Strax innan jul skrev jag under beslut på utdelning av stipendier för totalt 19 miljoner kronor, säkert en välkommen julklapp för de många studenter – och ett antal forskare – som fick beskedet. Det är ett av de allra roligaste beslut jag fattar som rektor. I morgon den 30 januari öppnar nästa ansökningsomgång, med sista ansökningsdag den 19/2. Här finns mer information om vårens stipendier att läsa. Där finns också information om två specifika stipendier med kort deadline.

Vår drygt 500-åriga historia gynnar studenter, forskare och annan verksamhet vid universitetet än idag.

Vid Uppsala universitet delas varje år stipendier ut till cirka 1100 personer, från de cirka 400 olika stipendiestiftelser som skapats av donationer till universitetet. En del av dem instiftades redan på 1600-talet för att ge fler chansen att studera vid ett universitet. Än idag finns det studenter som slipper ta studielån tack vare att de får ett flerårigt stipendium. Det stora antalet stipendiefonder utgör en extra möjlighet till ekonomiskt stöd för alla som väljer att studera just vid Uppsala universitet. Som rektor fattar jag beslut om cirka hälften av stipendierna, övriga beslutas av fakulteter och studentnationer.

Första sidan från ett av universitets äldsta stipendier

Varje år är det 3–4 000 personer som söker i genomsnitt tio stipendier var, så totalt kommer hela 35 000 ansökningar in. Trots detta får vissa stipendier för få sökande. En del stiftelser ger företräde för släktingar, andra har mer generella krav; som flit, begåvning eller behov. Ibland krävs geografisk anknytning eller medlemskap i en viss studentnation. Men om ingen sökande uppfyller företrädeskravet, kan stipendiet vanligtvis ges till någon annan sökande så det kan löna sig att söka även om man inte uppfyller alla krav. Ungefär hälften av stipendierna gäller för studerande på grund- och avancerad nivå och varierar mellan 5 000 och 120 000 kronor per år. Den andra hälften av stipendierna går till forskare och doktorander, som kan söka bidrag till forskningsprojekt eller resor.

Det är Uppsala Akademiförvaltning som förvaltar merparten av stipendierna. Och totalt förvaltar de hela 604 olika stiftelser med anknytning till universitetet. Grunden för dessa är donationer till universitetet från 1620-talet och framåt. Donationernas ändamål har oftast varit att stödja viss forskning eller annan verksamhet inom universitetet, eller att stimulera enskilda individer till studier vid Uppsala universitet. Tillgångarna har tagits väl om hand under många generationer och gynnar både utbildning och forskning. Det skulle nog glädja donatorerna att veta att deras gåva än idag leder till nya upptäckter.

Dessutom skapar de möjligheter även på andra områden. Bland annat kan vi arrangera vissa ceremonier och högtider på ett sätt vi inte skulle kunna om de inte fanns. Flera priser universitetet delar ut kommer från stiftelser, såsom Geijerska priset, Oscarpriset, Gösta Naeslunds pris och en lång rad andra priser. Andra områden som stiftelserna bidrar till och som även kommer staden och samhället till nytta är universitets kulturarv, trädgårdar och musikverksamhet.

Men alla stiftelser är inte gamla. Uppsala universitet har många vänner och det finns flera donationer är av senare datum. Forskning engagerar och många ser att ny kunskap alltid behövs, inte minst för att bidra till stora samhällsutmaningar. Universitetet har en funktion man kan vända sig till i dessa frågor. Exempel på angelägna ändamål att stödja finns att läsa mer om här.