Vårterminen har vevat igång och vi har välkomnat nya och gamla studenter till vårt universitet. På fredag hålls vinterpromotionen, där våra nio fakulteter hedrar nya doktorer och hedersdoktorer. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut redan klockan sju morgonen och sedan under själva promotionsakten. Vid sidan av fakulteternas promotioner delar universitetet ut några av sina främsta priser och belöningar. De flesta hedersdoktorerna håller föreläsningar eller seminarier under veckan – titta i universitets kalendarium.

I förra veckan besökte vi Malmö, där vad som nu är Sveriges yngsta universitet firade sin tillblivelse. Temat för dagen var ”Kunskap i samverkan – Seminarium om Inkluderande och hållbara samhällen”. Minister Helene Hellmark Knutsson inledde med en presentation av forskningspropositionen som nu har drygt ett år på nacken. Inga nyheter med andra ord men det är intressant att höra vad som betonas och lyfts fram.

Den gångna veckan avslutade med statsbesök, då Uppsala gästades av Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson med hustru Eliza Jean Reid och en delegation samt svenska kungaparet. För Uppsala universitets del inleddes programmet på Ångströmlaboratoriet, med forskarpresentationer om hållbar energi och naturkatastrofer. Därefter togs delegationen emot i Universitetshuset. I sal IX gav forskare en kort introduktion till de kopplingar som finns mellan Uppsala och Islands kulturarv. Besökets avslutades på universitetsbiblioteket där isländska handskrifter, bland annat Uppsala-Eddan visades. Sedan avslutades besöket med lunch på slottet hos landshövding Göran Enander.

Mellan alla högtidligheter och statsbesök arbetar vi för fullt med årsredovisningen för 2017 och budgetunderlaget som ska in till departementet inför myndighetsdialogerna i vår. Eva deltar i det traditionsenliga mötet mellan ministern och rektorerna i Steningevik, vi får se vad ministern tar upp då. Anders gör en avstickare till Davos för att delta i ett evenemang i anslutning till World Economic Forum, där bland annat Maria Strömme ska föreläsa om den nya materialteknikens hisnande möjligheter. Uppdragen som rektor och prorektor är mångskiftande och aldrig långtråkiga. Vi hoppas att ni alla har haft tid att njuta av det vackra vintervädret i helgen.