Månad: maj 2016

Fullsatt doktorspromotion

Idag hölls promotionen i Uppsala domkyrka. Det var en värdig och vacker ceremoni med mycket glädje. Kyrkan var fullsatt till sista bänk. Efter processionen framförde jag traditionsenligt rektors välkomsthälsning. Läs talet här. Därefter höll Historisk-filosofiska fakultetens promotor, professor Tor Broström, en föreläsning över ämnet Klimat och kulturarv. Hyllningen till årets jubeldoktorer framfördes av Uppsala studentkårs ordförande Caisa Lycken. Det avslutande anförandet hölls av juris jubeldoktorn, tillika rektor emeritus, professor Stig Strömholm. Under ceremonin framfördes musik av Kungliga Akademiska kapellet som spelade under ledning av director musices, professor Stefan Karpe. Dessutom spelade  universitetsorganisten Andrew Canning och operasångaren Jevgenij Nikitin sjöng.

Tack alla medverkande för en minnesvärd och unik doktorspromotion!

Promotion i domkyrkan

Det är försommar i Uppsala, gullvivorna blommar i Carolinaparken och hela staden doftar av syren. Nu på fredag är det dags för universitetets stora examensfest – doktorspromotionen. För oss inom akademin är det sommaravslutning och högtiden då vi hyllar våra nya doktorer och jubeldoktorer och deras bidrag till vetenskapen.

Promotionen är en av de traditioner som gör Uppsala universitet så speciellt. Första gången universitetet höll promotion var år 1600. Men eftersom universitetshuset renoveras äger årets promotion rum i domkyrkan. Det känns lite ovant. Förra gången det hände var 1927 vid 450-årsjubileet. Då var festen efteråt i universitetshuset.

00303

Särskilt roligt är att vi ska promovera så många doktorer, hela 154 promovendi. De kommer från alla våra nio fakulteter och i ämnen som speglar hela universitetets bredd. Från teologi till teknik och naturvetenskap. Från ämnen om ”barnets religionsfrihet” till ”omsorgsfylld landsbygd” och ”keramiska material för läkemedelsanvändning”. Det verkar som många har valt att vänta med sin promovering för att få vara med om den i domkyrkan.

Vi kommer också att promovera 26 jubeldoktorer. En av mina företrädare kommer att bli jubeldoktor, professor Stig Strömholm. Det är femtio år sedan han disputerade i jämförande rättsvetenskap, den 12 maj, 1966 i Lärosal IX i universitetshuset. Jag kan bli en av de första som får gratulera. Årets promotion är den största sedan vi införde två promotioner, vinter- och sommarpromotion år 2000.

Bordet är dukat med promotionskransar.

Bordet är dukat med promotionskransar.

Det är en lång dag som inleds redan klockan 6 på Uplands nation med grötfrukost tillsammans med studenterna. Klockan 7 märker staden vad som är på gång när Jämtlandsfältartilleri skjuter salut vid Uppsala slott. Klockan 8 blir det ringning i domkyrkan. Själva ceremonin inleds klockan 12. Du kan följa vad som händer på webben om du vill. På kvällen blir det bankett på Uppsala slott med mer än 700 gäster.

Men redan idag börjar förberedelserna. Från lunch träffas jubeldoktorerna för att repetera och på kvällen kommer promovendi. Vi kallar det kransbindningsfest men vi binder inga kransar, de finns numera förberedda. Istället är det mer av ett genrep.  Vi får en genomgång av akademiintendent Per Ström som lotsar oss genom hela ceremonin och alla symbolerna, så att vi alla ska känna oss lite tryggare inför morgondagen.

IMG_0179Vill du veta mer om promotionen kan du läsa den informativa promotionsskriften. Den innehåller också en uppsats av Carl Gustaf Spangenberg om: ”Den akademiska censuren i Uppsala och 1766 års tryckfrihetsförordning.” Den tryckfrihetsförordning som utfärdades för 250 år sedan var inte bara den första i Sverige utan den första i världen som gjorde friheten att uttala sig i tal och skrift till en rättighet skyddad i lag.

AIM-day i Belo Horizonte (3)

Här kommer den tredje och sista rapporten från SACF-eventet i Brasilien.

Efter programmet i huvudstaden Brasília åker deltagarna vidare till ytterligare aktiviteter i andra brasilianska städer. En stor del av Uppsala universitets delegation har rest till Belo Horizonte där en AIMday arrangeras.

Belo Horizonte - Praça Liberdade

 

 

 

 

 

AIMday-konceptet, som utvecklats vid Uppsala universitet och första gången prövades 2008, har väckt brett intresse, först inom Sverige, men på senare år även vid lärosäten runt om i världen. Fram till idag har totalt ca 45 AIMdays arrangerats, närmare 30 i Uppsala, ett tiotal vid andra svenska lärosäten och närmare tio i andra länder. Syftet med AIMday exponera forskare för frågeställningar som formulerats av (i detta fall) företag inom ett specifikt teknikområde för att därigenom stimulera både ny forskning och nya industrisamarbeten.

IMG_0214

 

 

 

 

 

 

Mötet i Belo Horizonte på torsdagen är den första gång som svenska forskare följer med till en AIMday som arrangeras utanför Sverige. Under temat Smart Industries handlar frågeställningarna om aspekter av automation, såsom intelligenta maskiner, självreglerande system, självkörande bilar etc. Bland anmälda företag finns Akaer, Atlas Copco, Ericsson, SAAB, Valourec and Volvo. För att ytterligare främja att nya samarbeten initieras efter mötet bidrar SSF med förstudiemedel och Vinnova och FAPEMIG med projektmedel och resebidrag till forskare.

Parallellt med AIM-day-sessionerna träffade ledningarna för KTK, Linköpings universitet och Uppsala universitet rektor och dekaner vid Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

 

Samtidigt i Uppsala

Prorektor Anders Malmberg är i Brasilien i samband med SACF, det har ni säkert redan läst om här på bloggen. Nu tänkte jag berätta om vad som har varit på gång i veckan på hemmaplan, samtidigt i Uppsala.

Högre mål för jämställdhet
Minister Helene Hellmark Knutsson talar om att regeringen ska skärpa jämställdhetskraven på universitet och högskolor. Särskilt andelen professorer lyfts fram och hon säger att ökningstakten har stannat av. Nästa år ska jämställdhetsmålet skärpas säger hon också till pressen. Värt att notera är att vi inte haft några specifika jämställdhetsmål från regeringen eller ministern för 2016. Vad gäller  Uppsala universitet så nådde vi målet med 36 % kvinnor bland de nyrekryterade professorerna under perioden 2012-2015. Jag är helt övertygad om att vi kommer att nå det nya målet med att hälften av de nya professorerna ska vara kvinnor år 2030 men självklart hoppas jag att vi kan nå ministerns mål betydligt tidigare.

Drivhuset
I tisdags bjöd Drivhuset in till årsmöte. Drivhuset hjälper studenter att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer och det är imponerade hur många studenter Drivhuset når ut till och hur många företag som startas av studenter. För många inom universitetet kan det vara viktigt att påminna om hur viktigt det är att inkludera utbildningen och studenterna i tankarna kring innovation och entreprenörskap.

IMG_2840

Forskningsinfrastruktur
Onsdagen var det mötesdag i Stockholm. På förmiddagen träffades huvudmannarådet – rektorerna för de 12 stora universiteten. Vi träffas ett par gånger per termin och denna gång var forskningsinfrastruktur en av de viktigare frågorna. Många säger att forskning alltmer blivit en materialsport och det stämmer i vissa avseenden. Sverige står inför stora investeringar i nationell forskningsinfrastruktur framöver och ett viktigt arbete pågår med att prioritera vad Vetenskapsrådet  ska lägga sina pengar på. Ett allt större ansvar läggs på värduniversiteten för nationella anläggningar och detta är ett av våra argument för att det krävs höjda basanslag till forskning.

Oredlighet
På eftermiddagen deltog jag, universitetsdirektör Katarina Bjelke och biträdande universitetsdirektör Per Abrahamsson i en hearing rörande oredlighet. Professor Margaretha Fahlgren har i uppdrag att undersöka behovet av en ny hantering av ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning och lämna förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet. Utredningen ska vara klar 25 november. Men vi här i Uppsala kan inte vänta på att utredningen är klar, utan har redan gått igenom våra riktlinjer för att ha en bättre hantering. Beslut om dessa kommer snart på ett kommande rektorssammanträde.

IMG_2847

Margaretha Falhgren presenterar utredningen

Avtackningar och framåt
Det verkar vara säsong för avtackningar och firande. Eva Ställdal, GD för Formas , hade sin avtackning i onsdags och i måndags kväll var vi många som samlades för att tacka Linus Tunström för hans år som chef för Stadsteatern här i Uppsala. På fredag gratulerar vi vice riksbankschef Henry Ohlsson. Henry hade jag också förmånen att lyssna på tidigare i veckan när jag välkomnade deltagarna på Bostadsmötet 2016. Nästa vecka är det kansler Harriet Wallberg som ska gratuleras.

IMG_2833

Denna vecka har jag pratat ledarskap både på #Addher och på Help – programmet. Jag försöker vara frikostig med min tid till den här typen av förfrågningar. Det är bra att då och då tänka igenom motivation och drivkrafter, och det är roligt få dela med mig erfarenheter från med- och motgångar. Nästa föredrag blir på Rotary på måndag, då ska jag dela med mig av vad som är på gång inom Uppsala universitet – och det är alltid massor!

IMG_2844

Veckan kommer att avslutas i Stockholm då jag tillsammans med andra från SUHF:s expertgrupp för internationalisering träffar minister Helene Hellmark Knutsson för att tala om studieavgifter. Det var en del debatt  kring avgifterna i förra veckans media som jag redan har skrivit om här på bloggen. Det kommer att bli bra att träffas så vi får tillfälle att räta ut en del frågetecken och missuppfattningar.

 

Brazil-Sweden Excellence Seminar har startat (2)

Det välbesökta seminariet drog igång på tisdagsmorgonen under högtidliga former med nationalsånger och inledningsanföranden. Från den svenska sidan talade ambassadör Per-Arne Hjelmborn och Helen Dannetun, rektor i Linköping. Från del brasilianska sidan talade Hernan Chaimovich, ordförande för forskningsrådet CNPq, Jailson Bittancourt de Andrade, från Ministry of Science, Technology and Innovation, samt Carlos Afonso Nobre, ordförande för CAPES, den brasilianska myndigheten för högre utbildning och forskning.

IMG_0204

 

 

 

 

 

 

Därefter följde en session med en översikt över forskningssamarbeten mellan Brasilien och Sverige, med inledning av Enrico Deiaco, Tillväxtanalys. Där blev vi påminda om att 40-miljarderavtalet mellan Sverige och Brasilien om 36 Gripen-plan knyter samman länderna också inom forskning och innovation under de kommande 30 åren.

IMG_0202

 

 

 

 

 

 

För forskarna vidtar nu två dagar av seminarier grupperade under fem teman:

  • Imagining & Visualization in Life Science
  • Novel Functional Materials & Nanotechnology
  • Inclusive Education – Gender & Ethnicity
  • Sustainable Development: Energy, Environment & Biodiversity
  • Machine Intelligence & Autonomy

För universitetsledningar och forskningsfinansiärer arrangeras tre s.k. Top Level University Management Sessions:

  • Internationalisation & Collaboration in Higher Education
  • Funding for Promoting World Class Research Collaboration
  • Brazil – Sweden: Importance of University & Industry Collaboration

På plats i Brasilia (1)

Swedish Academic Collaboration Forum, SACF , är ett strategiskt samarbete mellan sex svenska universitet (Chalmers, KTK, Linköping, Lund, Stockholm och Uppsala) för att stimulera internationella samarbeten med en rad länder i Asien och Sydamerika. Efter möten i Sydkorea, Kina (Shanghai), Singapore och Indonesien genomförs denna vecka ett femte och avslutande Excellence Seminar, i Brasiliens huvudstad Brasilia. Vid detta möte delar Uppsala arrangörskapet Linköping. Deltagandet är rekordstort. Sammanlagt är mer än 100 svenskar på plats: universitetsforskare, universitetsledare och forskningsfinansiärer. Måndagen har varit en dag av uppladdning med sightseeing i Brasilia, ett unikt stadsplaneringsprojekt från 1950-talet som sedan 1987 i sin helhet ingår som ett av UNESCO:s världsarv.

IMG_2727

Sedan fick vi en introduktionsföreläsning av Sveriges ambassadör Per-Arne Hjelmborn som gav en bild både av landet, den aktuella politiska situationen (som ju är extrem med presidenten avstängd för att att ställas inför riksrätt), och de bilaterala relationerna mellan Brasilien och Sverige. Därefter mottagning i ambassadörens residens.

IMG_2310

Inför kvällspasset träffades Uppsaladelegationen under prorektors ledning för att lära känna varandra inför själva mötet som börjar imorgon, tisdag. Det blir spännande!

Internationella studenter viktiga för svensk utbildning

Den senaste veckan har studieavgifterna för utomeuropeiska studenter uppmärksammat i media och idag meddelade forskningsminister Helene Hellmark-Knutsson att systemet ska ses över.

Jag välkomnar detta, för studieavgifterna infördes 2011 utan en ordentlig konsekvensanalys och utan ett ordentligt stipendiesystem som utlovats. Det är  säkert en del att städa i regelverket efter den hastigt införda reformen  med  krav på full kostnadstäckning. Vid Uppsala universitet tar vi inte ut högre avgift än vad utbildningen kostar, det görs inte heller vid andra svenska lärosäten mig veterligen. I det politisk beslutade systemet med studieavgifter ska vi i beräkningen även ta med kringkostnader. Utbildning finansierad med avgifter blir dyrare än statligt finansierad utbildning. Så orsaken till avgifternas storlek är inte att universitet och högskolor försöker roffa åt sig pengar från betalande tredjelandsstudenter eller via biståndsbudgeten.  Full  fullkostnadstäckning åligger våra lärosäten och vi får inte via statsmedel finansiera verksamhetet för utomeuropeiska studenter.  Vill vi ha tredjelandsstudenter måste studieavgifterna således täcka kostnaderna för såväl administration som marknadsföring. Och marknadsföring behövs när man tvärt går från avgiftsfri utbildning till avgifter med full kostnadstäckning.

Efter att förra regeringen införde studieavgifter för utomeuropeiska studenter 2011 minskade antalet internationella studenter med nära 80 procent vid våra svenska lärosätena. Tack vare aktiva marknadsförings- och rekryteringsinsatser från de svenska lärosätena och olika slags stipendieprogram har en viss återhämtning skett sedan dess, men det är fortfarande stor skillnad jämfört med nivåerna före avgifternas införande. I motsats till många andra länder, har Sverige relativt liten gemensam marknadsföring som studiedestination, detta har lärosätena i stor utsträckning fått klara själva.

Det minskade antalet tredjelandsstudenter vid svenska lärosäten sedan införandet av studieavgifter innebär inte bara en minskad internationell miljö på hemmaplan för svenska studenter, och följaktligen en minskad exponering för nya perspektiv och minskat utrymme för träning i interkulturell kompetens i utbildningen, utan också att den svenska arbetsmarknaden går miste om potentiella värdefulla talanger från länder utanför Europa. Talangmobilitet och s.k. kunskapsdiplomati är även kraftfulla utrikespolitiska verktyg som stater världen över använder sig av för att främja kunskapsuppbyggnad och skapa relationer med framtida beslutsfattare. Internationella studenter och forskare som vistats i Sverige är viktiga vidareförmedlare av svenska erfarenheter, värderingar och kompetenser. Att internationella studenter från hela världen finns i det svenska utbildningssystemet är en viktig kvalitetsfråga. Våra utbildningar bygger på dialog, debatt och diskussion och då är olika erfarenheter och perspektiv en stor tillgång.

En väg att gå, som vi lyft fram många gånger och nu senast tillsammans med UKÄ, SI, UHR och SUHF, är att öka antalet statliga stipendier. De kan riktas mot länder där studenter annars har begränsade möjligheter till utlandsstudier. Därför har Uppsala universitet tillsammans med andra aktörer inom högskolan föreslagit en nationell stipendiestiftelse. Grundplåten bör komma från statliga medel, till exempel avkastningen från Akademiska hus. Att Sverige kan rekrytera och attrahera utländska studenter är en avgörande faktor för att Sverige ska utvecklas som forskningsnation och fortsätta vara ett innovativt och framgångsrikt samhälle.

Våren är här !

Våren är verkligen här och det med besked. Bättre sista april kunde vi inte ha. Vackert väder, rekordmånga besökande samtidigt rapporter från polisen att det gick lugnt till under helgen. Det är många som har hört av sig och gärna vill att ODs framträdande på trappan till Carolina Rediviva efter mösspåtagningen ska bli en tradition framöver – och det hoppas jag också. Lördagen blev en heldag med forsränning där jag utsåg rektors favorit, sillunch, mösspåtagning, ODs konsert, Allmänna sången och CC:s fina tal vid Gunillaklockan på kvällen samt några besök på nationer. Varannan vatten hörsammades av många  och flaskorna tog slut. På söndagen blev det majmiddag på Norrlands för min del.

Stort tack till alla som på olika sätt gjorde helgens firande till en folkfest för oss alla!

IMG_2697   IMG_2763IMG_2744

 

Hedersledamot Konung Carl XVI Gustaf 70 år

Sista April är inte bara en dag av fest för Uppsala universitet och alla studenter. Det är också kungens födelsedag. Firandet av Carl XVI Gustafs 70-årsdag pågick under flera dagar och på fredagen, den 29:e, var det mottagning på kungliga slottet.

Universitetet närvarade genom en delegation bestående av prorektor Anders Malmberg, Caisa Lycken från Uppsala Studentkår och Erik Lindmark från Stockholms Nation. Gruppen gratulerade vår hedersmedlem och alumn H.M. Konungen och överlämnade varsin gåva.

kungen1

Foto: Clas Göran Carlsson

Gåvan från oss var ett bevis på att universitetet har inrättat ett stipendium i H.M. Konungens namn. Stipendiet kommer att delas ut under fem år. Varje år ges tre studenter möjlighet att studera vid Uppsala universitet under ett till två läsår. Stipendiet kommer att vara öppet för studenter från länder utanför Europa och företräde kommer att ges till studenter från länder där studier försvåras av politiska konflikter eller naturkatastrofer.

På kvällen firades kungen på Nordiska museet där jag närvarade och representerade universitetet.