Sida 2 av 55

Förstärkt forskningssamarbete mellan Sverige och Sydafrika

I veckan som gick (2-3 oktober) samlades representanter från sju svenska och 22 sydafrikanska universitet vid University of Pretoria i Sydafrika för att tillsammans planera innehållet i internationaliseringsprojektet South Africa-Sweden University Forum. Detta forum koordineras av Uppsala universitet och är ett samarbetsprojekt som kommer att föra samman forskare och en rad andra aktörer från Sverige […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Det ska vi fira!*

Det är mycket firande just nu. Universitetets 540-årsdag uppmärksammas i dagarna två och kopplas samman med återinvigningen av universitetshuset efter omfattande renovering. Vid högtidsfirandet på fredagseftermiddagen fick rektor Eva symboliskt motta nyckeln till huset av Birgitta Böhlin från Fastighetsverket. Kapellet spelade, Allmänna Sången sjöng och det gjorde även solisterna Alexandra Büchel, sopran och Fredrik Zetterström, […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Positiv återkoppling på vårt arbete att främja hållbar utveckling

Igår fick vi beskedet från Universitetskanslersämbetet att Uppsala universitet har en väl utvecklad process för arbete med hållbar utveckling inom utbildning. Det är den första tematiska utvärderingen i kvalitetssäkringssystemet som gäller perioden 2017 – 2022. Av beslutet framgår att endast 12 av de 47 utvärderade lärosätena får omdömet ”Lärosätet har en väl utvecklad process för […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Ledningsrådet besöker Durham University

Ledningsrådet har under ett intensivt dygn besökt Durham University och nu är vi på väg hem igen till Uppsala. Durham och Uppsala universitet har flera samarbeten sedan tidigare och vi är båda med i universitetsnätverken Matariki och Coimbra. Medarbetare kan som ”Matariki fellows” åka till Durham. Durham University har gjort en gedigen kartläggning av deras […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Från riskanalys till Durham via Tartu

Dessa rader skriver jag ihop i Tartu, jag sitter sedan i våras i deras universitetsstyrelse vilket innebär att  jag är i Estland några gånger per termin. Förutom styrelsemöte så hade vi ett gemensamt möte med senaten. Styrelsen och senaten ska ha minst ett gemensamt möte per termin enligt universitets arbetsordning här. Vår egen akademiska senat […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Gotlandssatsning i budgetproppen

I veckan presenterades regeringens budgetproposition för 2018. Traditionsenligt spred sig stadsråden över landet för att göra lokala presentationer. Till Gotland kom försvarsminister Peter Hultqvist för att berätta om satsningarna på försvaret, men också om en satsning på forskning vid Campus Gotland med 40 miljoner, åtta miljoner per år under fem år. Detta är välkommet och […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

KAW 100 år, huvudmannaråd och ledningsråd

Nu sitter jag på väg till Uppsala från ett möte med Huvudmannarådet i Stockholm, resorna till Stockholm är frekventa och jag tillhör en av dem som längtar efter det kommande fyrspåret. Dagens möte handlade om nationell forskningsinfrastruktur – hur den ska finansieras och prioriteras framöver. Aktuella remisser om breddat deltagande och styrelsers storlek diskuterades också. […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Höstens första möte för konsistoriet

Idag träffades konsistoriet för höstens första möte i Segerstedthuset. Nästa möte kommer vi kunna vara tillbaka i konsistorierummet i det renoverade universitetshuset. Men det var roligt att få visa dem vårt nya fina Segerstedthus. Som brukligt inledde jag mötet med rektors rapport. Läs den här:Rektors rapport (2) På dagens agenda fanns både några beslut, informations- […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Debatt i UNT : Klåfingriga tilltag

Igår skrev vi på debattsidan i UNT om klåfingriga tilltag  – läs artikeln på UNT.se eller läs här nedan: En ny termin har börjat och vi har hälsat våra förväntansfulla nya studenter välkomna till universitetet och en utbildning som ska ge dem den kompetens och den självständighet som krävs för att möta framtidens arbetsmarknad och samhällsutmaningar. […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Med STUNS i Berlin

Den 4-6 september genomförde STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) en studieresa till Berlin. I delegationen ingick 18 personer från STUNS styrelse och beredningsgrupp, under ledning av landshövding Göran Enander. Från Uppsala universitet medverkade er bloggande prorektor Anders, tillsammans med Katarina Bjelke och Jenny Nordquist, tf chef för UU Innovation. […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
« Äldre inlägg Nyare inlägg »