Månad: maj 2013

Universitet som drivkraft i ekonomisk utveckling

Prorektor medverkade onsdag-torsdag i Global University Summit 2013 i London. Detta var sjätte gången ett “universitets-toppmöte” arrangeras inför att ledarna inom den s.k. G8-gruppen möts (vilket i år sker i mitten av juni i Nordirland). Drygt 200 personer samlade för att diskutera rubricerat tema, och anta en deklaration som lämnas till G8-mötet.

Trots den globala ambitionen avspeglades den brittiska hemmaplansfördelen tydligt både bland deltagarna och i talarstolen. För minnesvärda framträdanden svarade bl.a. statssekreteraren för Business, Innovation and Skills Dr Vince Cable (”kopplingen mellan akademin och mammons värld var en omöjlig tanke på 1960-talet men har idag institutionaliserats”) liksom den karismatiske och excentriske London-borgmästaren Boris Johnson (”London är en kärnreaktor laddad med talang”). Cambridge-rektorn Sir Leszek Borysiewicz levererade en hyllning till det breda forskningsuniversitetets inneboende dynamik och kreativitet och betonade behovet av både institutionell autonomi och akademisk frihet. Det utgjorde en hälsosam motvikt till det annars (även för en innovations- och samverkansentusiast) lite väl ensidiga nyttotänkande som i övrigt präglade mötet.

Samverkan med kommunen och regionen

I veckan har det varit flera samverkansmöten, igår träffade vi företrädare för kommunen och idag var det regionens tur tillsammans med SLU. Vi har goda relationer och det är ett mycket konstruktivt samtalsklimat som jag uppskattar. Bra att känna stöd och ha god samverkan hos både kommun och region.

I DN idag står det om att regeringen inför en godkändgräns på högskoleprovet. Syftet är att höja ribban för att komma in på högskolor och universitet. Men man har rört ihop vad som är behörighet och vad som är urval. Detta har förklarats på ett ypperligt sätt på Christian Stråhlmans blogg under rubriken ”Godkänd på högskoleprovet – en förvirrande meningslös reform” så jag länkar till den här och uppmanar er att läsa detta inlägg. Antagningssystemet är lappat och lagat alltför länge och alltför många gånger, och inte blir det bättre med den här typen reformer.  Det har behövts en ordentlig genomgång sedan länge.

Bi Puranen var inbjuden gäst hos Svenska Institutets insynsråd idag, Bi är generalsekreterare för World Values Survey vid Institutet för Framtidsstudier. Hon talade om World Values Survey och andra omvärldsstudier. Många av er har säkert hört om dessa studier i olika sammanhang och sett The WVS Cultural Map of the World av Ronald Inglehart och Chris Welzel där Sverige hamnar längst ut på variablerna ”secular-rational values” och ”Self Expression values”. Myten om Sverige som landet lagom får sig en knäck. Mer om detta här.

Nu ser vi fram mot Kransbindningsfesten imorgon och promotionsfesten på fredag. Då är det dags för Uppsala universitets vårpromotionen där 90 nya doktorer och 15 jubeldoktorer promoveras i universitetshusets aula. Festligheterna fortsätter under kvällen med middag  och dans på Uppsala  slott.

 

Fredagskväll i Beijing: alumner i långa rader

Igår var det alumnträff på Grand Hyatt Beijing. Sex av de sju Matariki-universiteten bjöd tillsammans in tidigare studenter. Det fungerade väldigt bra att ordna detta gemensamt, och uppslutningen blev bättre än någon vågat hoppas på. Chris Higgins, rektor i Durham, hälsade alla välkomna och sedan var det mingel för hela slanten. Uppsala hade glädjande nog flest deltagare, ett femtiotal alumner, och det var som alltid roligt och energigivande att träffa alla ambitiösaoch driftiga ungdomar som förenas av att ha läst – och levt – i Uppsala. Här fanns studenter från universitetets alla delar, med någon tyngdpunkt på datavetenskap, life science, media och kommunikation samt freds- och konfliktstudier. Åtgången på våra medhavda universitetstermosar och pins var strykande.

Ett särskilt tack till Eric (Hao Liu), ordförande i Uppsala universitets alumnkapitel i Beijing, samt till Thomas Fredengren för fint arbete med att få allt att fungera.

Nedan  tre bilder från tillställningen, fr vänster: uppsalaalumnerna samlade, Eric och Anders, vännerna i Matarikinätverket (foto Leif Kirsebom). Fler bilder kommer att finnas på alumnnätverkets hemsida senare.

Kina i dagarna tre

Laddar för hemresa efter tre intensiva dygn i Peking. Prorektor, universitetsdirektör och nya rektorsrådet för internationaliseringsfrågor Leif Kirsebom har med bistånd av Thomas Fredengren avverkat ett digert program. Möte med ledningen för Beihang-universitetet onsdag eftermiddag. Stort intresse för att utveckla och bredda befintliga forskningskontakter samt inte minst att finna former för utbildningsutbyten. Hela torsdagen på Peking-universitet. Först möte och lunch med ledningen, därefter möte med Peking-universitetets School of Innovation and Entrepreneurship som tillika fungerar som deras innovationsstöd. Vid detta möte deltog Lars Jonsson, UU Innovation, och ett ”Memorandum of understanding” skrevs angående samarbete inom innovation. Fredag förmiddag besökte Leif och Thomas Nankai-universitet för att underhålla gamla kontakter och diskutera breddning och utveckling av framtida utbildnings- och forskningsutbyten.

Från och med torsdag kväll var det annars Matarikinätverket som gällde. Själva utgångspunkten för denna kinaresa var att de sju Matarikiniversiteten (Durham, Western Australia, Dartsmouth, Queen’s, Otago, Tübingen, UU) arrangerade ett gemensamt alumnevent på fredagskvällen (separat blogg med bilder kommer inom kort). Eftersom ledningen från fem av universiteten var representerade i Peking passade vi på att ha interna överläggningar samt att göra gemensamma besök vid National Natural Science Foundation (17 miljarder i årlig forskningsbudget), samt Ministry of Education (som inte minst gärna skulle se att vi utvidgar våra samarbeten till olika provinsuniversitet).

Coimbramöte i Galway

Coimbra är ett nätverk som Uppsala universitet är medlemmar i sedan många år tillbaka. Idag ingår 39 universitet och nätverket har sedan starten haft ett tydligt fokus på studentmobilitet. Nu har man ett bredare perspektiv och arbetar även med ”position papers” om ”Erasmus for all” och ”Horizon 2020”. Mötet i Galway innehöll dels parallella möten för olika arbetsgrupper, rektorsmöte och årsmöte. Vi som var med från Uppsala universitet: Eva Åkesson, Kay Svensson, Jonathan Schalk och Charlotte Nordgren.

Idag, fredag, var det ett symposium med temat: ‘Creativity, Research and Innovation in Universities’.  Det innehöll föredrag och efterföljande paneldiskussion med nedanstående deltagare:

  • Commissioner Maire Geoghegan Quinn, European Commissioner for Science, Research & Innovation
  • Prof. Carol Becker, Dean of the Arts, Columbia University, New York
  • Prof. Joep Leerssen, Professor of Modern European Languages, Universiteit van Amsterdam
  • Dr Mark Ferguson, Director General, Science Foundation Ireland & Chief Scientific Advisor to the Government of Ireland

Det var mycket bra inlägg från alla föredragshållare som speglade olika perspektiv. Symposiet avslutades med ett föredrag av Irlands president – Dr Michael D. Higgins. Mycket uppskattat av åhörarna.

Irlands president talar på Coimbra konferensen

 

Ny rapport om utlandsstudier

Uppsala studentkår har undersökt vad studenter tycker om studier utomlands, och det visar sig att många studenter vill läsa utomlands, men att få kommer till skott. Enligt undersökningen har Uppsala universitet en relativt hög andel studenter som studerar utomlands, men antalet utresande studenter motsvarar inte alls det antal som vill resa in till Sverige och studera. Varken Uppsalas eller Sveriges antal studenter som väljer att lägga en del av sin utbildning utomlands motsvarar de mål om rörlighet och internationalisering som finns inom EU och Bolognaprocessen.

Det är positivt att Uppsala studentkår uppmärksammar varför inte fler studerar utomlands, trots att det finns mängder av utbytesprogram och möjligheter till utlandsstudier. Kåren kommer även med ett antal förslag på åtgärder för att öka antalet utresande studenter.

Vi är övertygade om att internationellt utbyte och mångfald främjar kvaliteten inom både forskning och utbildning. Utlandsstudier ger nya perspektiv, erfarenheter och möjligheter att skapa internationella nätverk. Studier utomlands ökar också toleransen och förståelsen för olika kulturer och seder. En hög grad av internationalisering är ett utmärkande drag för många av de mest framgångsrika utbildnings-och forskningsmiljöer i världen, och som Uppsala studentkår skriver; ”För en forskning och samhällsutveckling i världsklass krävs regel­bundna erfarenhetsutbyten för att inte utvecklingen ska stagnera.”

Ett av Uppsala universitets fokusområden är just internationalisering, och det satsas målmedvetet på internationella frågor inom forskning och utbildning där närvaro av internationella studenter och forskare är ett viktigt mått. Det är av stor vikt att våra studenter och forskare också reser ut i världen och skaffar sig internationell erfarenhet. Vi ser att alltfler av våra studenter studerar utomlands, sedan flera år tillbaka har UU en ökande trend men det bör bli ännu fler i framtiden.

Rapporten finns här.

 

Många bidrar med sin kunskap

I nyheterna rapporteras om de förskräckliga konsekvenserna av tornados i Moors, Oklahoma City, våldsamma ungdomsupplopp i Stockholms förorter med bilbränder och stenkastning – dramatiska händelser i världen och här hemma.

Därför blir vi stolta när vi hör och ser hur våra forskare i Uppsala medverkar i olika medier för att förklara, problematisera och öka kunskapen i hela samhället. Oavsett om det handlar om naturkrafter som tornador där meterologiprofessorn Anna Rutgersson chattar med SvD:s läsare och svarar på frågor eller statsvetaren  Per Adman kommenterar  ungdomsupploppen  i Husby.

Att ta sig tid, ibland tid från forskning och utbildning och bidra med sin kunskap till samhället är en av de uppgifter vi som universitet har. De som har kunskap har också ett ansvar.

Snart packat och klart

Anders Malmberg och Ann Fust är på väg till Kina för att besöka Beihang universitet som var här på besök förra våren. De kommer också vara med i ett alumnevent som arrangeras tillsammans med partneruniversitet i Matariki nätverket. Själv (Eva) håller jag på att packa för att åka till Galway imorgon kväll där jag kommer att delta i ett rektorsmöte inom Coimbra nätverket.  Det kommer reserapporter på bloggen framåt helgen.

De senaste dagarna har varit hektiska, med läsning och korrigeringar i verksamhetsplanen för 2014 som ska skickas ut till konsistoriets ledamöter imorgon inför mötet den 3 juni. Ett annat viktigt beslut som är på dagordningen för konsistoriet är Mål och strategier för Campus Gotland. Det blir en rivstart för det nya konsistoriet med flera viktiga frågor men vi planerar ett lite längre möte än vanligt för att även kunna ha en introduktion för våra nya ledamöter.

Igår var vi på besök på institutionen för informatik och media. Jag vet att jag är tjatig, men jag kan inte låta bli att igen poängtera hur givande de här besöken är för oss i ledningen. Nu håller vi på att lägga besöksschemat för nästa termin. Om det är någon institution som särskilt vill att vi kommer på besök i höst, skicka då gärna ett mail till Anna.jonsson@uadm.uu.se så ska vi försöka få med det i planeringen.

Så mycket mera!

Det finns så mycket att ta del av vid Uppsala universitet. I helgen har det bland annat varit Nat King Cole Celebration med Uppsala University Jazz Orchestra – en fin konsert och mycket uppskattad av publiken.  I lördags hade Allmänna sången en bejublad jubileumskonsert i universitets aula för att fira 50 år som blandad kör. I den entusiastiska publiken fanns deras beskyddarinna kronprinsessan Victoria.

I fredags hyllade vi många duktiga och komptenta medarbetare för deras nit och redlighet inom statlig tjänst. Rektor hade också nöjet att utdela fem så kallade Hedlingermedaljer. Ewert Bengtsson, professor i datoriserad bildanalys, belönades för sina hängivna och långvariga insatser vid Uppsala universitet vad gäller användningen av informationsteknologiska hjälpmedel. Ulf Göransson var under drygt sexton år överbibliotekarie och dessförinnan professor vid Juridiska institutionen. Under hans tid som överbibliotekarie har biblioteksverksamheten genomgått stora förändringar. Olle Nilsson, professor i ortopedi, har under många år gjort utomordentliga insatser för Uppsala universitet. Anita Brandquist spelade en viktig roll när kvarteret Kemikum omvandlades till Engelska parken, ett centrum  Birgitta Hydén har under mer än 40 år arbetat vid Uppsala universitet i olika befattningar. Hon har under senare år gjort stora insatser när det gäller omhändertagandet av studenter med funktionshinder.för forskning och utbildning inom språk och humaniora.

I veckan som kommer, den 23 maj, håller Stefan Swartling Peterson en alumnföreläsning. Han är professor i global hälsa vid Uppsala universitet. Med rubriken ”Global Hälsa och Utveckling – mitt strå till stacken” berättar han om sitt yrkesliv i och utanför Sverige. Välkomna till Universitetshusets sal IX klockan 19.

Missa inte sommaravslutningen. Uppsala universitet bjuder in anställda och allmänhet till sommaravslutning i universitetshuset med inspirerande föreläsningar och musik. Välkomna till ”Den blomstertid” den 12 juni.

Detta var bara några axplock om vad som sker vid vårt universitet. Ta del av det rika utbud som finns och håll ett öga på kalendariet och hemsidan så du inte missar intressanta evenemang.

SNS-debatt om utvärderingssystemet

På onsdagsförmiddagen arrangerade Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) en diskussion om Sveriges system för att bedöma kvaliteten på högre utbildning (läs om evenemanget här).

Utgångspunkt var en granskning av systemet av Lena Adamson, som levererade en svidande kritik: utvärderingsunderlaget (läs: de självständiga arbetena) är för smalt; ett alltför ensidigt resultatfokus bortser från förutsättningar och process och skapar felaktiga incitament; vi har i praktiken inte ett utvärderingssystem utan många (genom att de enskilda bedömargrupperna själva avgör vilket material de använder och hur de lägger ribborna); systemet har låg legitimitet bland lärosätena, underkänns enliga europeiska standards och ger svensk högre utbildning dåligt rykte utomlands.

Peter Honeth, som inledde den efterföljande debatten, delade förstås inte Lena Adamsons bild av läget. Han betonade den grundläggande arbetsdelningen i systemet. Statsmakterna kan legitimt ställa krav på att lärosätena skall kunna visa att studenterna når de uppsatta målen, men skall inte styra hur utbildning – eller för den delen – forskning bedrivs. Där råder frihet för lärosätena att välja. Med den utgångspunkten är det rimligt att huvudfokus ligger på resultat och på självständiga arbeten. Det är ju i dessa arbeten som studenterna ska visa sin förmåga att självständigt använda tillägnade kunskaper och färdigheter. Han menade också att systemet, åtminstone indirekt, har en kvalitetsutvecklande effekt. Av de 39 utbildningar som fick ifrågasatt kvalitet under 2012 och som hittills följts upp har fem lagts ned medan 34 inkommit med redovisningar av genomförda åtgärdsprogram, som enligt UKÄ:s räkning redovisar sammanlagt 130 vidtagna åtgärder.

Den punkt där Adamson, Honeth och övriga debattdeltagare syntes mest överens är att det är bra att utvärderingssystemet skall göras om. Hur mycket och på vilket sätt lär vi fortsätta att diskutera.