I den vårproposition som regeringen presenterade idag, föreslås en ökning av anslaget till universitet och högskolor med 513 miljoner kronor. Hur dessa pengar ska fördelas mellan lärosätena är ännu inte klart, utan kommer att meddelas inom den närmaste tiden. Medlen ska framför allt gå till tillfälliga studieplatser på sommarkurser och behörighetsgivande basår, men det kommer även permanenta studieplatser.

Regeringen föreslår också cirka 100 miljoner kronor till en extra forskningssatsning kopplat till Covid19-viruset, medel som kommer att fördelas av Vetenskapsrådet. Även detta en viktig satsning som vi har goda möjligheter att få del av. Vid vårt universitet finns flera framstående forskargrupper på området.

Vi har signalerat att vi gärna välkomnar nya studenter till oss redan till sommaren, så vi ser fram emot beskedet om fördelningen av studieplatser. Att öppna framtidsmöjligheter för fler är ett ansvar vi gärna tar i denna tid av osäker arbetsmarknad. För många kan en extra utbildningsmöjlighet innebära vägen till en ny inriktning i arbetslivet.

Viktigt nu, när resor och fysiska möten inte är möjliga och fokus ligger på det som finns närmast, är att ändå lyfta blicken bortom Corona och komma ihåg våra samarbetspartners, i andra städer och i andra länder. Våra utbyten och samarbeten är viktiga för universitetets utveckling och behöver fortgå. Så långt möjligt ska vi fortsätta med det vi gör, samtidigt som vi använder våra erfarenheter för kreativt nytänkande i vårt framtida arbetssätt.

För egen del är denna vecka fylld av virtuella möten. Igår ”träffade” vi Lunds universitetsledning och diskuterade gemensamma frågor. I morse personalmöte på Campus Gotland. Imorgon hålls EUA:s General Assembly med hundratals deltagare och på fredag är det dags för SUHF:s förbundsförsamling. Den dagen startar med politikerfrukost och avslutas med fika med universitetets prefekter – i samtliga fall via Zoom eller motsvarande verktyg.

Under veckan har det också varit möte i regionens krissamverkan. Universitetets insamlade material kommer sjukvården till godo, och det mesta rullar på i vårt nya ”onormala normalläge”. Men vi kunde också konstatera att vi behöver hjälpas åt att vara uthålliga i de restriktioner som gäller och inte släppa taget när det nya börjar kännas som vardag. När vi kommit igenom detta ska vi utvärdera och dra lärdom av det vi gjort.