Så var det åter dags för den årliga SANORD-konferensen, denna gång vid Jyväskylä University, Finland. Temat för konferensen var Academic Citizenship: Recognition, Resilience and Resistance. Vi fick höra många intressanta presentationer och keynotes, speciellt Professor Sabelo Gatsheni-Ndlovus (University of South Africa) tal om de-kolonisering av universitet väckte många tankar hos oss åhörare. Från Uppsala universitet  deltog jag (Eva Åkesson), Dr Shepherd Urenje (SWEDESD), Peter Sundin (ISP), Erika Andersson och Ulrica Ouline (båda från Internationella kansliet). I samband med konferensen hålls även styrelsemöte och det årliga  councilmötet. Nya ledamöter till styrelsen för perioden 2020-2021 utsågs, principer för medlemsskap och en ny handlingsplan utarbetad i linje med strategin fram till 2022 antogs. Mer om detta och Sanord kan ni läsa här.

SANORD är ett nätverk där 48 universitet i södra Afrika och Norden ingår. Uppsala universitet  har ordförandeposten i nätverkets styrelse fram till den sista december i år, sedan tar University of Botswana över. Nästa konferens kommer att hållas i just Botswana 11-13 september 2019. Just nu har du som forskare möjlighet att söka pengar (ZAR 60 000) för samarbeten genom SANORD:s Theme Group Support. Kontakta Ulrica Ouline på Internationella kansliet så får du veta mer, ulrica.ouline@uadm.uu.se.