Månad: mars 2016

Uppsala University on Tour: Dag Hammarskjöldföreläsning i Stockholms stadshus

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon höll på onsdagskvällen årets Dag Hammarskjöldföreläsning under rubriken: Evolving threats, timeless values: the United Nations in a changing global landscape

Denna gång hölls föreläsningen i Blå Hallen i Stockholms Stadshus för inbjudna gäster och studenter, i närvaro av bland annat kronprinsessan Victoria och statsminister Stefan Löfven. För den som inte var på plats kan föreläsningen ses på webben.

Dag Hammarskjöldföreläsningen hålls årligen sedan 1998 till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare, och de värden Hammarskjöld stod för i sin gärning: engagemang, humanism och internationell solidaritet och samarbete. Arrangemanget är ett samarbete mellan Dag Hammarskjöld Foundation och Uppsala universitet. Läs mer om föreläsningen.

Visst saknar vi universitetsaulan nu under renoveringen men Blå hallen i Stockholms stadshus med uppsalastudenternas fanborg är också en fantastisk inramning för ett evenemang som detta. Tack för att vi fick komma dit.

16_06_02-23016_06_02-18416_06_02-251

Rektorsresa till Sydafrika och Botswana

Rektorer från 13 svenska lärosäten och 4 forskningsfinansiärer har besökt 7 universitet i 2 länder på 5 dagar. Det är många intryck som ska smältas från denna intensiva rektorsresa till Sydafrika och Botswana arrangerad av STINT och UKÄ. Universitetskansler Harriet Wallberg som ledde vår delegation, påpekade flera gånger att detta var en av de största delegationerna med flest rektorer som har åkt tillsammans på det här sättet. Statssekreterare Karin Röding var dessutom med på första delen av resan. Förutom besök på universiteten så ordnades en workshop med inbjudna rektorer för att diskutera olika former av samarbete på STIAS.

IMG_2393

Uppsala universitet har samarbeten med alla universitet som vi besökte, och vi har MoU’s och utbytesavtal med flertalet. Även om jag känner till en del så fick jag höra talas om samarbeten som jag inte kände till sedan tidigare vid många av besöken. Inspirerande hur mycket som pågår och vilket stort internationellt engagemang som finns vid vårt universitet.
IMG_2484
Det finns mycket forskningssambete mellan svenska och sydafrikanska lärosäten, betydligt mer än vad jag trodde. Men studentmobiliteten är mindre än vad jag skulle ha gissat. Av de afrikanska studenter som kommer till Sverige, är det få som kommer från Sydafrika, både inom utbyten och som free movers. Det är likaså få svenska studenter som åker till Sydafrika. Här finns det utrymme för förbättring. Några av de hinder för mobilitet som togs upp var frånvaron av stipendier, både för studieavgifter och för uppehälle. Den sydafrikanska randen har sjunkit rejält i värde de senaste åren vilket gör Sverige dyrt. Vidare är olika terminsindelningar också ett hinder som påtalas. Det var tydligt att man helst vill se utbyten och samarbeten på master och forskarnivå, och genom sommar/vinterkurser. Flera påtalade att man gärna vill ha olika former av joint/double degree.

IMG_2437IMG_2500IMG_2477IMG_2433

Självklart diskuterades studentupproren som har varit i Sydafrika och #feesmustfall. Några oroligheter märktes inte under våra besök men det var tydligt att dessa har påverkar universiteten i hög grad. Det fanns en stor förståelse för studenternas reaktion på höjda avgifter med kanske inte alltid för deras metoder och taktik. Flera lärosäten tar ett omtag i sina strategiarbeten och ska involvera studenterna mer i processen framöver som en följd av vad som har hänt.

rektor Adam Habib

rektor Adam Habib

Vi är en av grundarna till SANORD och nu fick jag chansen att besöka flera av våra partners inom det nätverket genom den här resan. Nästa SANORD möte och konferens kommer att vara i Uppsala den 7-9 september i år.

IMG_2456

För mig blev det en lärorik resa, både när beträffar Sydafrika och Botswana men också rörande internationalisering vid de andra svenska lärosätena. Jag är övertygad om att de svenska lärosätena kan arbeta tillsammans mycket mer internationellt än vad som görs i dagsläget. Och framför allt så måste Sverige ha fler stipendier att erbjuda internationella studenter. Jag påminner gärna om vad vi skrev i inspelet till forskningsproppen:
Uppsala universitet föreslår att regeringen tar initiativ till ett kraftfullt och långsiktigt stipendie¬program – varför inte ett Raoul Wallenberg- eller Dag Hammarskjöld-program – för att ge möjlighet för studenter från de delar av världen som idag betalar studieavgifter att utbilda sig i Sverige. Ett sådant program skulle både bidra till både Sveriges och världens utveckling på flera sätt. Inte minst skulle Sverige på sikt bygga upp ett värdefullt nätverk av globala ledare.

Vi besökte:
University of Johannesburg
University of Pretoria
University of Witwatersrand
University of Botswana
University of Cape Town
University of Stellenbosch
University of Western Cape

Scholars at risk – Network Sweden

Scholars At Risk (SAR) är ett internationellt nätverk av universitet och individer som tillsammans arbetar för att skydda hotade akademiker, hindra attacker och värna akademisk frihet och relaterade värden. Uppsala universitet har varit medlem i SAR en tid och nu idag lanserades SAR – Sweden vid ett seminarium i Göteborg. Än så länge är 11 lärosäten med men flera är på väg att ansluta sig.

Ola Larsmo från PEN gav ett uppskattat föredrag där han berättade om erfarenheterna med fristadsförfattare. Han berömde Uppsala universitet för våra insatser när vi gett en mordhotad bloggare från Bangladesh en fristad hos oss. I en alltmer orolig värld med svåra konflikter där yttrandefrihet och akademisk frihet är attackerade blir dessa frågor allt viktigare. Ett sätt att axla vårt ansvar är att aktivt delta inom SAR med också samarbeta med PEN och andra organisationer.

IMG_2383

Founding Statement
Launch of Scholars at Risk­­­­­­­­­­– Sweden Section

On behalf of the Swedish members of the Scholars at Risk Network, we declare the official launch of Scholars at Risk– Sweden Section, this March 9, 2016 at the University of Gothenburg. Scholars at Risk– Sweden Section is a partnership between Swedish higher education institutions and Scholars at Risk (SAR), an international network of higher education institutions dedicated to promoting academic freedom and defending the human rights of scholars worldwide.  In joining Scholars at Risk, Swedish academic leadership, faculty, students and staff send a strong message of solidarity with scholars and universities in situations where academic freedom is restricted and research, publication, teaching and learning are repressed. Together with Scholars at Risk members at more than 400 institutions in 40 countries around the world, we hope to make a difference.

 

Nytt rektorsråd och strategisk samverkan med Uppsala kommun

I höstas fastställde konsistoriet program för Hållbar utveckling. För att stärka samverkan och förbättra erfarenhetsutbyte inom vårt universitet har jag utsett Anna Rutgersson till rektorsråd för hållbarhetsfrågor från 1 mars. Anna är professor i meteorologi vid Teknat. Med ett särskilt rektorsråd för dessa viktiga frågor hoppas jag att det nya programmet och handlingsplanen för Hållbar utveckling får den uppmärksamhet som de förtjänar.

I tisdags hade vi ett välbesökt prefektmöte för att diskutera Ledningsutredningen som nyligen har varit ute på remiss. Uppsala universitets svar på betänkandet ”Utvecklad ledning av universitet och högskolor” (Ledningsutredningen) finner du här. Temat för prefektmötet var: Hur fungerar formell och informell styrning på institutionsnivå vid Uppsala universitet? Kåre Bremer, utredare för Ledningsutredningen, inledde prefektmötet med en genomgång av de viktigaste frågorna. Bra diskussioner och utmärkt att Kåre kunde delta för att tydliggöra vissa delar av utredningen.

Bild1

Veckan avslutades med att jag och Uppsala kommuns kommunstyrelseordförande Marlene Burwick (S) signerade en avsiktsförklaring för ett strategiskt partnerskap. I pressmeddelandet uttalar jag: ”Kommunen är en viktig samarbetspartner på väldigt många plan; inom utbildning, forskning, kultur och mycket annat. I gränsöverskridande samarbeten uppstår ofta ny kunskap som kan bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Vi har också ett starkt gemensamt intresse för regionens utveckling och stadens attraktionskraft.” Bra att vi utvecklar samarbetet mellan Uppsala universitet och kommunen ytterligare och sätter fokus på specifika områden.

Swinging London

Anders spent the end of the week in London. The stay included meetings at the Bill and Melinda Gates Foundation, the Swedish Chamber of Commerce for the UK, and the Anglo-Swedish Society. A much appreciated visit at the Linnean Society and a chance to see the collections was also on the programme.

IMG_4435[1]IMG_4438

 

 

 

 

The main event, however, was an alumni dinner bringing together some 60 guests at the Oxford and Cambridge Club in London on Thursday evening. In addition to our own Uppsala alumni, the dinner party included no less than nine UK based Uppsala honorary doctors, as well as representatives from the the Linnean Society of London and the Swedish Chamber of Commerce for the UK. We were also honoured that Her Excellency Ambassador Nicola Clase and a number of her colleagues from the Swedish Embassy joined us.
IMG_0027[1]With lots of singing, the dinner party did indeed bring a touch and feel of Uppsala and its unique student life to London!

To build and develop strong relations with our alumni, more than 800 reside in the greater London area alone, is one important part of Uppsala University’s external relations. Openness towards industry and society is important for securing the long-term relevance and impact of our research and education.

To all Uppsala alumni residing in the UK, please continue to keep in touch with us and also help us to stay in touch with you! Please register with your UK contact details: www.uu.se/en/alumni or send an email to UKalumni@uadm.uu.se

I would like to express my sincere thanks to our UK alumni chapter for organizing the event. Its Chair Mr. Peter Lindqvist and the hostess for the evening Ms. Marina Mitrevski deserve special mention, for working hard to establish a social platform for alumni and friends in the UK. I also extend my thanks to the people from our own external relations office for assisting with the event, and not least to university guide Mikael Norrby who gave a much appreciated presentation (under demanding technological circumstances) at the event.

Ledningsrådet på Campus Gotland

I måndags hade rektors ledningsråd för andra gången möte på Campus Gotland, snart har vi etablerat en årlig tradition. Vi i universitetsledningen (rektor, prorektor och universitetsdirektör) åkte till Visby redan på morgonen för att kunna ha ett möte med hela personalen. Hänt sedan sist, på gång, vad som händer med Haikolas Gotlandsutredning efter remissen och KoF17 var frågor som vi tog upp på personalmötet. Tänk om vi kunde ha möten med alla anställda i Uppsala också. Efter lunch hade vicerektorer och studentrepresentanter anslutit. Givetvis så fanns frågor om Campus Gotland på vår dagordning – hur vi går vidare med förslag och rekommendationer för Haikolas utredning och inspel inför arbetet med nya Mål och Strategier för Campus Gotland. Lars Geschwind från KTH, som bedriver följeforskning om samgåendeprocessen gave en rapport och presenterade särskilt den enkät som nyligen gjorts bland de anställda på Campus Gotland. Peter Larsson, regeringens utredare kring näringslivs- och arbetsmarknadsutveckling på Gotland, anslöt senare på eftermiddagen och redogjorde för sin utredning så här långt. Den blir klar den 20 juni. Givande och intressant dag, det är tydligt att vi nu går in en ny fas med Campus Gotland. Mycket har gått bra i samgåendet så här långt, en del behöver justeras vilket görs nu, och vissa nya initiativ behövs framöver.