Under en veckas tid har jag (Eva) deltagit i STINT Leadership Summit (Kyoto), STS Forum (Kyoto), besök på Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) och MIRAI Seminar (Tokyo).

I år firas 150 år av diplomatiska förbindelser mellan Japan och Sverige. Vi har redan deltagit i detta firande genom utställningen ”The art of natural science in Sweden: treasures from Uppsala University” i Tokyo. I veckan får detta igen uppmärksamhet genom Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto. Mötet är en uppföljning av rektorsmötet 2015, då åkte en stor delegation med representanter för svenska universitet till Japan, Uppsala universitet var representerade av prorektor Anders Malmberg. Årets möte hade undertiteln: Impact from Strategic University Initiatives. Det syftar på Mirai som blev ett resultat av mötet 2015. Ett trettiotal rektorer och representanter för forskningsfinansiärer diskuterade vad som krävs för att stärka samarbeten, vilka hinder som finns och hur ser framtiden ut efter Mirai. Många betonade yngre forskare, koppling utbildning och forskning, gemensamma forskarskolor och gränsöverskridande teman. Långsiktighet, uthållighet och förutsägbar finansiering krävs hävdade flera deltagare. Åtskilliga lyfte också fram att vi har flera av ingredienser som krävs för framgång såsom tillit och förtroende för varandra, gemensamma grundläggande värderingar och en lång historia. Sessionen modererades av Sylvia Schwaag Serger, STINTs ordförande och tillika prorektor i Lund.

 

Japanresan fortsatte med STS, Science and Technology in Society forum, i Kyoto där jag deltog under söndag och måndag. STS är ett årligt event som hölls för femtonde gången och samlar akademiker, politiker och andra intressenter för att ha öppna diskussioner på ett relativt informellt sätt. Behållningen var nätverkande med kollegor från Sverige och från olika delar av världen. Här kunde jag fortsätta samtalen som inletts dagen före med japanska kollegor. Guild-universiteten var välrepresenterade på University Presidents’ lunch meeting där två teman fick styra samtalet: The university as a platform for change och Cultural attributes for success over the centuries.

På tisdag var nästa anhalt var Tokyo och besök på Tokyo Institute of Technology. Uppsala universitet har haft samarbete med Tokyo Tech och årliga symposier sedan 2014, det femte mötet var nyligen i Uppsala. Forskningssamarbetet sker inom olika temaområden som Energy systems and environmental technology, Mathematics, Nuclear engineering och Medical radiation, och inkluderar även ett universitetsövergripande studentutbytesavtal. Under mitt besök på Tokyo Tech fick jag besöka Dr Koshiharas labb (Spintronics) och Environmental Energy Innovation Building där hela fasaden var klädd med solceller som utvecklats på Tokyo Tech.

Mirai är ett projekt som löper under perioden 2017-2019 och ska bidra till ökad samverkan mellan japanska och svenska universitet med stöd från STINT (Stiftelsen för internationalisering av forskning och högre utbildning). Totalt deltar 15 universitet, sju från Sverige och åtta från Japan. Tre teman har valts: Ageing, Material Science och Sustainability. Mirai fokuserar på att forskare i ett tidigt skede av sin karriär ska få möjlighet att knyta internationella kontakter. Närmare 300 deltar i mötet som pågår fram till fredag i Tokyo. Jag fick höra många spännande presentationer, bland annat av den japanske nobelpristagaren Prof Hiroshi Amani från Nagoya University.

Nästa möte blir i Stockholm november 2019 men redan nu pågår diskussionerna om Mirai II och vad som ska hända 2020 och framåt. Vill du veta mer om Mirai kan du kontakta Ulrica Ouline ulrica.ouline@uadm.uu.se eller Leif Kirsebom.

 

På plats i Tokyo passade vi som vanligt på att ha alumnevent tillsammans med de andra svenska Mirai-universiteten, närmare 200 alumner dök upp på Svenska ambassaden för att träffa oss och varandra. Det blev många glada återseenden och minnen. Dessa event är oerhört uppskattade bland alumner, och den vanligaste frågan var när nästa event blir. Alumner är våra verkliga ambassadörer.

Från Uppsala universitet deltog Dr Yasmine Sassa (Inst f fysik och astronomi), Dr Daniel Globisch (Inst f läkemedelskemi), Dr Malgorzata Blicharska (Inst f geovetenskaper), Dr Wei-Chao Chen och Dr Sethu Saveda Suvanam (båda från Inst f teknikvetenskaper) samt Dr Jonas Mindemark och Dr Erik Lewin (båda från Inst f kemi). Dr Malin Graffner Nordberg (UU Innovation) och Dr Ulrika Persson-Fischier (Inst f teknikvetenskaper) deltog i ett innovationsseminarium.