Jag hade förmånen att få delta i South Africa – Sweden University Forum, SASUF:s första forsknings- och innovationsvecka den 14-18 maj i Sydafrika. Man kan inte säga annat än att har varit en succé, eller vad sägs om 1000 sydafrikanska och svenska deltagare från 30 universitet? Själva huvudseminariet hölls i Pretoria, men mer än 40 satellitevents hölls i 12 andra städer under veckan. T ex besökte jag själva ett möte på ABB i Pretoria där en mängd svenska företag verksamma i Sydafrika diskuterade med universiteten hur företag och forskning skulle kunna samverka.

SASUF är ett samarbetsprojekt som koordineras av Uppsala universitet. 23 sydafrikanska och sju svenska universitet deltar. Målen för SASUF är att:

  • stärka banden mellan Sydafrika och Sverige inom forskning, utbildning och innovation med inriktning på FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030)
  • koppla samman universiteten med forskningsfinansiärer, industri, ministerier och civila samhället.

Projektet är finansierat av svenska STINT, sydafrikanska National Research Foundation och de deltagande universiteten. Så redan nu efter den första SASUF veckan har våra förhoppningar vida överträffats. Om ett år blir nästa Research and Innovation Week för SASUF i Stellenbosch, även då kommer satellitmöten äga rum runt om i Sydafrika.

Vill du veta mer on SASUF? Kontakta gärna Gustaf Cars, gustaf.cars@uadm.uu.se eller titta på Facebook om SASUF.

Under veckan arrangeras även två alumnevent, ett igår i Pretoria och ett fredag kväll i Kapstaden. Dessa arrangeras av SASUF i samarbete med Svenska Institutet. Den svenska ambassadören i Sydafrika Cecilia Julin upplät så generöst det svenska residenset till SASUF-invigningen samt för en alumnträff. Då lanserades Swedish South Africa Alumni Network, och deras ordförande Irshaad Wadvalla är en tidigare utbytesstudent i Uppsala som nu återvänt till Sydafrika för att arbeta med olika projekt inom hållbar utveckling.