Tidigt i torsdags morse trotsade ledningsrådet den svenska snöyran och tog sig till Bryssel för att denna gång kombinera terminens internat med en studieresa. Det är nyttigt med utblickar för inspiration och strategisk diskussion.

Vi hade ett fullmatat program som inleddes med en orientering om hur Sverige arbetar i Bryssel. På Sveriges representation träffade vi ambassadör Åsa Webber och Daniel Sjöberg som arbetar med Cecilia Wikström (som tyvärr blev förhindrad) i EU-parlamentet. Åsa, Daniel och Cecilia är för övrigt alla Uppsala-alumner.

Åsa Webber

 

EU-kommissionen under ledning av Jean-Claude Juncker är i slutfasen på sin mandatperiod. De vill följa upp och lyfta fram vilka frågor som EU har arbetat med. De stora framtidsfrågorna just nu är Brexit, förhandlingarna inför EU:s flerårsbudget och upptakten inför valet till EU-parlamentet i maj 2019.

Vi ville självklart fokusera på vad som händer inom utbildnings- och forskningsområdet. Nu pågår förhandlingar kring både nästa ramprogram, det sjuåriga forskningsprogram som kommer att ersätta Horizon 2020 och som tills vidare går under benämningen FP9 (Framework Programme 9), liksom om fortsättning på Erasmus+. Bryssel är ju på många sätt ett stort förhandlingsmaskineri som alltså just nu går på högvarv. Johannes Jarlebring, Uppsala universitets EU-strateg, gav oss en ordentlig dragning om hur besluten fattas i Bryssel, hur vi kan engagera oss, göra inspel och påverka.

Uppsala universitet är ju med i nätverket ”The Guild of European Research-Intensive Universities”. På eftermiddagen fortsatte vi på ”Guildkontoret”. Det är något av vårt hemmakontor när vi är i Bryssel, så det är både smidigt och trevligt att kunna ha möten där.

Ledningsrådet på Guildkontoret

Under torsdagseftermiddagen träffade vi Jan Palmowski som är generalsekreterare som talade om de viktigaste frågorna som drivs av The Guild. Sedan kom Thomas Midtgaard, expert på EU-kommissionen, som berättade om arbetet inom kommissionen med FP9 och om president Macrons utspel om European Universities. Dan Andree från Vinnova och Ana Beramendi från Vetenskapsrådet (VR) berättade om hur de arbetar. Vinnova och VR har ju numera gemensam representation i Bryssel.

En intensiv dag avslutades med en trevlig middag med fortsatta diskussioner.

Vi fortsatte på fredagsmorgonen med ett program mer fokuserat på utbildningsfrågor och inledde med en föredragning av Thomas Jørgensen, som är policy officer på European University Association (EUA), ett annat nätverk där vi också är medlemmar. Vad kommer hända med Bolognaprocessen framöver? Hur utvecklas Erasmus+?

Thomas Jørgensen, EUA

Vi fick också mer information om ERC (European Reserarch Council) som är en av de mest framgångsrika och prestigefyllda delarna i EU:s ramprogram för forskning. Anna Lönnroth berättade mer om hur det fungerar och planerna framöver. De sista gästerna i vårt program var representanter från kommissionen som arbetar med KIC:arna, Knowledge Innovation Communities, och EIT. Uppsala universitet är involverade i tre av dem InnoEnergy, EIT Health och Raw Materials. De berättade också om planerna inför det nya ramprogrammet FP9.

Vi avslutade med ett vanligt ledningsråd där vi också fick möjlighet att snabbt summera våra intryck. Hur kan vi rusta och förbereda oss inför det nya forskningsprogrammet? Vad behöver vi jobba vidare med på hemmaplan? Kan vi ta vara på erfarenheter av de projekt vi varit med i? Hur arbetar vi med analys? Ska vi ta fram en EU-strategi? Uppsala universitet är med i flera europeiska nätverk: The Guild, EUA, Coimbra, och U4. Det är viktigt att vi är klara över hur vi bäst använder respektive nätverk.