Det årliga mötet mellan forsknings- och utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson och rektorerna i UKÄs regi har just avslutats, det har varit traditionsenligt på Steningevik. Det är tydligt att det drar ihop sig till val och statsrådets anförande präglades tydligt av detta. Hon reflekterade över hur det var första gången hon stod inför rektorsgruppen och gav intrycket att det här var sista gången i detta sammanhang.

Vilka frågor kommer att vara viktiga i valrörelsen? För väljarna är det sjukvård, flykting- och trygghetsfrågor som är i topp – inte universitetsfrågor fick vi veta. Sedan lyfte hon fram säkerhetsfrågor som berör sektorn, med hotet mot Malmö universitet och den skjutning som skett i Uppsala. Sedan övergick ministern till att lyfta fram forskningsproppen och de satsningar som är gjorda under mandatperioden. Att de 25 000 platserna är permanenta underströk hon med eftertryck, till skillnad från den förra regeringens tillfälliga satsningar. Överlag gav hon sektorn beröm, och sa att Sverige på totalen har ett fantastiskt högskolelandskap. Sedan kom ”hela landet – hela livet – hela världen” som inramningen för politiken.

Jag noterade att det blir en tillträdesproposition i mars, med regeringsbeslut i juni för att gälla hösten 2022 så en gymnasiekull ska hinna igenom. Annars var det inte mycket nytt, många frågor skjuts nu på framtiden. Framför allt läggs de i de pågående utredningarna om internationalisering och STRUT, styrning och resursutredningen. Men forskningsinfrastruktur är en så pass viktig och komplex så här kommer en särskild utredning sa ministern, fast inte före valet. Och troligtvis kommer internationaliseringsutredningens delbetänkande på remiss under våren. Bra med förhandsinformation så vi kan planera och ha beredskap. Som vanligt är det givande att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, samt att få en orientering om vad som är på gång. Det var tydligt att det är ett valår i år.