, men det finns ingen sådan förväntan från UKÄ:s sida. Det är en lågt ställd ambition, som i praktiken innebär att all utbildning inte kommer att bli föremål för extern granskning och därmed är en tillbakagång i jämförelse med 2011-2014 års system. Uppsala universitet, och ett antal andra lärosäten som exempelvis Göteborg, sjösätter nu ambitiösa system där i princip all utbildningen under en sexårscykel genomgår en samlad utvärdering, med utgångspunkt i ESG och med extern granskning. Detta är det viktigaste, och mest omfattande, inslaget i Uppsalas nya kvalitetssäkringssystem.

Om ett lärosäte väljer att införa att sådant system kunde man tycka att UKÄ:s lärosätesgranskning i första hand skulle inriktas mot att säkra att just utbildningsgranskningarna fungerar och fyller sitt syfte. Den föreslagna modellen har dock inte alls en sådan inriktning, vilket är olyckligt. Lokala system med externa utbildningsutvärderingar är mer resultatorienterade och åtskilligt skarpare än andra system, men de ges inget tydligt erkännande av UKÄ. Ett förslag som kom upp på seminariet är att lärosäten som har egna utbildningsutvärderingar borde underställas en mer fokuserad och mindre omfattande granskning, än de som inte har det. Detta skulle vara mer ändamålsenligt och ge förutsättningar för UKÄ att göra skarpare lärosätesgranskningar till lägre kostnad. Det skulle tveklöst vara en rimligare och effektivare ordning.

Vid seminariet presenterade UKÄ också en tidsplan (OBS preliminär) för hela sitt utvärderingsprogram under sexårsperioden 2017-2022 (länk). UKÄ kommer ju det nya nationella systemet att genomföra fyra typer av prövningar/granskningar:
• examenstillståndsprövningar
• granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
• utbildningsutvärderingar
• tematiska utvärderingar.

Under 2017 kommer ett antal forskarutbildningsämnen vid Uppsala universitet att bli föremål för UKÄ-utvärderingar: Datavetenskap, nationalekonomi, etik och religinshistoria, konstvetenskap,pedagogik, psykologi/tillämpad psykologi och historia. Uppsala planeras sedan bli föremål för lärosätesgranskning år 2020 (tillsammans med Lund, Göteborg, Stockholm och Linköping). Läs mer om tidsplanen här.

Ledningsrådet på besök hos Oslo universitet

Idag har ledningsrådet varit på besök hos Universitetet i Oslo. Det har varit stimulerande. Det är inspirerande och nyttigt att höra hur andra universitet gör. Vi kan också konstatera att det finns fler likheter än skillnader. Många utmaningar är desamma t ex rekrytering, meriteringsanställningar, forskningsinfrastruktur och internationalisering. 

img_3869

 

Universitetet i Oslo är precis som Uppsala ett brett och mångvetenskapligt universitet. Vi delar samma värderingar om akademisk frihet och universitetens roll i samhället, och är kommande partners i det nya europeiska nätverket Guilden. Vi har många samarbeten idag och vi har identifierat ytterligare möjliga samarbeten t ex antibiotikaresistens och språk.

img_3872

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till rektor Ole Petter Ottersen för ett fint program och vi ser fram emot fortsatt samarbete och hoppas vi träffas snart igen. Välkomna till Uppsala!

 

Bolognaprocessen – med en känsla av deja vu

De två senaste dagarna har jag deltagit i ”Working Group: New Goals”, det var ett möte i Stockholm för den arbetsgrupp som håller på att ta fram nya mål till nästa ministermöte inom Bolognaprocessen/EHEA som kommer att vara i Paris 2018. Första dagens tema var Competencies och andra dagens tema Digitalization då bland annat Alastair Creelman från Linneuniversitet pratade om ”What is the role and impact of digitalisation on higher education? How can it be used to support teaching and learning at institutions, at the same time widening the access to higher education?”.

img_3860

“MOOCs – the story so far” var en del av presentationen. Tydligt är att MOOCs tar olika former och har olika syften. Alla är inte massive, inte heller öppna. Syften kan vara en aptitretare för utbildning eller livslångt lärande och olika hybrid modeller håller på att utvecklas. Uppsala universitet ger nu tre MOOCs, den första som handlar om Antibiotikaresistens har precis avslutats. Men på måndag startar ”Climate Change Leadership” – passa på att prova en MOOC om du inte har gjort det tidigare, det går att logga in redan nu. Jag lovar att det är lätt beroendeframkallande, just nu följer jag en MOOC vid Glasgow University om ”The Right to Education: Breaking Down the Barriers.”

img_3856

Mötet gav en känsla av deja vu,  den känslan blev särskilt stark när statssekreterare Karin Röding inledde mötet och hälsade oss välkomna. För 8-10 år sedan var jag som mest aktiv inom Bolognaprocessen, som bolognapromotor, bolognaexpert och NACP (national academic contact point) för QA (quality assurance). På den tiden var Karin Röding departementsråd och mycket aktiv i dessa frågor, kanske framför allt genom hennes  arbete med propositionen Ny värld – Ny högskola, där tre områden behandlades:

 • Öka den högre utbildningens internationalisering och attraktivitet.
 • Tydligare och internationellt jämförbar examensstruktur.
 • Rättvisare, tydligare och förenklade tillträdesregler

Det var 2007 som svensk högre utbildning fick tre nivåer: grund – avancerad – forskarnivå. Det blev också nya examensbeskrivningar med mål/förväntade studieresultat, fördjupningskrav i antal poäng och kvalitativa krav samt exakt antal poäng i examina. Ni är säkert många som minnas att vi skulle nivåbestämma alla kurser entydigt med mål/förväntade studieresultat/learning outcomes. Alla kursplaner i hela Sverige skrevs om! Massor av masterprogram skapades och jag pratade om mastermania. Vidare så blev poäng omdöpt till högskolepoäng och normalstudieår 60 högskolepoäng och jag minns med tacksamhet än idag den omvandlingstabell vi fick så vi kunde omvandla 1 p till 1,5 hp, 5 p till 7,5 hp – utan den tabellen så hade vi aldrig fixat det.

Kanske ska jag skriva några rader om allmänt om Bolognaprocessen när jag ändå är igång, det är lätt att ta för givet att alla var med och minns. Bolognaprocessen är ett europeiskt initiativ som tog fart i och med Bolognadeklarationen som skrev under av 29 ministrar 1999. Övergripande mål är att stärka attraktionskraften i Europa, främja mobilitet och anställningsbarhet – detta omdiskuterade begrepp. Operativa mål var införande av ett system med tydliga och jämförbara examina, införande av ett system som huvudsakligen består av tre utbildningsnivåer och poängsystem, främjande av rörlighet, europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring och av den europeiska dimensionen i högre utbildning. Succesivt lades fler områden till som livslångt lärande, sociala dimensionen.

Idag är det 48 länder som deltar, ministermöte sker med större mellanrum och Bolognaprocessen har inte samma intensitet och tempo som för tio år sedan. Inte desto mindre så är det ett arbetsverktyg för frågor som rör högre utbildning inom Europa, vi har en gemensam arena och vi har fått ett språk så det går att gemensamt driva utvecklingsarbete – detta ska inte underskattas.

Jag vill också passa på att önska er alla en trevlig helg!

 

Anders Wall föreläsning i entreprenörskap inför fullsatt UUK

Dagens Anders Wall föreläsning i entreprenörskap drog fullt hus i UKK. Det var trettonde omgången och vi kunde även i år inspireras av spännande talare som berättade om sitt entreprenörskap. Det var mycket olika berättelser även om vissa saker var lika. Jag slås av entusiasmen, drivet och modet hos dessa människor som alla på olika sätt har vågat göra eller stå upp för det som de tror på. Tack för att ni så generöst delade erfarenheter till oss alla! Och stort tack till alla som bidragit till att göra denna eftermiddag till en succé!

img_3853

Årets Anders Wall-föreläsare var:

 • Anders Johnson, nationalekonom, författare, talare, paneldebattör, egenföretagare och ett förflutet som bl.a. chefredaktör för Dagens Nyheter.
 • Camille Sucasas Gottfridson, student och grundare av bolaget Macacos – Brazilian Superfruits,
 • Pär Svärdson, entreprenören bakom succéföretagen Adlibris, Apotea och Babyland.
 • Siavosh Derakhti, social entreprenör och grundare av nätverket Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet (UMAF)
 • Hannah Widell och Amanda Schulman, författare och grundare av Perfect Day Media

img_3845

Utmärkelsen Årets Uppsalastudent delades i år ut för sjuttonde gången. Den ges till en student som utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet, deltagit i kår och/eller nationsliv, eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter eller utvecklat entre­prenörskap med anknytning till sin utbildning.  Årets Uppsalastudent  är Allen Ali Mohammadi.

img_3848

Motiveringen lyder som följer:

Allen Ali  Mohammadi läser masterprogrammet i energiteknik. Allen är en visionär, en entreprenör och en uppfinnare som inspirerar andra studenter. Han startade sitt första företag redan vid 12 års ålder. Vid sidan av goda studieresultat vid Uppsala universitet har han utvecklat ett prisbelönt verktyg för tidig diagnos av hjärtsjukdomar som fått namnet Heartstrings. Verktyget integrerar data från blodtester, demografi och elektrokardiogram (EKG) och matchar dem mot statistiska jämförelser av de symptom som karaktäriserar sjukdomstillståndet. Verktyget, som testats och validerats med 500 patienter, kan innebära tid- och resursbesparingar för läkare, sjukhus, vårdföretag, försäkringsbolag och andra relaterade samhällsaktörer. Allen är en god ambassadör för Uppsala universitet och Sverige, och har fått flera nationella och internationella utmärkelser. Han är en eldsjäl som förändrar samhället med sin ambition och innovationsförmåga.

Jämställdhetsintegrering pågår

Idag fick vårt utökade ledningsråd besök av två personer från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet som har fått i uppdrag att stödja lärosätena med deras arbete med jämställdhetsintegrering. I 2016 års regleringsbrev fick vi som universitet det uppdraget. Regeringen lyfter fram ojämställda karriärvägar i akademin, behovet av att motverka könsbundna studieval och att förbättra kvinnors och mäns genomströmning som särskilt prioriterade områden.

Som ett led i detta arbete har vi gjort en kartläggning gjorts av universitetets centralt beslutade och genomförda jämställdhetsåtgärder 2004-2015. Jämställdhetsarbetet har ofta bedrivits som projekt och under projektens gång har problemområden uppmärksammats och åtgärder genomförts. Det blev en imponerande lista. Jag kan konstatera att Uppsala universitet har under lång tid bedrivit ett intensivt arbete för jämställdhet och lika villkor. Uppsala universitet har överlag nått de mål om andel kvinnor av nyanställda professorer som satts upp av regeringen, senaste perioden 2012-2015 var det 36%. Jag är övertygad om  att de satsningar som universitetet genomfört, t.ex. ”Kraftpaket för jämställdhet” har bidragit till detta, och att ledning på olika nivåer betonar betydelsen av ett kontinuerligt och systematiskt lika villkors- och jämställdhetsarbete bidrar. Nästa steg är en probleminventering som snart är genomförd.

En handlingsplan ska tas fram för jämställdhetsintegrering och detta har en arbetsgrupp och en referensgrupp fått i uppdrag av rektor. I arbetsgruppen ingår Anna T Höglund, rektorsråd för lika villkor, Ann-Sofie Wigg Bodin, personalavdelningen och Tom Petersson, planeringsavdelningen. Därtill har studentkårerna utsett en medlem i arbetsgruppen. Anna T Höglund har utsetts till ordförande och utredare Tom Petersson till sekreterare i arbetsgruppen. Rådet för lika villkor utgör referensgrupp till arbetsgruppen, som regelbundet avrapporterar arbetet till rektors ledningsråd. Handlingsplanen planeras komma ut på remiss strax efter nyår och allt ska vara klart och rapporteras in till departementet  den 25 maj 2017. Viktigt är att ta fasta på det råd som vi fick – bättre att välja ut några få områden  och hellre göra de väl än att göra långa handlingsplaner som inte blir till någon nytta. Om ni har synpunkter och förslag så kontakta gärna arbetsgruppen eller er representant i Rådet för Lika villkor.

Nedan är några bilder från dagens arbete i det utökade ledningsrådet:

img_3836img_3838img_3837

Vad är jämställdhetsintegrering?
(från Vägledning för jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet)

Jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att nå de jämställd-hetspolitiska målen. Med Europarådets definition innebär strategin:

”(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.”

Konkret kan det handla om att utveckla styrsystem och kärnverksamheter så att de motverkar ojämställdhet och skapar en rättvis resursfördelning, ett kvalitetsarbete som inte missgynnar någon på grund av kön, eller villkor för utbildning som inkluderar studerande oavsett kön och andra maktordningar.

Framtidsfrågor upp till beslut och debatt på konsistoriet

Varje termin har styrelsen ett internat för att få tillfälle att diskutera strategiska framtidsfrågor mer på djupet. Denna gång gick resan till Lund och igår har vi klarat av den mer formella delen av mötet. Jag inledde mötet som brukligt med rektors-rapport om vad som har hänt sedan sist och på gång inom universitetet.

De senaste veckorna har processen för tillsättningen av rektor vid Uppsala universitet diskuterats intensivt både inom och utanför universitetet. Frågan har väckt ett stort intresse. Debatten har handlat om processen men den berör dessutom universitetets autonomi och har blivit mer principiell. Jag är imponerad av det ansvarstagande medarbetare och studenter har visat genom sitt engagemang i frågan.

Efter justering så kommer förslaget till process gå på remiss inom universitetet, remissen kommer ut på måndag den 31 oktober.  Jag tycker det är bra att medarbetare och studenter får en ordentlig chans att tycka till före konsistoriet ska fatta beslut i december. Inför dagens möte hade jag bett konsistoriet om ett förtydligande om frågan om förlängning för sittande rektor i förslaget samtidigt har jag också meddelat konsistoriet att jag gärna fortsätter som rektor i ytterligare tre år – om universitet så önskar. Förslaget finns nu här.

Vid dagens möte fastställdes Uppsala universitets forskningsstrategier. Dokumentet ger både en nulägesbeskrivning och en strategisk riktning för framtiden. Uppsala universitet står med sin bredd och flera styrkeområden väl rustad för framtiden. Vi kan och vill bedriva forskning som utgår både från samhällets utmaningar och inomvetenskapliga frågeställningar.

Konsistoriet fick också utrymme under dagen att diskutera en av mina absoluta hjärtefrågor – strategisk kompetensförsörjning. Vi vill kunna attrahera de allra bästa forskarna och lärarna. Då är det viktigt att vi kan erbjuda kreativa, stimulerande forskningsmiljöer och goda villkor. Under höstens dialoger med områdena så är det denna fråga som kommer att vara i fokus. Vi hann också med att inleda ett samtal kring lokalförsörjning i ett längre perspektiv. Viktiga frågor som vi kommer att återkomma till i olika fora.

Idag fortsätter konsistoriet med  diskussioner om infrastruktur – en viktig framtidsfråga för vårt universitet. Vi besöker två av de anläggningar som är viktiga för oss – Max IV och ESS. Uppsala universitet är den största användaren av Max IV. Freia-hallen på Ångström är en testanläggning för ESS och Kristina Edström leder den internationella forskarskolan på ESS. Rektorsråd Joseph Nordgren inleder dagens program och ger  en överblick när det gäller infrastruktur på nationell nivå och vårt interna arbete med frågan.

Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar

Idag fattade jag beslut om Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar, riktlinjer och finansiering. Det är många som har bidragit till detta beslut under flera år. KrUUt panelen som föreslog detta redan 2012, den arbetsgrupp som jag tillsatte 2015-03-14 med uppdrag att lämna förslag på en modell för systematiska utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet. Arbetsgruppen leddes av vicerektor Torsten Svensson och överlämnade förslag till rektor 2016-03-01 och som skickades därefter ut på remiss till områdesnämnder/fakultetsnämnder, studentkårer, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen som alla bidrag med konstruktiva förslag till förbättringar.

Kvalitetsrådet under ledning av prorektor Anders Malmberg har lotsat fram förslaget till beslut  idag och med Åsa Kettis och Maria Wolters som  vägledande experter under hela resan. Att vi idag tar detta steget beror även på att UKÄ har ändrat sina utvärderingar och kommer framgent granska av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete istället för som tidigare göra programutvärderingar. För att underlätta genomförandet beslutade jag även att närmare 12 miljoner avsätts för finansiering av områdenas arbete med modellen för utbildningsutvärderingar. Nu närmast under 2017 sätter områdena igång med piloter och under en sexårsperiod ska all utbildning ha varit igenom systematisk kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Ni får ursäkta men jag kan inte låta bli att lägga ut hela beslutet.

Idag beslutade jag som rektor att:

fastställa riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar

områdes/fakultetsnämnder ges i uppdrag att:

utveckla områdets/fakultetens former för systematisk kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning ur ett helhetsperspektiv, inbegripet årlig uppföljning och utbildningsutvärderingar

genomföra och redovisa minst en utbildnings-utvärderingspilot per vetenskapsområde under 2017 (se beslut Pilotomgång av utbildningsutvärderingar 2017)

genomföra utvärdering av all utbildning inom området/fakulteten under en sexårscykel 2017-2022

aktivt bidra till erfarenhets- och kunskapsutbyte avseende kvalitetsarbete över fakultets- och områdesgränser (bidra med granskare till andra fakulteter/områden och till såväl organiserat som informellt erfarenhetsutbyte)

senast 2017-06-16 inkomma till rektor med en preliminär plan över samtliga utbildningsutvärderingar för sexårscykeln 2017-2022

senast 2018-02-28 redovisa områdets/fakultetens former och rutiner för utbildningsutvärderingar och årlig uppföljning för rektor

senast 2018-02-28 inkomma till rektor med en utvecklad beskrivning av området/fakultetens former för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Dessa beskrivningar tillförs program för kvalitetsarbete vid dess revidering.

under första halvåret 2020 genomföra en enklare utvärdering av kvalitetsarbetet inom respektive område/fakultet, med fokus på former för årlig uppföljning och utbildningsutvärderingar, liksom av det universitetsgemensamma stödet, så att rutiner och arbetssätt kan förbättras redan under innevarande sexårscykel. Utvärderingen ska omfatta alla berördas perspektiv (område/fakultetsnämnd, andra utbildningsansvariga, lärare och annan personal involverade i utbildningen samt studenter). Resultat och förslag på åtgärder redovisas kortfattat till rektor senast 2020-06-30.

ovanstående utvärdering inom områden/fakulteter ska följas av en revidering av de universitetsövergripande riktlinjerna om så behövs.

det universitetsgemensamma stödet utvärderas av minst två externa kollegor och minst en intern kollega från varje vetenskapsområde inom ramen för sexårscykeln.

ge universitetsdirektören i uppdrag att tillse ett ändamålsenligt universitetsgemensamt stöd, vilket inbegriper kunskapsstöd vid utformning av utvärderingar och uppföljning (inbegripet skriftliga rekommendationer), genomförande av studentbarometer och årlig konferens, sammanställning av kvalitetsrapport samt framtagande av nyckeltal som underlag för utbildningsuppföljning.

IVA-delegation på Gotland, Health Summit och annat

Kung Carl Gustaf gör årligen tvåresor i IVAs regi, en utomlands och en inom Sverige. I år ha dessa resor gått till Japan och Gotland, och Eva har haft förmånen att delta i båda. Tyvärr tvingades kungen lämna återbud pga ryggproblem så resan till Gotland fick genomföras utan honom. Delegationen bestod av ca 20 representanter från offentlig sektor, näringsliv och universitet. Det var ett gediget program som inleddes på Campus Gotland där Hållbara besök, kulturarv, vindkraft och speldesign presenterades av forskare, lärare och studenter. Sedan blev det Science park och en engagerad presentation av IT-företaget Pickit, lunch på Mejeriet och vidare till Gotland Grönt Centrum där vi höra om Moving Floor (självrengörande golv i djurstallar) och fick en demonstration av lammklippning. En kort visit på Wisby bryggerier hanns med innan middagen på residenset med landshövding Cecilia Schelin Seidegård som värd. Dag två gick turen till Cementa AB, Slite och Bungenäs med en presentation av BRS Networks AB under lunchen. Generalmajor Karl Engelbrektson, Sveriges arméchef, gjorde en presentation om säkerhetsläget under färden tillbaka till Visby där resan avslutades på Riksantikvarieämbetet. Uppsala universitet och Campus Gotland i synnerhet återkom i många presentationer och samtal på de flesta ställena. Det var lätt att vara en mycket stolt rektor.

unknown

Samtidigt med Gotlandsresan gick den tredje upplagan av Uppsala Health Summit av stapeln, nu i Slottets historiska och förvånansvärt välfungerande konferenslokaler. Temat denna gång var ”Ending Childhood Obesity – Actions through Health and Food Equity”. De cirka 180 deltagarna bjöds på ett genomarbetat och varierat program med pleumföreläsningar, workshops och upprepade ”gympa-pass” med instruktörer och barn från Friskis och Svettis. Uppsala Health Summit är på god väg att bli den etablerade, internationella möteplats som initiativet syftar till. Bakom Health Summit står numera åtta partners (UU, SLU, Kommunen, Landstinget, Världsklass Uppsala, SVA, Läkemedels- och Livesmedelsverket). Uppsala universitet är värdorganisation och Anders är ordförande i styrgruppen. Projektledningen med Madeleine Neil i spetsen gör ett fantastiskt jobb tillsammans med alla hårt arbetande deltagare i den årliga programkommittén, denna gång under professor Richard Landbergs ledning.

unknown-2

Veckan inleddes annars med institutionsbesök, denna gång besökte vi Institutionen för moderna språk. Vi vill gärna passa på att tacka och betona hur viktiga dessa besök är för oss. Att få ta del av institutionernas vardag, glädjeämnen och vad som kan oroa gör att vi kan utföra våra ledningsuppdrag på ett bättre sätt.

På fredagskvällen var det personalfest på UKK, drygt 600 var på plats och roade sig tillsammans. Det motsvarar ca 10 % av personalen som hade en festlig kväll med god mat, underhållning (Bröderna Rongedal) och varandras trivsamma sällskap. Tack alla som var med och ordnade detta, mycket uppskattat!

unknown-3

På lördagen gästades Uppsala av El Salvadors utrikesminister Hugo Martínez som kom i sällskap med bland annat landets stockholmsambassadör, Anita Escher Echeverría. Anders och kummunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg stod värdar för en lunch på Walmstedtska gården, innan ministern drog vidare för att öppna en salvadoransk filmfestival på Slottsbiografen.

unknown-1