Sida 3 av 62

Mitten av november

Från konsistoriet Varje hösttermin samlas konsistoriet för ett internat. Syftet är att vi ska få tillfälle att fördjupa diskussionen kring frågor som vi inte riktigt hinner med på de ordinarie mötena. Vi inledde våra diskussioner på onsdagseftermiddagen med en genomgång av internationella rankinglistor och hur vi har resonerat hittills inom universitetet. Vi började med att […]

Lärarledd tid

 UNT skriver idag om undervisningstid för studenterna mot bakgrund av en ny rapport från UKÄ om lärarledd undervisningstid i högskolan. Det är bra att rapporten tagits fram och glädjande med studenternas engagemang. Samtidigt är det viktigt att framhålla att undervisningstid är ett otillräckligt mått på kvalitet, det är långt mer komplext än så. Även studenterna […]

Samordning nödvändig för bättre internationalisering

Just nu står Agneta Bladh på scenen i Humanistiska teatern här i Uppsala. Hon presenterar internationaliseringsutredningen ”Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige” och förslag på åtgärder. Det är första gången slutbetänkandet av regeringens utredning presenteras och vi är glada att det sker på vår hemmaplan. (Här kan du se en inspelning av presentationen.) Internationaliseringsarbete är inget […]

En vecka i Japan – MIRAI

Under en veckas tid har jag (Eva) deltagit i STINT Leadership Summit (Kyoto), STS Forum (Kyoto), besök på Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) och MIRAI Seminar (Tokyo). I år firas 150 år av diplomatiska förbindelser mellan Japan och Sverige. Vi har redan deltagit i detta firande genom utställningen ”The art of natural science in […]

Framtid i fokus

I tisdags satte vi spaden i marken för nya Ångström. 30 000 kvadratmeter ska läggas till vårt sprudlande laboratorium för att slutligen bli 100 000 kvadratmeter stort. Institutionen för informationsteknologi kommer att flytta in och det blir plats för en aula, bibliotek, undervisningslokaler, kontor och mötesytor.  Den här framtidssatsningen ger oss förutsättningar för att utveckla verksamheten och […]

Vice President-möte med The Guild

I förra veckan stod Uppsala värd när pro- och vicerektorer inom nätverket The Guild of European Research-Intensive Universities träffades för Vice Presidents-möte. Detta möte hålls ett par gånger per år och bereder ”policy papers” och liknande som sedan fastställs när medlemsuniversitetens rektorer möts i nätverkets generalförsamling. På onsdagskvällen höll vicerektor Norbert Lossau från universitetet i Göttingen […]

Konsistoriets första möte och 10 år med Hallym

Under onsdagen samlades Uppsala universitets konsistorium för höstterminens första möte. Traditionsenligt träffades vi i universitetshuset där mötet i nya konsistorierummet inleddes med rektors rapport (PPT). Intresset var stort och det var roligt att som rektor få berätta att vi tagit emot 9 500 nya studenter, att antalet internationella studenter ökar, att vi har framgångsrika forskare […]

Nu är höstterminen igång

De gröna lövverken börjar så sakteliga skifta i mer gula och röda toner och nu drar höstterminen igång på riktigt. Under de senaste veckorna har jag och Anders haft förmånen att träffa och välkomna våra nya studenter. Förra veckan hade Anders två välkomstmottagningar i Uppsala och i måndags fick jag traditionsenligt följa vår egen riddare […]

Gästblogg: Så jobbar vi med forskningsinfrastruktur

Att ta tillvara de stora nationella och internationella satsningarna som görs på forskningsinfrastruktur är en möjlighet och en utmaning för forskare vid vilket universitet som helst. Om detta också innebär att svenska universitet måste ta av sina basanslag för att vara med och finansiera nationell forskningsinfrastruktur blir utmaningen mer svårhanterlig. Det kräver nationell samordning och […]

Ledningsråd med tema fundraising

Rektors ledningsråd* träffas en gång i början på varje termin för ett internat. Då ges tillfälle att diskutera strategiska frågor, lägga upp arbetet för det kommande året och vi får dessutom möjlighet att lära känna varandra lite bättre. Extra roligt var det att alla våra nya studentrepresentanter fanns på plats, både ordinarie och suppleanter. Den […]

« Äldre inlägg Nyare inlägg »