Rektor Eva Åkesson och Riksdagens talman Andreas Norlén.