Vi hoppas att ni har njutit av helgerna. Nu är vi tillbaka och ska tillsammans förbereda en ny termin vid vårt universitet. Många är redan igång med forskning, tentor, service, undervisning och stöd för att allt ska kunna fungera så bra som möjligt.

För vår del inleder vi måndagen med möte i rektors ledningsråd, där vi ska diskutera strategiska frågor, prioriteringar och projekt de kommande åren. Tillsammans med vicerektorerna och studenterna lägger vi fast kursen. Många frågor har vi arbetat idogt med sedan tidigare – som forskningsinfrastruktur, internationalisering och karriärvägar – men de kräver ändå planering och prioritering:

  • Hur tar vi bäst hand om KoF17 och hur fångar vi upp resultaten från utbildningsutvärderingarna?
  • Hur ska service och administration utvecklas för att ge det mest ändamålsenliga stödet i en allt mer internationell forsknings- och studiemiljö?
  • Hur förnyar vi våra utbildningar så att Uppsalastudenter står väl rustade inför en alltmer föränderlig framtid?
  • Hur blir vi ännu bättre som arbetsgivare och skapar mer attraktiva arbetsplatser?

Diskussionen om metoo lyfter fram vikten av att vi alltid behandlar varandra med respekt och tar ansvar, oavsett vilken roll eller position vi har. Hur kan vi bli bättre på detta? Och hur ska vi som ledning arbeta för att förebygga oredlighet och främja god forskningssed?

Som ni ser är det många viktiga frågor som vi kastar oss över på måndag morgon med liv och lust. Vi hoppas att ni alla känner glädje över att vara tillbaka och vi ser fram emot en ny termin tillsammans med er!