För en dryg vecka sedan visste ingen att universitetet på 24 timmar skulle lyckas ställa om verksamheten och göra förändringar som normalt skulle månader eller år. Ett kvantsprång in i framtiden. Distansundervisning är förstås inget nytt, men det var avgörande att det hade gjorts förberedelser för ett eventuellt besked om omedelbar omställning. Plötsligt står vi mitt i en digital verklighet, säkert yrvakna och rejält trötta efter mycket slit – men ni gjorde det och det fungerar långt över förväntningarna. Vi har inte ställt in och stängt ner, utan ställt om undervisningen i rekordfart och är nu ett digitaliserat universitet för 46 000 studenter. Ni som genomfört detta är alla hjältar. Tack också till alla studenter som hjälper varandra och stöttar vårt arbete att nå ut med information.

Fortsätt ert goda och kreativa arbete. Vi jobbar tillsammans för att hålla verksamheten igång. Det viktigaste nu är att fortsätta följa rekommendationerna: Stanna hemma om du känner dig det allra minsta krasslig, håll avstånd till varandra när ni träffas och tvätta händerna. Där ska vi alla utan undantag föregå med gott exempel. Tillhör du riskgrupp bör du försöka jobba hemifrån, medan vi andra kan göra det om och när det fungerar och passar våra arbetsuppgifter. Vi behöver vara uthålliga i våra arbetssätt, denna situation kan förväntas pågå ett bra tag till.

Många inom universitetet signalerar att de vill bidra till Coronabekämpningen. Det är glädjande. Självklart ska vi göra vad vi kan för att bistå. Inom vårt universitet finns skyddsutrustning, analyslaboratorier, läkemedel och expertis inom medicin och andra viktiga områden. Det finns många kreativa idéer och de är mer än välkomna. Samtidigt är viktigt att hjälpen samordnas på ett bra sätt så att den hamnar där den behövs bäst. Även studentgrupper har erbjudit sig att hjälpa till, bland annat genom att hjälpa drabbade skolelever klara kunskapsmålen för bland annat språk och matematik.

I fredags träffade vi i universitetsledningen Uppsalaregionens politiker och landshövding Göran Enander och alla var överens om vi behöver hantera behoven samordnat. Bästa sättet att nå oss på universitetet är med en samlad begäran som ställs till registrator@uu.se. Utöver material och medicinsk kompetens efterfrågades också samhällsvetares kunskaper för att hantera svåröverskådliga ekonomiska samhällskonsekvenser. Denna helg kom också ett välkommet besked från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse att de anslår 50 miljoner kronor för utökad analys av Coronatester vid SciLifeLab, Uppsala universitet och Karolinska institutet för att bistå i sjukvårdens uppskalning av provtagning. Var vi står om en vecka vet vi inte, vi behöver även ha beredskap för att anpassa oss till nya besked från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

I fredags tog vi också tillsammans med våra samverkanspartners det tråkiga men nödvändiga beslutet att ställa in våra aktiviteter under Sista April. Att vara med och arrangera en dag som brukar samla 150 000 personer i Uppsala är varken ansvarsfullt eller lagligt i rådande situation. Men från universitetets sida kommer vi att återkomma med en plan för ett digitalt firande. Sista April finns kvar i kalendern.

Även om det kan kännas avlägset kommer det att komma ett efteråt, en post-coronatid då vi ska återupprätta normaliteten. Vår verksamhet kommer nog att delvis förbli förändrad, liksom samhället i stort. Coronaviruset kommer att ha slagit olika hårt på olika delar av samhället och det kan bli aktuellt med kompetensväxling för grupper som drabbats hårt på arbetsmarknaden. Det kommer att behövas ny forskning inom ett flertal olika områden för att lära av det vi upplevt och minska risken för en kommande pandemier. Sannolikt lär vi oss se nya fördelar med digitala arbetssätt och kanske kommer vi med ökad riskmedvetenhet att omvärdera en hel del både på jobbet och i livet i övrigt.