Månad: december 2015

Årskrönika 2015

2015 har varit ett dramatiskt år i världen med krig, flyktingkris, terror och klimathot. Dessa frågor både påverkar och engagerar även Sverige – och Uppsala universitet – på olika sätt. I universitetets mål och strategier slår vi fast att vår uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Det förpliktigar, och många personer inom vårt lärosäte har under året bidragit med sina expertkunskaper.

Samtidigt fortsätter det viktiga arbetet med att säkerställa att både utbildning och forskning, som de långsiktiga samhällsinvesteringar de är, får de förutsättningar som krävs för framtiden. Många har bidragit till detta:

  • Kristina Edström ledde arbetet med att ta fram universitets inspel till den kommande forskningspropositionen, som utmynnade i tio rekommendationer till regeringen.
  • Torsten Svensson leder arbetet med att utforma de universitets¬över-gripande ramarna för vårt kommande utbildnings¬utvärderings¬system.
  • Hans Ellegren gjorde en uppföljning av våra två tidigare forsknings-utvärderingar (KoF 07 och 11) och pekade ut riktningen för den nya utvärdering (KoF17) som vi kommer att kicka igång under kommande år.
  • Mats Larhed leder en arbetsgrupp som arbetar med vårt karriärsystem och inte minst hur vi skall kunna öka antalet meriteringsanställningar.

Inspel

Mycket av det som engagerar oss i ledningen anknyter på olika sätt till frågan om universitetets handlingsutrymme och förmåga att långsiktigt styra vår egen utveckling. Frågorna aktualiseras när vi gentemot statsmakt och andra intressenter insisterar på att vi behöver äga kvalitetsfrågorna. Dessutom är de avgörande när vi argumenterar för ökad finansiell rådighet (läs ökad andel basanslag) för att med kraft kunna driva det förnyelsearbete som både vi själva och vår omgivning önskar. De går också igen i de diskussioner om universitets ledning och styrning som aktualiseras av Kåre Bremers ledningsutredning, som vi just nu har på remiss.

Det går fortsatt bra för Uppsala universitet. Vi har högt söktryck till våra utbildningar. Antalet utomeuropeiska studenter fortsätter att öka och vi blev utsedda till Årets studentstad 2015. Våra forskningsintäkter ökar, och vi håller positionen bland världens 100 främsta lärosäten i de internationella rankningarna. Nu i december publicerades en ny typ av rankning över världens mest inflytelserika universitet, baserad på antal referenser i Wikipedia på 24 språk. Här hamnar Uppsala på plats 15 i världen!

Inom och mellan våra vetenskapsområden och fakulteter växer det fram spännande gränsöverskridande forskningssamarbeten – antibiotika, medicinsk teknik, migration, rasism och arbetsliv är några områden i fokus. Universitetet har antagit nya program för hållbar utveckling och internationalisering, vi stod värdar för den nationella Lika villkors-konferensen och vi har även drivit projekt om aktiv studentmedverkan och om hur vi kan använda våra kulturarv och samlingar som pedagogisk resurs. En utvärdering av organisationen för Campus Gotland visar att mycket fungerar bra men också att vi behöver ta omtag i några frågor.

Eva Åkesson på Campus Gotland under terminsstart.

Vi breddar och stärker vår samverkan med det omgivande samhället. Relationen till landstinget och Akademiska sjukhuset utvecklas ständigt. Vi har under det gångna året gått in i ett strategiskt partnerskap med ABB och planerar flera liknande avtal, bland annat med Uppsala kommun. Uppsala Health Summit handlade i år om antibiotikaresistens och lockade deltagare från 33 länder. Kultursamverkansprojektet den Goda staden, med seminarier, workshops, stadsvandringar och tio utsålda föreställningar av West Side Story, engagerade många privata och offentliga aktörer i Uppsala. Världsartisten Elton John drog över 8000 besökare till Botaniska trädgården. Våra samarbetspartners Sirius Fotboll och Uppsala Basket presterade bättre än på många år. Dessutom besegrade universitetsledningen SLU i Akademiska rodden!

WestSideStory2

När universitetet utvecklas behöver vi också nya lokaler. Vi är glada över att juridikstudenterna trivs i kvarteret Munken och att den Humanistiska teatern i Engelska parken snart blir verklighet. Segerstedthuset börjar ta form och planeringen av Ångström IV går framåt. Ombyggnad pågår inom Campus Gamla torget och i februari inleds renoveringen av universitetshuset. Vi flyttar också fram positionerna när det gäller att prioritering av investeringar i forskningsinfrastruktur, både lokalt i Uppsala och nationellt.

Uppsala universitet syns och hörs i gamla och nya media. Vissa nyheter sticker ut och får global spridning, såsom nyheten om relationen mellan barnastma och hundar och möjligheten att beräkna förväntad livslängd (det s.k. dödstestet). Roligt var också att kunna ligga i hängmattan och lyssna på Maria Strømmes Sommarprogram som förde in nanotekniken i svenskarnas medvetande. En annan höjdpunkt var när nobelpristagarna gjorde sitt traditionsenliga luciabesök i Uppsala. Den som kanske fick den största uppmärksamheten, både av media och Nobelpristagarna själva, var vår 102-årige alumn Gösta Vestlund.

Nobelpristagare

Genom resor och möten lyfter vi vår verksamhet internationellt. Ett samarbete mellan sex svenska universitet under samlingsnamnet SACF (Swedish Academic Collaboration Forum) har inneburit flera resor till bland annat Kina och Sydkorea. Sveriges goda namn och rykte som en innovativ nation öppnar nya vägar för samarbeten. Vi har varit i USA för att stärka banden med vänner och alumner och besökare har även kommit till oss i strid ström.

Det här blev en lång årskrönika, med stort och smått i salig blandning, men det händer också väldigt mycket under ett år vid vårt breda universitet. Vi har en fantastisk verksamhet som drivs och utvecklas av kompetenta och hängivna medarbetare tillsammans med talangfulla och ambitiösa studenter. Det är ett privilegium att få arbeta tillsammans med och för er alla!

Ta nu en välförtjänt paus över helgerna så ska vi gemensamt flytta fram Uppsala universitets positioner ytterligare under 2016!

Eva Åkesson

Anders Malmberg

Katarina Bjelke

Stellan Sandler

Torsten Svensson

Johan Tysk

Julavslutning för konsistoriet

Under torsdagen hade universitetets styrelse (konsistoriet) sitt sista möte innan jul. Mötet inleddes som vanligt med rektors rapport om vad som hänt vid universitetet sedan sist. Läs den här.

På den fullspäckade agendan stod bland annat information om Kåre Bremers utredning om universitets och högskolors ledning. Utredningen är just nu på remiss hos vetenskapsområden och fakulteter. Den innehåller några skarpa förslag bland annat om hur rektor ska utses men också en mängd rekommendationer till lärosätena. Utredningen kommer, efter den interna processen, tillbaka på styrelsens bord i februari för slutlig beredning av svaret. De flesta lednings- och styrningsfrågor kan universitetet själv styra över och därför blir den interna diskussionen viktig, kanske ännu mer än själva svaret på remissen. Som ett exempel kommer utredaren Kåre Bremer till universitetet den 1 mars för ett seminarium om prefektrollen.

Tf byggnadsdirektör Kay Svensson presenterade för styrelsen en plan för universitetets lokalförsörjning 2016. Det var en genomgång av både av rektor beslutade byggnationer men också av de som planeras. Under nästa år kommer en process om campusplaner att påbörjas. Det handlar om allt från läsplatser, undervisningslokaler, bibliotek och laboratorier till studentbostäder, kollektivtrafik och cykelbanor. Både i Uppsala och på Gotland. Det är en diskussion som vi behöver föra med aktörer även utanför universitetet. Målet är en attraktiv miljö för studenter och anställda som stimulerar kreativitet och möten och en hållbar utveckling för hela universitetet. Uppsala universitet har präglat stadsmiljön i Uppsala sedan universitetets grundades och vi fortsätter att växa, utvecklas och bygga nya hus. Juridiska institutionen har precis flyttat in i kvarteret Munken, den 11 januari öppnar Dag Hammarskjöld- juridiska biblioteket sina nya lokaler på Slottsgränd. Segerstedthuset börjar ta form, liksom den humanistiska teatern. Snart sätts spaden i jorden för Ångström IV

Lars Haikola presenterade den utvärdering han gjort tillsammans med Lars Burstedt om samgåendet med högskolan på Gotland. Efter Ledningsrådets besök på Campus Gotland beslutade vi att tidigarelägga utvärderingen med ett år och det visar sig nu vara mycket klokt. Utredarena kunde vittna om att samgåendet har gått bra och att det finns en positiv syn på och möjligheterna med Campus Gotland. Men vad behöver universitetet göra för att förverkliga målen för och potentialen i Campus Gotland? Utredningen innehåller några mycket tydliga rekommendationer och förslag till oss. Ett stort tack till de båda utredarna för en bra utredning! Nu väntar ett remissförfarande och vissa förslagen kommer säkert att återfinnas i verksamhetsplanen för 2017.

Nu väntar julledigheter också för universitetet högsta styrande organ och jag tackar alla konsistoriets ledamöter för ett gott samarbete under året.

Lucia med nobelpristagare och Gösta

13 december betyder traditionsenligt att Uppsala universitet gästas av årets nobelpristagare. Sedan några år ingår uppsalabesöket inte längre i det officiella nobelprogrammet, men glädjande nog är fortfarande möjligt att locka hit flera av pristagarna. I år kom fysikpristagaren Arthur B McDonald, kemipristagaren Tomas Lindahl, litteraturpristagaren Svetlana Aleksijevitj liksom hela den tunisiska dialogkvartett som mottog fredspriset.

Fysik- och kemipristagarna föreläste i en fullsatt Sal X i universitetshuset. Fredspristagarna deltog i ett panelsamtal under ledning av Peter Wallensteen i en valbesökt aula, och litteraturpristagaren medverkade vid invigningen av en utställning om hennes verk på Carolina Rediviva. Därefter blev det lunch med ca 200 inbjudna gäster i Rikssalen. Bland gästerna fanns Uppsala universitets sannolikt äldste alumn, 102-årige Gösta Vestlund. Gösta tog sin examen här 1942. Han har sedan under ett långt liv verkat inom folkbildning i olika former och bland annat varit folkhögskolerektor. Den vitale Gösta förde livliga diskussioner med de flesta av nobelpristagarna; på bilden ses han med Professor Tomas Lindahl och Eva.

Resor i Afrika – Sanord Namibia och Eduardo Mondlane University Mocambique

Sanord (The Southern African-Nordic Centre) är ett nätverk med lärosäten som medlemmar från södra Afrika och de nordiska länderna, totalt är det nu 44 medlemmar. Vi var en delegation på drygt tio personer från Uppsala universitet som deltog i den årliga konferensen denna gång i Namibia 1- 3 december. Temat var: “What is the role of Higher Education institutions and North – South collaboration in shaping the UN Development Agenda Post-2015¨”. Sanord hade både styrelsemöte och “council” under dessa dagar. Nästa konferens kommer att vara i Uppsala 7- 9 september 2016 och året därpå blir det i Zimbabwe och den konferensen sammanfaller med Sanords tioårsjubileum. Uppsala universitet är en av de åtta grundarna av nätverket och har således varit med från början. Kontaktperson inom UU är Ulrica Ouline, har du frågor om Sanord så fråga gärna henne.


Efter Namibia fortsatte flera av oss till Mocambique för att besöka Eduardo Mondlane University. Uppsala universitet har sedan länge flera samarbeten och i mars i år var en stor delegation från Eduardo Mondlane University på besök hos oss och då signerades ett MoU – Memorandum of Understanding. Nu har Sida har en utlysning på gång: Research Training Partnership Programme – Mozambique. Under vårt intensiva besök fick vi tillfälle att diskutera ansökningarna med universitetsledningen och sedan på mer på djupet tillsammans med koordinaterna och forskare/lärare på fakulteterna. Flera ansökningar i form av Letter of intend är på gång tillsammans med våra forskare. Det är en komplex process och det var viktigt att vi kunde reda ut en hel del frågor på plats här i Mocambique. Kontaktperson för Sidaansökan och Eduardo Mondlane University är Helena Eklund Snäll, har du frågor så hör av dig till Helena.

Ankomstkvällen var vi med på firandet av 40-års jubileum av relationerna mellan Sverige och Mocambique. Talare var bland annat Pierre Schori, Tor Sellström (Hedersdoktor hos oss 2011) and Joaquim Chissano (fd president i Moçambique). Det var intressanta inlägg och vi fick genomgång av det svenska engagemanget sedan 70-talet. Nu sitter vi och väntar på planet hem, och imorgon är det Capricen med OD.

Prefekter och senatorer om universitets ledning och styrning

Förra onsdagen hade vi terminens möte med prefekterna. Vi gick igenom att antal frågor som varit och är på gång under hösten: inspelet till forskningspropositionen, forskningsutvärdering (remissen på VR:s FOKUS-förslag och planerna på vår egen ”KoF16/17”), arbetet med karriärsystem/meriteringsanställningar, samt Kåre Bremers ledningsutredning, som ju kom med sitt slutbetänkande i början av november. Det båda sista punkterna skapade den livligaste diskussionen.

Dagen efter var det möte med senaten som diskuterade revideringen av det pedagogiska programmet och arbetet med universitetets modell för systematisk utvärdering av våra utbildningar. Under rektors dialog tog vi i även här upp ledningsutredningen.

Frågor om universitets ledning och styrning engagerar. Ledningsutredningen innehåller analyser, diskussioner och förslag avseende högskolans struktur, finansiering, ledning och styrning.

Några få rekommendationer riktar sig till regeringen och avser i vissa fall förslag till författningsförändringar. Det gäller framför allt ekonomiska förutsättningar för ledning och styrning, styrelsens uppgifter och sammansättning (som redan behandlats i ett delbetänkande) samt processen för anställning av rektor.

I övrigt är betänkandets ståndpunkt att de enskilda lärosätena bör utforma sin egen organisation och ledningsstruktur. Betänkandet innehåller därför många förslag och rekommendationer riktade till lärosätena. Vi uppmanas att diskutera och tydliggöra vår hållning avseende organisation och ledningsstrukturer, beredning och beslutsbefogenheter i linjeorganisation respektive kollegiala organ, beredning och beslut i strategiska frågor, de akademiska ledarnas förutsättningar och villkor samt jämställdhet bland akademiska ledare.

Kanske oväntat snabbt fick vi Ledningsutredningen på remiss i torsdags (deadline 1 mars), så nu får vi anledning att läsa och begrunda i olika fora. Uppsala universitets remissyttrande bör, tycker vi, huvudsakligen att ge övergripande synpunkter på betänkandets analyser, uppdelningen i frågor som bör regleras i förordning respektive avgöras på lärosätesnivå, samt innehållet i de förslag som riktas till regeringen.

Uppsala universitets ställningstaganden när det gäller de konkreta förslag som enligt betänkandet bör avgöras av det enskilda lärosätet hör kanske inte primärt hemma i remissyttrandet. Däremot förtjänar de grundlig genomlysning och bred diskussion. Parallellt med remissarbetet får vi nu forma en bra process för den diskussionen.

Ett 60-tal generaldirektörer samlades i Uppsala torsdag – fredag för att diskutera ”Så här har vi alltid gjort!? – hur kombinerar vi tradition med förändring”. Fredag förmiddag var Uppsala universitet värd och vi besökte SciLifeLab och Navet. Tre tankeväckande presentationer med olika perspektiv på temat gavs av Mattias Jakobsson, Karin Forsberg Nilsson och Lars Burman. Vi fick höra om hur ”Gener berättar människans evolutionära historia”, ”Forskningsinfrastrukturer – lärosäten i samverkan” och ”Informationstillgång i en digitaliserad tid”. Stort tack för era bidrag till ett lyckat GD –möte i Uppsala.