Månad: mars 2014

Veckan som varit

Helg igen och ytterligare en vecka som vi har lagt bakom oss. Våren fick kliva tillbaka en stund men kommer snart igen. I veckan har det varit möte med Huvudmannarådet, där frågan om infrastuktur tog en stor del av mötet. Vi kommer att ta ett större ansvar i denna fråga framöver. Nu ska varje lärosäte identifiera forskningsinfrastruktur som kan anses vara av nationellt intresse utifrån sitt eget frivilliga och planerade ansvar och styrkeområden. Föreslagen forskningsinfrastruktur kan vara befintlig, under uppbyggnad eller planerad. Joseph Nordgren har haft ett uppdrag av rektor att arbete med infrastrukturfrågan inom Uppsala universitet det senaste året och kommer leda arbetet att ta fram våra prioriteringar i samråd med våra vetenskapsområden. Den kartläggning som redan är gjord av Joseph under förra året är en självklar utgångspunkt.

Vidare så har utbildningsdepartementet haft kontakter med lärosätena och även med oss rörande nya platser inför 2015. Detta gäller framför allt fler platser på lärarutbildning, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Besked förväntar vi oss i början av nästa vecka.

Våra möten och samtal fortsätter, både enskilt och i grupp. Vi träffade ca 50 av våra prefekter i onsdags, nästa inplanerade prefektmöte är i höst den 15 oktober. Kommande vecka har vi bland annat institutionsbesök hos Fysik och astronomi.

Nu önskar vi er alla en trevlig helg!

Besök från Bryssel och Moldavien

Det pågår ständigt möten av allehanda slag vid vårt universitet. Idag på förmiddagens hade vi EU-kommissionären László Andor på snabbvisit, inbjuden av Joakim Palme vid Statsvetenskapliga institutionen. Kommissionär Andor ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, och har under det senaste året gått på offensiven mot de ökade sociala obalanser inom EU som följt i den globala finanskrisens spår. Andor har lanserat en strategi för insatser som på olika sätt skulle kunna stärka den sociala dimensionen i den Europeiska Unionen.

Besöket vid Uppsala universitet inleddes med ett frukostmöte, med prorektor och ett dussintal forskare och studenter med intresse för EU-frågor. Efter en kort rundvandring i Museum Gustavianum höll László Andor ett anförande med titeln ‘The Social Dimension of the Internal Market’ .

I går hade vi besök av talmannen för Moldaviens parlament, Igor Corman. Han var här med en delegation parlamentsledamöter på inbjudan av riksdagens talman Per Westerberg, och besökte bland annat Ångströmlaboratoret och Uppsala Innovation Center.

På Ångström visade Kristina Edström vårt centrum för batteriforskning, och presenterade aktuell forskning om litiumbatterier och bränsleceller. Peter Lindblad visade sektionen för molekylär biomimetik, och berättade om forskning kring förnyelsebar energi.

Peter Lindblad berättar om aktuell forskning på Ångströmlaboratoriet.

Peter Lindblad berättar om aktuell forskning på Ångströmlaboratoriet.

Anders Malmberg och Igor Corman.

Anders Malmberg och Igor Corman.

Nya rådsprofessorer och högskoleplatser

I veckan blev det känt att tre framstående forskare vid Uppsala universitet tilldelats anslag genom Vetenskapsrådets nya satsning Rådsprofessorsprogrammet. Det är materialfysikern Olle Eriksson, genomforskaren Kerstin Lindblad-Toh och evolutionsbiologen Hans Ellegren som får anslag på 5 miljoner kronor per år under tio år. Syftet med satsningen är att ge de mest framstående forskarna i Sverige möjlighet att koncentrera sig på sin forskning. De ska få förutsättningar att planera långsiktigt och ta risker – och åstadkomma nyskapande forskningsresultat. Det är glädjande att Uppsala universitet tar hem hela tre av de totalt nio anslagen i den här speciella satsningen.

Vi har även gästats av en annan framstående forskare, nämligen Robert Cardiff som gav årets Göran Gustafsson-föreläsning i torsdags. Det var en välbesökt föreläsning under temat ”Redesigning the Foundations for Clinical Research.”


I torsdags kom det även besked om regeringens nya satsning på högre utbildning. Högskolan ska byggas ut med 10 000 platser, där huvuddelen av de nya platserna kommer att läggas inom olika typer av lärarutbildningar. Utbyggnaden ska ske succesivt, och regeringen återkommer till hur fördelningen mellan de olika lärosätena kommer att se ut. Det är positivt att dimensioneringen av den högre utbildningen återigen är på agendan, men det hade varit ännu bättre om lärosätena själva fått bestämma över fördelningen av de nya platserna.

I veckan har vi också haft ett första mötet med det nya ledningsrådet. Tack till er som nu med kort varsel kliver in och tar ansvarfulla ledningsuppdrag fram till sommaren när de ordinarie vicerektorsvalen bli klara. Både Eva och Anders har haft flera enskilda samtal med dekaner och de som tillträtt som tillförordnade. Framöver kommer vi att fortsätta samtalen med olika grupperingar, vi träffar till exempel alla prefekter vid ett möte i nästa vecka.

Ännu en händelserik vecka

Den här veckan har det arbetats intensivt inom vetenskapsområdena med att tillsätta nya temporära ledningar som kan fungera fram till sommaren, när de ordinarie vicerektorsval som pågår ute på områdena blir klara. Ordförandena i respektive vetenskapsområdes redan utsedda elektorsförsamlingar och valberedningar har ansvarat för arbetet med att finna kandidater. Idag har vi kunnat utse områdesledningar för två av vetenskapsområdena.

Göran Magnusson, seniorprofessor i virologi, blir t f vicerektor och ordförande i områdesnämnden för medicin och farmaci, medan Lennart Dencker, seniorprofessor i toxikologi, blir vice ordförande.

För humaniora och samhällsvetenskap tillträder Torsten Svensson, professor i statsvetenskap, och Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap, motsvarande poster.

Inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap diskuteras fortfarande hur ledningen skall organiseras under våren. Ställföreträdande vicerektor Helena Danielsson representerar tills vidare området i ledningsrådet.

Detta betyder att ledningsrådet åter är komplett och att vi redan nästa vecka kan komma igång med de många viktiga frågor som ligger framför oss. Vi hälsa de nya innehavarna av dessa uppdrag varmt välkomna och ser fram emot ett gott samarbete under våren.

Veckan har innehållit en hel del andra saker också. I tisdags presenterades ett nytt samarbete – Vägen till ett kemikaliesmart Uppsala – där Uppsala universitet är en av flera parter. Syftet är att öka medvetenheten om kemikaliers påverkan på människor och miljö. Ett 20-tal personer från Uppsala, bland dessa rektor och prorektor, hade fått blodet analyserat och resultaten presenterades på seminariet. Vi hade alla en hel del gifter i vårt blod, men det var skönt att höra att värdena låg under genomsnittet för vår ålder. Frågorna om kemikalier i vår miljö är komplexa och angelägna. Det är viktigt att de senaste rönen får ligga till grund för beslut på olika nivåer i samhället.

Igår, torsdag, var Eva i Visby och Campus Gotland. På agendan stod presentation och samtal kring de spännande och nyskapande programmen i företagsekonomi, arkeologi, miljövetenskap och ledarskap som alla startar till hösten.

Hemma i Uppsala hade prorektor fullt upp med att svara på medias frågor om en ny rankinglista från Times Higher Education, som mäter universitets rykte i världen. Det blev stor uppmärksamhet kring att både Uppsala och Lund i denna lista halkat under hundrastrecket. Vi ska förstås inte vifta bort resultat från rankingar, men det är viktigt att komma ihåg att den ökande trängseln i toppen mer är en effekt av att många länder i Asien storsatsar på forskning och utbildning. Att andra blir bättre är inte detsamma som att vi blir sämre. Det viktiga är att vi fortsätter att fokusera på att ständigt utveckla och förbättra vår forskning, utbildning och samverkan.