Vi fortsätter med besök hos universitet i vårt närområde dels som studieresa och dels för att fördjupa samarbeten. Nu var det universitet i Estland som stod på tur. Först besökte vi Tartu universitet, tidigare kallat Dorpats universitet, som var Sveriges andra universitet då det startades 1632, Uppsala universitet var Sveriges första som ni alla säkert vet. Det är ett universitet som vi har en gemensam historia med, bland annat genom Johan Skytte som var universitetets första kansler 1632-1634. Och deras konstitution byggde på vår – kanske är det dags att börja fundera på att återinföra en konstitution vid vårt universitet?

img_3607img_3590img_3604utanfor_universitetshuset_narbild-002

Vi är båda sedan tidigare med i det europeiska nätverket Coimbra och Tartu kommer precis som Uppsala universitet gå med i det nyskapade nätverket the GUILD, så vi kommer att ha mycket med varandra att göra framöver. Under besöket presenterade vi respektive universitet, resonerade om utmaningar och diskuterade framtida samarbeten. Flera uppslag och idéer kom upp och det planeras att en delegation från Tartu kommer till Uppsala universitet under den kommande våren. Med oss på resan var också en grupp från juridiska fakulteten för att diskutera fördjupade samarbeten. Det finns en notis om vårt besök på Tartus hemsida.

img_3598
På kvällen var vi med på invigningen av Estonian National Museum, där träffade vi på en delegation från Uppsala kommun som också är här på besök. Uppsala och Tartu är vänorter. Imorgon åker vi vidare till Tallinn där vi träffar representanter från Tallinn University och Tallinn University of Technology på den svenska ambassaden. Vi hade det stora nöjet att tidigare idag att få träffa ambassadör Anders Ljunggren här i Tartu.
img_3603