Författare: rektorsbloggen.uu.se (sida 1 av 34)

Januari: terminsstart och promotion

Vårterminen har vevat igång och vi har välkomnat nya och gamla studenter till vårt universitet. På fredag hålls vinterpromotionen, där våra nio fakulteter hedrar nya doktorer och hedersdoktorer. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut redan klockan sju morgonen och sedan under själva promotionsakten. Vid sidan av fakulteternas promotioner delar universitetet ut några av […]

God Fortsättning – Välkomna tillbaka!

Vi hoppas att ni har njutit av helgerna. Nu är vi tillbaka och ska tillsammans förbereda en ny termin vid vårt universitet. Många är redan igång med forskning, tentor, service, undervisning och stöd för att allt ska kunna fungera så bra som möjligt. För vår del inleder vi måndagen med möte i rektors ledningsråd, där […]

Året som gått, och året som kommer

Inför jul- och nyårshelgerna är det dags att summera och utvärdera ett intensivt år, och att blicka framåt. För oss i ledningen – liksom för många anställda – har KoF17 präglat delar av årets arbete. Tillsammans har vi gjort en genomlysning av alla våra forskningsmiljöer. Tack vare den externa granskning som genomfördes av mer än […]

I luciatid

Ordspråket säger att ”Morgonstund har guld i mund”. På tisdagsmorgonen stämde det rent bokstavligt när Eva fick starta dagen med att besluta om utdelning av stipendier på mer än 17 miljoner till våra forskare och studenter. Det är möjligt tack vare donationer till Uppsala universitetet från personer som vill stödja unga människor, utbildning och forskning. […]

Utbildningsutvärderingar: nu är vi igång!

Idag inleddes en ny viktig tradition i Ihresalen i Engelska parken. Uppsala universitets första årliga konferens om utbildningsutvärderingar avhölls med mer än 200 deltagare. Konferensen kommer att vara ett årligt återkommande inslag i Uppsala nya kvalitetssystem för utbildning. I Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar vilar ansvaret för utformning, genomförande och uppföljning av utbildningsutvärderingar på områdes-/fakultetsnämnderna. Modellen […]

Varför sparar lärosätena?

Riksrevisionens (RiR) genomgång och analys av lärosätenas myndighetskapital heter ”Varför sparar lärosätena?”. Rapporten publicerades i förra veckan och presenterades på måndagen under Högskoleforum i Linköping. Rapporten ger en pedagogisk beskrivning av vad myndighetskapital är och hur det uppkommer. Den ger en i stort vederhäftig och nyanserad bild av hur lärosätenas myndighetskapital ökat under främst det […]

SANORD – Southern African – Nordic Centre firar 10 år

Nu är jag (Eva) på hemväg från den mycket lyckade SANORD-konferensen i Zimbabwe. SANORD (Southern African Nordic Centre) är ett nätverk med 46 partneruniversitet i Norden och södra Afrika, där jag under åren 2017-2018 är ordförande (Chair). SANORD grundades 2007 så under årets konferens firade organisationen sitt 10-årsjubileum. Tio år tillsammans – från sju medlemmar […]

Om #MeToo

I våra mål och strategier talar vi om att Uppsala universitet ska ha ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av öppenhet, ansvar och förtroende, att vi ska ha ett etiskt förhållningssätt och en verksamhet som präglas av lika villkor. I detta ingår som en självklar del att vi alla – ledare, medarbetare och studenter – […]

U4 i Gent

På söndag och måndag den 19-20 november gick det tionde rektorsmötet för nätverket U4 av stapeln. Delegationer från de fyra ingående universiteten (förutom Uppsala: Gent, Groningen och Göttingen) träffades i Gent, där universitetet för övrigt i år firar sitt 200-årsjubileum. Uppsalas delegation bestod av representanter för de tre vetenskapsområdena samt förvaltningen och rektor. Studentrepresentanter hade […]

Konsistorium på Krusenberg

Varje termin har konsistoriet ett internat då det ges utrymme till fördjupade strategiska diskussioner. Höstens internat gick av stapeln tisdag-onsdag denna vecka på Krusenbergs herrgård. Under tisdagseftermiddagen presenterade Anders resultaten av KoF17-projektet (Kvalitet och förnyelse 2017). Vicerektorerna Johan Tysk och Torsten Svensson samt stf vicerektor Mats Larhed berättade om hur respektive vetenskapsområde kommer arbeta vidare […]

Äldre inlägg