Nu sitter jag på väg till Uppsala från ett möte med Huvudmannarådet i Stockholm, resorna till Stockholm är frekventa och jag tillhör en av dem som längtar efter det kommande fyrspåret. Dagens möte handlade om nationell forskningsinfrastruktur – hur den ska finansieras och prioriteras framöver. Aktuella remisser om breddat deltagande och styrelsers storlek diskuterades också. FP9 och forskningspolitiken inom EU togs upp, och jag redogjorde för vårt arbete inom Guilden med Lamy-rapporten och Brexit. Vi fick en dragning om Sveriges EMA-ansökan (European Medicines Agency), det är 19 länder som är hugade spekulanter att få värdskapet för EMA och det kommer att avgöras genom rösning av medlemsländerna senare i höst. Huvudmannarådet som består av rektorerna för de tolv största universiteten är kopplad till en av våra stora finansiärer KAW. KAW – Knut och Alice Wallenbergs stiftelse – fyller 100 år i år och uppmärksammas med sex symposier med olika teman runt om i Sverige. Symposiet hos oss i Uppsala har titeln: ”Human Progress in the 21st Century – Bright and Dark Sides of Democratization”

På gårdagens ledningsråd diskuterade vi stöd till samverkan, satsningar inom hållbar utveckling, styr och resursutredningen samt ranking. Vi har fått en rapport om just ranking och Uppsala universitet som beskriver vår position under de senaste och ger råd och rekommendationer för framtiden. Om några veckor ska vi ha en åtgärdsplan klar för fortsatt diskussion och ställningstagande i ledningsrådet. Oavsett vad man tycker om rankinglistorna så är det av största vikt att vi rapporterar in underlag på ett korrekt sätt så Uppsala universitet kommer till sin fulla rätt i dessa sammanhang.

Som ni säkert vet så är vi mitt uppe i rektorsvalet nu. Jag är en av tre kandidater och jag ser fram emot att få träffa hörandeförsamlingen på torsdag för att få visa fram vad jag tillsammans med universitetsledningen har åstadkommit under de senaste sex åren och samtidigt blicka framåt hur vi vill tackla de kommande utmaningarna.

Missa inte fredagens föreläsning om “Human Rights in a Time of Global Insecurity” av Jan Eliasson, ordförande för fredsforskningsinstitutet Sipri och tidigare bland annat utrikesminister, ordförande för FN:s generalförsamling och vice generalsekreterare i FN. Jan Eliassons framträdande ingår i universitetets serie av föreläsningar kring mänskliga rättigheter till minne av förutvarande rektor Martin H:son Holmdahl (1923-2015).