Månad: april 2015

Learning Together for Change

“Learning Together for Change” är en konferens som pågår just nu i Arusha ,Tanzania, vid Nelson Mandela African Institution of Science and Technology. Eva deltar tillsammans med Daniel Stattin och Peter Sundin från Uppsala. 15 svenska lärosäten är representerade på plats och deltagare från 14 olika afrikanska länder, totalt är det ca 200 deltagare här under tre dagar.  Konferensen är ett initiativ från SUHF och IAU (International Association of Universities) och ett led i att bidra till UNESCOs  projekt ”Education for all”. Under konferensen diskuteras hur vi kan bidra till att utbildning ska vara en rättighet för alla, ett särskilt fokus får lärarutbildning. Invigningen var pampig där Eva fick hälsa alla välkomna på SUHFs vägnar. Tanzanias vicepresident Mohamed Ghariv Bilal och ministern för kommunikation, vetenskap och teknik, Makame Mbarwa inledningstalade. Sveriges ambassadör i Tanzania,  Lennart Hjelmåker, gav ett uppskattat föredrag. Sedan följde intensiva workshops under de följande dagarna, intressanta diskussion och stort utbyte mellan deltagarna. Vi lär oss mycket tillsammans.  Slutsatserna från konferensen dokumenteras och förs vidare till UNESCO World Education Forum i Incheon, Korea, 19-22 maj 2015.

European University Association, EUA, har tagit initiativ till en gemensam tyst minut vid Europas universitet måndag den 27 april kl 12.00. Syftet är att tillsammans markera att man fördömer alla former av våld mot utbildning och att hedra offren från terrorattentatet vid Garissa University College i Kenya den 2 april då 147 människor dödades och 79 skadades.

EUA framhåller att alla former av våld eller angrepp på utbildningar strider mot universitetens värdegrund om tanke- och yttrandefrihet, tolerans och autonomi. Det undergräver unga människors ambitioner och grundläggande rätt att få utbildning och kunna bidra till utvecklingen i sitt hemland, samhället och världen. EUA uppmanade därför alla universitet i Europa och även i andra världsdelar att solidariskt förenas i fördömandet av alla former av våld mot utbildning.

En tyst minut hölls på flera platser igår vid Uppsala universitet. Det gjordes även här vid konferensen i Arusha.

Resan går vidare till Hong Kong

Efter Korea så bar det iväg till Hong Kong där Pirkko Tamsen och Kay Svensson redan fanns på plats. På av Special Administrative Region i Hong Kong så blev det fyra lärorika och givande dagar med besök på universitet, Science Park, olika organisationer, alumnevent och många möten med kreativt idéutbyte.  Det har gett möjlighet att lära oss mer om utvecklingen i en  dynamisk och intressant del av Asien. Hong Kong med sina sju miljoner innevånare har tre universitet som rankas bland topp 50 i världen.  Uppsala universitet har studentutbyten och forskningssamarbeten med dessa och ytterligare två universitet i Hong Kong. Det är imponerande internationella miljöer med höga ambitioner där det också finns intresse att utveckla samarbetet med Uppsala på flera områden bland annat joint programs. Det finns också ett stort intresse för innovationsfrågor och när vi berättar hur den svenska modellen fungerar och hur pass framgångsrik den är så väcker det stort intresse. Även här såg vi möjligheter till fortsatta kontakter som kan bidra till ömsesidig utveckling.

Första dagen (onsdag) inleddes med att vi först fick en genomgång av programmet sedan bar det av till Department of Justice för att lära oss om Hong Kongs rättsliga system – Basic Law. Nästa anhalt den dagen var University of Hong Kong – vi blev väl mottagna och vi har ett fungerande studentutbyte sedan nittiotalet. Viss oro för framtiden märktes och man lyfte fram funderingar över Hongs Kongs kommande roll.

Nästa dag började med ett frukostmöte tillsamammans med svenska handelskammaren, och vi hade många frågor som vi ville diskutera så tiden försvann (alltför) snabbt. Vidare till Patentverket där vi fick lära oss om IPR i Hong Kong.  Vid nästa anhalt blev vi insatta i Hong Kongs innovationspolicy av mr Tsang. Lunchen ägnades åt utbildningspolitik tillsammans med Mr Lo (deputy secretary for education) och Mr Lau (principal assistant secretary). Oro för demografin, minskande studentkullar och att det kan leda till sjunkande kvalitet kom upp flera gånger under samtalet. På kvällen träffade vi generalkonsul Jörgen Halldin och  Amanda Weinstock – bra att få en avstämning med svenskar på plats som känner till Hong Kong.

Fredag förmiddag spenderade vi i Hong Kongs Science Park, först hos The Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute (ASTRI)  och sedan hos The Hong Kong Science and Technology Parks (HKSTP). Stor öppenhet och vilja till samarbeten genomsyrade mötena. Här fanns en stor nyfikenhet på Sverige och kanske intressanta möjligheter för några av Uppsalas många duktiga forskare och innovatörer som komma in på den asiatiska marknaden. Detta är också platsen där Karolinska Institutet kommer att bygga upp sin verksamhet kring regenerativ medicin finansierad genom en omfattande donation på 350 miljoner SEK. Man bjöd även in forskare från Uppsala att delta samarbeten. Ett annat område som man satsar på är utveckling av robotar inom många områden.

På eftermiddagen blev det korruptionsbekämpning – besök på ICAC – Independent Commission Against Corruption. De hade en fin utställning med de mest spektakulära korruptionshärvorna som de hade lyckats nysta upp. Allt från mutor, till fuskbyggen och smuggling, Mrs Au- Yeung visade stolt runt oss och berättade engagerat om alla de har burat in. Dagen avslutades på The Chinese University of Hong Kong (CUHK) och möte med rektor Sung. Här har vi också studentutbyte sedan nittiotalet men ambitionen är att öka både in- och utresande och även få till lärarutbyten.

Alla mötena innehöll bra presentationer och gav många trådar att följa upp men crescendot stod vi ändå själva för. På fredagskvällen hade Anna Reibring tillsammans med alumnkontoret i Uppsala förberett ett första möte med alumner och vänner till Uppsala universitet i Hong Kong. Lars Nittve berättade om sitt spännande arbete med att bygga upp M+, ett helt nytt museum i Hong Kong som avslutning firade vi ett minivalborg, med studentmössor i papp och unisont sjungande studentsången! Thomas Fredengren var också med och hjälpte till på plats. I nästa vecka kommer det alumnsammankomster på flera ställen runt om i världen i samband med sista april. Kul att alumnverksamheten verkligen börjar ta fart på allvar. Roligt att få träffa våra alumner och även utbytesstudenter på plats, och få höra deras erfarenheter.

Under lördagen fick vi förmånen att vara med på 4th Nobel Laurates Symposium on Global Sustainability – bra föredrag och det finns hopp för framtiden, men det krävs att både individer och politiker tar sig i kragen framöver. Resten av dagen gick åt till att packa ihop och förbereda oss för hemfärd (Pirkko och Kay), Eva fortsätter resandet och nästa etapp blir Arusha i Tanzania. Mer om det kommer framöver på bloggen.

2015 Korea – Sweden Excellence Seminar

SACF står för Swedish Academic Collaboration Forum och är ett internationellt samarbetsprojekt mellan sex lärosäten nämligen: Uppsala universitet, KTH, CTH, Lunds universitet, Stockholms universitet och Linköpings universitet. Syftet med projektet är att utveckla och stärka existerande forskningssamarbeten mellan forskare i Sverige och andra delar av världen, samt skapa kontakter med näringsliv. Projektet är finansierat av STINT vilket vi är tacksamma för. Vi ska tillsammans genomföra sex ”Excellence Seminars” och det första var nu i veckan vid Hanyang University i Seoul, Korea. Välkomstanföranden hölls från den svenska sidan av talman Urban Alhin och ambassadör Lars Danielsson. Jag (Eva) gav en inledande keynote med titeln: Innovation and research – a local perspective on global challenges. Första SACF – seminariet blev lyckat med livliga sessioner och engagerade forskare. Medverkande från UU var Kristina Edström, Mats Larhed, Marie Allen, Kersti Hermansson, Peter Lindblad och Börgvin Hjörvarsson som alla gav presentationer på sessionerna. Teman för sessionerna var:

 • Creative economy/Innovative Business and Management
 • Sustainable welfare for quality of life
 • Functional materials
 • Health challenges in a “silver” society
 •  Towards a low carbon society
 • University management

Sammantaget var detta en mycket lyckad start på SACF och jag vill framföra ett stort tack till alla som på olika sätt har bidragit till att ordna 2015 Korea – Sweden Excellence Seminar! Det är bra att vi samarbetar internationellt, vi får betydligt större genomslag på det sättet. Kommande seminarier kommer att vara i Singapore och Kina under november 2015, sedan följer seminarier i Brasilien och Indonesien 2016 och sista mötet – finalen – kommer att hållas i Stockholm. Är du intresserad att veta mer om SACF eller vara med på ett kommande seminarium? Prata med Ulrica Ouline.

I måndags besökte några av oss Medical Center, Hallym University. Uppsala universitet har sedan flera år tillbaka ett välfungerande samarbete med Hallym University initierat av min företrädare Anders Hallberg. Vi har bland annat alternerade symposier tillsammans, det senaste var i Uppsala så nästa gemensamma möte kommer att bli i Korea, vilket kommer att  bli det sjunde i ordningen.

Besök på Medical Center Hallym University

 

I anslutning till 2015 Korea-Sweden Excellence Seminar så arrangerade Svenska institutet en kombinerad alumn- och pre-departure träff för de deltagande svenska universiteten. Ett tjugotal alumner från Uppsala kom på mottagningen för att mingla och dela minnen från Uppsala. Återigen det är så givande att se hur våra alumner verkligen är våra ambassadörer på plats runt om i världen och jag uppmuntrar verkligen våra lärare och anställda att ta tid och träffa våra alumner i samband med internationella resor.

Alumnträff i Seoul

Myndighetsdialog

I fredags, 18 april, var det dags för den årliga myndighetsdialogen då vi  ( Eva, Katarina Bjelke och Kerstin Jakobsson) träffade statssekreterare Anders Lönn och några av hans tjänstemän. Anders Lönn inledde med att presentera några av deras  framtida prioriteringar:

 • Internationalisering – med fokus på utbildningsfrågor. Man vill ha dialog med sektorn bland annat genom att bjuda in till en hearing i juni och man har för avsikt att ta fram en ny strategi inom detta område. Den nuvarande strategin har snart tio år på nacken
 • Breddad rekrytering – UHR har i uppdrag att genomföra en kartläggning.
 • Jämställdhet – här avses tjänster, fördelning av forskningsmedel, könsbundna val. Nya rekryteringsmål för professorer kommer 2016. En rådgivande grupp kommer att tillsättas.

Punkterna nedan var vad vi tog upp under punkten: Vilka är de största framgångsfaktorerna respektive utmaningarna för lärosätet?

 • Forskningsfinansieringssystemet – Det behövs en ökning av de medel som lärosätena disponerar mera fritt. Dessa ska vara långsiktiga och stabila. Basanslagen är centrala för en sådan utveckling. Hur tänker ni hantera SFO-medlen när utvärderingen är klar?
 • Höjda takbelopp för en ökad dimensionering – Balansen mellan forskning och utbildning är en viktig fråga för UU som vi just nu diskuterar mycket. Vi har framfört detta önskemål under många år och inget tyder på att söktrycket ska minska hos oss de närmast kommande åren.
 • Internationalisering – Det är angeläget att hinder för internationalisering undanröjs. Vi kan nämna tillgången till stipendier samt regler, kapacitet och rutiner vid Migrationsverket som områden. Vidare finns det fortfarande åtgärder som behöver vidtas i högskoleregelverket. Här skulle vi önska en samlad insats inom RK.

Utmaningar som vi tog upp:

 • Karriärvägar och jämställdhetsfrågor
 • Lärosätenas förstärkta kvalitetsansvar
 • Infrastrukturfrågor – forskningsinfrastruktur, lokalförsörjning/Akademiska H

Glädjande är att det kommer nya platser framöver, både platser som är riktade till specifika yrkesutbildningar och platser som vi själva kan prioritera hur de ska användas på bästa sätt. Men på en hel rad frågor får vi avvakta klara besked, de kommer antingen i budgetproppen till hösten eller i forskningsproppen 2016. Detta gör det svårt att arbeta långsiktigt och ge tydliga planeringsförutsättningar i god tid till våra vetenskapsområden.

Ännu en händelserik vecka i april

I tisdags tog vi det första spadtaget för den humanistiska teatern. Se länk här. Det är ett projekt som har varit under planering i mer än 10 år och äntligen fick vi sätta spaden i jorden.  Det kommer att bli en mötesplats för universitetets alla studenter, lärare och forskare men också med externa aktörer.

Fantastiska dagar i Visby.

Konsistoriet har ett internat en gång per termin. Det är ett lite längre möte där även vicerektorerna deltar.  Det blir då tid för att fördjupa kunskapen om universitetet och även för utökade diskussioner. Vi har sedan bildandet av Uppsala universitet – Campus Gotland försökt få till ett möte i Visby. Och nu blev det äntligen verklighet. Ett soligt Gotland tog emot på onsdagsmorgonen och vi började vårt dygn med en utflykt till Ingmar Bergmans hem på Fårö. Vi har ett samarbete med Bergmanstiftelsen och drygt femton forskare från Uppsala universitet har hittills haft en arbetsperiod på Bergmangårdarna. Huset är inte öppet för guidningar i vanliga fall utan detta var exklusivt för universitetets styrelse. Kerstin som är husfru visade oss runt och berättade och levandegjorde Ingemar Bergmans liv på Fårö och relationen med lokalsamhället. Det var en upplevelse som flera av oss kommer att bära med oss länge. Under resan både dit och hem fick vi ytterligare kunskap genom en uppskattad guidning av universitetets guide Mikael Norrby.

Väl tillbaka i Visby så inleddes överläggningarna med en diskussion om samverkan. Vi ska ju utifrån de mål- och strategier för Uppsala universitet som konsistoriet beslutade om i december uppdatera universitetets program för samverkan och det är bra att konsistoriet involveras tidigt i processen.  Anders sammanfattade den diskussion som vi har haft hittills inom universitetet på dekanmötet och i ledningsrådet. Vicerektorerna följde upp med vetenskapsområdenas olika perspektiv.

Rektorsrådet Olle Jansson och den administrativa chefen på Campus Gotland Therese Iveby-Gardell  berättade sedan för konsistoriet om resan mot Campus Gotlands tillblivelse.  En historia som är värd att påminna oss om. Om bakgrunden och de regionala perspektiven men även om de utmaningar som vi står inför för framtiden för att förverkliga visionen.

Dagen avslutades med middag hos landshövdingen. Förutom den goda maten fick vi träffa olika företrädare för regionen och andra aktörer på Gotland. Det blev samverkan i praktiken. Ett annat exempel på samverkan underhöll under middagen och det var Campus Gotlands kammarkör. Det är ett samarbete mellan Campus Gotland och Gotlandsmusiken.  Att de började i januari kunde ingen ana – det lät fantastiskt bra.

Det ordinarie mötet startade tidigt torsdag morgon. Punkter som behandlades var bland annat ALF-avtalet mellan universitetet och landstinget, riktlinjer för internrevisionen, konsistoriet fick en information om arbetet med verksamhetsplaneringen. De punkter som vållade mest diskussion var programmet för hållbar utveckling som återremitterades för ytterligare beredning samt en punkt under övrigt. Under punkten Övriga frågor behandlade konsistoriet skrivelsen som nyligen lämnats in av åtta forskare vid Uppsala universitet. Dessa ville veta om konsistoriet anser att det är möjligt att förena uppdragen som VD för Svenskt näringsliv och ordförande för Uppsala universitets styrelse. Bakgrunden är Svenskt näringslivs offentliga stöd för fortsatt svensk vapenexport till Saudiarabien och även uttalanden som att rätten till studiemedel ska begränsas för studenter som läser ”konst och humaniora”. Ett agerande som forskarna anser helt står i motsats till Uppsala universitets värderingar. Skrivelsen diskuterades under ledning av vice ordförande Agneta Bladh. Ordföranden Carola Lemne fick framföra sina synpunkter men fick lämna rummet under diskussionen. Man konstaterade att det rådde stor enighet om att konsistoriet inte är rätt instans för att svara på frågorna som ställs i skrivelsen, då ansvaret att tillsätta och avsätta ordförande är regeringens.

Uppsala – Årets studentstad

Uppsala har fått utmärkelsen Årets studentstad. Läs mer här. Vi har ju länge vetat att Uppsala är den bästa studentstaden men det är roligt att någon annan säger det också. Att utmärkelsen kom nu är ett resultat av att vi under lång tid arbetat tillsammans med kommun, SLU, kårerna, studenter och nationer om bostäder och förbättring av studenternas villkor. Uppsala studentkår har gjort ett stort arbete inför årets nomineringar. Lite kul är att Visby var årets studentstad redan 1999. Grattis Uppsala!

I slutet av veckan deltog Anders i EUA:s (European University Association) årsmöte i Antwerpen. Med 850 medlemmar i 47 länder är EUA den bredaste sammanslutningen av europeiska universitet. Förutom årsstämma arrangerades en konferens på temat European Universities in Research and Innovation – People, Policies and Partnerships, med EU-kommissionären Carlos Moedas (Research, Science and Innovation) som en av huvudtalarna. Han talade om sin ambition att långsiktigt stärka , European Commission: research and innovation (from a rent-seeking to a high-risk/high-reward economy)

 

En massa sport och energi

Den gångna aprilveckan gick i sportens tecken. I tisdags gick stora delar av ledningen på basket och såg Uppsala besegra Borås i en rafflande match i den pågående semifinalserien. Sedan dess har Uppsala hunnit vinna även på bortaplan och leder i skrivande stund 3-2 i matcher (bäst av sju).

Uppsala universitet har ju samarbetsavtal med både Uppsala Basket och Sirius Fotboll vilket ger våra studenter fritt inträde på elitmatcher på både herr- och damsidan både vinter och sommar. Som en bonus bjuder Sirius Fotboll alla universitetsanställda på fritt inträde på hemmapremiären i Superettan mot Utsiktens BK, måndag den 13 april kl 19.00. Gå in på medarbetarportalen och läs mer. Vi beslutar också just nu om rutiner för hur vi ska underlätta för de av våra studenter som bedriver elitidrott parallellt med sina studier.

Senaten har kommit igång ordentligt. Terminens andra möte hölls nu i veckan på Geocentrum; det är bra att senaten får tillfälle att besöka olika campus inom vårt utsträckta universitet. Senaten är ju en i alla avseenden gränsöverskridande mötesplats. Det är mycket på gång inom kvalitetsutvärdering. Professor Hans Ellegren har rektors uppdrag att samla erfarenheter av genomförandet av våra tidigare genomförda forsknings¬utvärderingar KoF-07 och KoF-11. Senaten fick en presentation av det arbetet och gav sina synpunkter på hur man anser att en kommande utvärdering bör utformas för att utgöra ett reellt bidrag till utvecklingen av vår forskning. Flera utryckte stöd för tanken att i nästa omgång hellre vara framåtblickande och mer titta på kvalitetsdrivande processer än att titta bakåt som de två förra KoF:arna har gjort.

Utvärderingschef Åsa Kettis presenterade regeringens förslag till kvalitetssäkring av högre utbildning baserad på Harriet Wallbergs utredning. Med internationell utblick visar hon på vad omdaningen av kvalitetsutvärdering innebär för lärosätena. Hur ska Uppsala universitet arbeta med dessa frågor framöver? En grupp under ledning av vicerektor Torsten Svensson kommer att ta fram förslag under våren.

Under punkten ”Rektors frågor – dialog med senatorerna” tog vi upp den kommande forskningspropositionen 2016. Universitetet inbjuds att komma med generella synpunkter på de frågor som kommer att behandlas i propositionen samt att ”skicka in lärosätets forskningsstrategi i syfte att delge Utbildningsdepartementet de prioriteringar som gjorts och hur den framtida inriktningen ser ut”. Vi fick många bra inspel från senatorerna på våra frågor:

 • Vilka generella synpunkter (”systemfrågor”) bör Uppsala universitet lyfta fram?
 • Hur ska ett brett lärosäte som vårt beskriva sina forskningsprioriteringar och sin framtida inriktning?

Veckans avslutades med dubbelt ministerbesök. Helene Hellmark Knutsson (minister för högre utbildning och forskning) och Ibrahim Baylan (energiminister) gästade Ångströmlaboratoriet för att ta del av vår världsledande energiforskning. Samma morgon hade ministrarna en debattartikel i UNT.

Det är roligt att få visa upp vår starka och breda forskning och utbildning på energiområdet. Den nödvändiga energiomställningen är ju en av allra viktigaste framtidsfrågorna, som det är spännande att få diskutera med våra påtagligt intresserade och engagerade ministrar.

I det sammanhanget är det också bra att Uppsala universitet har tre personer med i den forskningsberedning som regeringen presenterade i veckan: Kristina Edström, Moa Ekbom och Kerstin Lindblad-Toh. Vi gratulerar till detta prestigefulla och viktiga uppdrag och önskar lycka till.

Påskvecka

Även under ”stilla veckan” pågar aktiviteter för fullt vid vårt universitet. I måndags besökte vi (Eva, Anders och Katarina) EBC. Vi tackar Mats Björklund och medarbetare för ett fullmatat program där vi bland annat lärde oss att fågelholkar kan vara en viktig forskningsinfrastruktur – om de är tillräckligt många och sitter på samma plats tillräckligt många säsonger. Den framgångsrika verksamheten presterades med smittande entusiasm. Som vi har ofta poängterat här på bloggen så är dessa besök både lärorika och energigivande för oss i universitetsledningen. Det är lätt att bli stolt över all fin verksamhet som bedrivs vid Uppsala universitet.

Under måndagen hade vi också ledningsråd då vicerektorer, studenter, rektor, prorektor och universitetsdirektör träffas. Vi diskuterade en sammanställning av nyckeltal över universitetets utveckling. De flesta kurvor pekar uppåt: placering på ranking, internationella studenter, intäkter till forskning. Men vi är bekymrade över att vi inrättar så relativt få meriteringsanställningar samtidigt som vi varje år ökar antalet som anställs som forskare (som inte är en läraranställning). Här finns det all anledning att försöka stimulera ett trendskifte (samtidigt som vi fuller väl förstår att det är det svenska forskningsfinansieringssystemet som i hög grad driver den nuvarande utvecklingen).

I veckan kunde vi också notera fler forskningsframgångar för Uppsala universitet. När mottagarna av årets fem Göran Gustafssonpriser offentliggjordesgick tre av priserna gick till Uppsalaforskare. Stort grattis till Kaj Nyström (matematik), Mattias Jakobsson (molekylärbiologi) samt Erik Ingelsson (medicin)!

På skärtorsdagens eftermiddag begravs universitetets förre rektor Martin Holmdahl i Domkyrkan. Martin har, som vi tidigare skrivit om, under mer än sju decennier bidragit till Uppsala universitets utveckling i många olika roller. Han lämnar ett stort tomrum efter sig men också många fina minnen. Lars Engwall, seniorprofessor i företagsekonomi, har som en del av ett projekt om universitetens styrning gjort filmade intervjuer med tidigare rektorer om deras rektorsgärning. Intervjun med Martin Holmdahl, som gjordes 2011, finns att se här.

Nu tillönskar vi er alla en skön och vilsam påskhelg!