Professorsinstallation 2017

Idag installerade vi 24 nya professorer under högtidliga former. Den högtidliga ceremonin i universitetshuset avslutade en lärorik vecka då de nya professorerna uppmärksammats. Välbesökta installationsföreläsningar har hållits i universitetshusets sal IV där publiken har fått ett spännande axplock från många delar av vårt mångfacetterade universitet. Läs om professorerna och deras forskning. Högtiden inleddes med musik […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Konsistorium på Krusenberg

Varje termin har konsistoriet ett internat då det ges utrymme till fördjupade strategiska diskussioner. Höstens internat gick av stapeln tisdag-onsdag denna vecka på Krusenbergs herrgård. Under tisdagseftermiddagen presenterade Anders resultaten av KoF17-projektet (Kvalitet och förnyelse 2017). Vicerektorerna Johan Tysk och Torsten Svensson samt stf vicerektor Mats Larhed berättade om hur respektive vetenskapsområde kommer arbeta vidare […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Kvalitet och Förnyelse 2017

Igår fick jag ta emot rapporten KoF17 (Kvalitet och Förnyelse 2017) från projektgruppen. Det är en gedigen lunta på mer än 700 sidor. I eftermiddag ska den presenteras för konsistoriet som påbörjar sina strategiska diskussioner vid höstens internat. Jag kan inte tänka mig ett bättre underlag. Det är tredje gången Uppsala universitet har genomfört en […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Guilden om Brexit

Uppsala universitet är medlem i the Guild of European Research Intensive Universities. Nätverket som kommit till för att ge, bland annat vårt universitet en tydligare närvaro i Bryssel. (Ni har kunnat läsa om det tidigare här på bloggen) Genom samarbetet i nätverket hoppas vi få ökade möjligheter att påverka Europas forsknings- och utbildningspolitik. Vi har […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Områdesdialoger, Göran Gustafsson-föreläsning och internationaliseringsutredning

Förra veckan dominerades av områdesdialogerna med ledningarna för de tre vetenskapsområdena. Syftet med vår dialog med vetenskapsområdena är att diskutera verksamhetens utveckling och vetenskapsområdenas strategier, vilka utmaningar universitetet och områdena står inför och hur dessa kan hanteras gemensamt respektive på områden och fakulteter. Dialogen tog sin utgångspunkt i universitetets och vetenskapsområdenas mål och strategier. Vid […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

SUHF:s årskonferens: internationalisering

Tisdag-onsdag den gångna veckan hölls SUHFs årskonferens och förbundsförsamling vid Stockholms universitet. Anders och Katarina Bjelke representerade Uppsala. Vid årskonferensen deltog också Erika Dabhilkar och Kay Svensson (som också medförfattat denna blogg). Årskonferensen diskuterade den pågående internationaliseringsutredningen ur olika perspektiv. Astrid Söderbergh Widding påminde i sin inledning om att universiteten är komna ur ett internationellt projekt […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Matarikimöte i Dartmouth

Jag ( Eva)  är nyss hemkommen från Dartmouth och möte med nätverkets ”Executive board”. Universitetsnätverket Matariki – de sju systrarna – har funnits i sju år och börjar finna sin form. Vi är engagerade i Global Citizen Program och olika forskningstema, Uppsala universitet leder freds och konflikttemat. Vi har sedan några år tillbaka Matariki Fellows, […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Sponsra en stol – Humanistiska teatern

För några veckor sedan invigdes Humanistiska teatern som vår nya arena vid Campus Engelska Parken heter. Lokalen som är formad som en modern amfiteater är byggd för att vara en gränslös arena för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt. På invigningen visades verkligen vad lokalen går för. Ljudsystemet och akustiken imponerar. Minsta […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dekaninternat med Kof och Strut

Tisdag-onsdag samlades universitetsledning, vicerektorer, dekaner, och förvaltningens chefer m.fl. till höstens dekanmöte, denna gång på Lejondals slott. Internatformatet ger förutsättningar för lite djupare strategiska diskussioner. Eva inledde med en rapport om vad som är på gång inom universitetet och i omvärlden. Första dagen var annars huvudfrågan hur vi bäst ska utnyttja och ta om hand […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Förstärkt forskningssamarbete mellan Sverige och Sydafrika

I veckan som gick (2-3 oktober) samlades representanter från sju svenska och 22 sydafrikanska universitet vid University of Pretoria i Sydafrika för att tillsammans planera innehållet i internationaliseringsprojektet South Africa-Sweden University Forum. Detta forum koordineras av Uppsala universitet och är ett samarbetsprojekt som kommer att föra samman forskare och en rad andra aktörer från Sverige […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
« Äldre inlägg